Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekA Hivatal hírei
Hazai forrás élvonalbeli kutatási projekteknek az újabb uniós megmérettetésért
Hazai forrás élvonalbeli kutatási projekteknek az újabb uniós megmérettetésért
2016. május 11.
Utolsó módosítás: 2017. december 30.
Olvasási idő: 4 perc
Kiváló nemzetközi értékelést kaptak, de végül forráshiány miatt mégsem részesültek támogatásban az Európai Kutatási Tanács (ERC) legjelentősebb, kiemelkedő kutatásokat ösztönző pályázatain azok a matematika, az idegtudomány és a biológia területén élvonalba sorolt kutatási projektek, amelyek az NKFI Hivatal pályázatán most mintegy 135 millió forintos forráshoz jutottak. Az ERC_HU_15 pályázati felhívás újra megnyílt, az újabb pályázatokat 2016. szeptember 30-ig lehet benyújtani.

A pályázati konstrukció áthidaló finanszírozást nyújt az ERC pályázaton is legjobbak közé sorolt felfedező kutatásoknak, hogy a kutatók magyar fogadóintézményben, kiszámítható körülmények között készülhessenek egy újabb ERC-pályázat benyújtására és ne kényszerüljenek megszakítani vagy külföldön folytatni tudományos munkájukat.

A 2016. májusi döntés alapján támogatást nyert projektek:

  • Az internetes adatbázisok biztonságos alkalmazásához elengedhetetlen kriptográfia az egész számok mélyebb megértésére építve fejlődhet, ennek vizsgálatára Harcos Gergely – az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének munkatársa – vezetésével „Sajátformák becslése aritmetikus sokaságokon” címmel indul kutatási program, mely az ún. automorf formák, a gazdag szimmetriával rendelkező harmonikus hullámok elemzésére vállalkozik.
  • Az idegtudomány egyik alapvető kérdése, hogy miként képes az idegi sejthálózat életünk eseményeit emlékekként rögzíteni és tárolni. Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Lendület Idegi Jelátviteli Kutatócsoportja Makara Judit vezetésével az agy kivételes információfeldolgozási és tárolási képességét megalapozó sejt- és hálózati szintű mechanizmusok megértésére törekszik. „Szinapto-dendritikus jelfeldolgozás szerepe a hippokampális információkódolásban” című kutatásuk során azt is vizsgálják, miként történik a külvilágból érkező információk kódolása a térben elszórtan elhelyezkedő idegsejtcsoportok összehangolt aktivitása révén.
  • A soksejtűség kialakulásához vezető evolúciós lépések megértéséhez járul hozzá a Nagy G. László vezetésével az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet Gomba Genomika és Evolúció Csoportjának projektje. „A soksejtű gombák evolúciós eredetének vizsgálata filogenetikai és genomikai módszerekkel” című projekt a biológia új módszertani, elsősorban bioinformatikai és genomikai eredményeire egyaránt támaszkodik.

A nemzetközi versenyben is az élvonalba sorolt hazai kutatócsoportok egyenként 45 millió forintos támogatást nyertek el 18 hónapra az ERC_HU_15 pályázati felhívás keretében.

A tavalyi évben és 2016-ban összességében 450 millió forintos keretösszeg biztosított a pályázat finanszírozására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére. A pályázatok az erre a célra kialakított elektronikus pályázati felületen a keret kimerüléséig, a meghirdetett felhívást követő döntés után folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 31-ig nyújhatók be. A jelenleg még rendelkezésre álló, megpályázható keretösszeg 90 millió forint. Ennek kimerülését követően a Hivatal a 2016-ban az ERC_HU_16 felhívás meghirdetését tervezi. 

Az elsőként 2015 júniusában közzétett pályázati felhívás nyomán a szakmai kollégiumok javaslatára összesen öt pályázat támogatásáról már döntés született 2015. december 1-jén. Természettudományi és társadalomtudományi témák – köztük sejtbiológiai, genetikai, matematikai és nyelvészeti kutatások – egyaránt támogatást kaptak az első értékelési fordulóban. Ezt követően ismét megnyílt a pályázati lehetőség és az azóta benyújtott projekttervek támogatásáról született most döntés.

Az ERC_HU_15 két alprogramjára pályázhatnak az élvonalbeli alapkutatási programokon dolgozó kutatócsoportok:

A pályázati felhívás ún. „ERC Rásegítő Alprogramjára”

  • az ERC StG, CoG vagy AdG pályázati felhívására jelentkezett kutató pályázhat, akinek pályázata az ERC értékelés második körébe jutva „A” minősítést kapott, azonban forráshiány miatt nem részesült támogatásban.

Az ERC_HU_15 pályázati felhívás ún. „Átsegítő Alprogramjára” két módon lehet pályázni:

  • olyan projekttel, amely az ERC StG vagy CoG pályázat második körébe jutva „B” minősítést kapott, és az ERC minősítés kiadásától számított egy éven belül nem tud új pályázatot benyújtani (pl. adminisztratív tiltás miatt, vagy mert az ERC minősítés kiadása és a következő benyújtási időpont közötti idő rövidebb, mint egy év),
  • vagy olyan projekttel, amelynek vezetője korábban ERC pályázaton támogatást nyert, de a következő pályázati felhívásra adminisztratív okok miatt nem adhatott be pályázatot, mivel az adott időszakban ERC pályázati értékelőnek (Panel Member) kérték fel, ami kizárta őt a lehetséges ERC-pályázók köréből.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Európai Kutatási Tanács:

Az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) az Unió legjelentősebb, kiemelkedő kutatásokat támogató pályázati rendszerének működtetője. Témabeli megkötés nélkül, egyedül a tudományos kiválóság elvét szem előtt tartva támogat komoly eredményeket ígérő európai felfedező kutatási projekteket.

További információk az ERC_HU_15 felhívásról:

Pályázati felhívás az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások tárgyú pályázathoz

Korábbi kapcsolódó hírek:

Élvonalbeli felfedező kutatások: hazai forrással az újabb sikeres európai megmérettetésért

Módosul az ERC-pályázatok kiemelkedő kutatóinak kiírt hazai program

ERC: a támogatott projektek száma alapján régiós első Magyarország

Utolsó módosítás: 2017. december 30.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?