Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekA Hivatal hírei
Tájékoztató az előlegek folyósításának a COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó humánjárvánnyal összefüggő átmeneti módosításáról
Tájékoztató az előlegek folyósításának átmeneti módosításáról
2020. április 21.
Módosítás: 2020. április 21.
Olvasási idő: 3 perc
A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) a COVID-19 fertőzés okozta humánjárványra, az ezzel összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzetre és mindezek várható gazdasági és társadalmi következményeire tekintettel intézkedéseket hozott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott kutatás-fejlesztési és innovációs projektek finanszírozásának egyszerűsítése és gördülékenyebbé tétele céljából.

Ennek részeként az NKFI Hivatal egyszerűsítette a támogatási előleg kifizetési szabályait, az erről szóló hivatalos közlemény az NKFI Hivatal honlapján jelen tájékoztató mellékleteként olvasható. Az NKFI Hivatal a kutatás-fejlesztési projektek esetében az EPR rendszeren keresztül, innovációs projektek esetében elektronikus levél útján is tájékoztatást ad a közleményről a kedvezményezetteknek.

A közleménnyel bevezetett intézkedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.

A közlemény jellege

Az intézkedést az NKFI Hivatal egyoldalú (támogatási szerződés-/támogatói okirat-) módosítás keretében adja ki.

A közleményben szereplő rendelkezés hatálya

A közleményben szereplő rendelkezés mindazon támogatási szerződésekre és támogatói okiratokra kiterjed, amelyekben a támogatás forrásaként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) szerepel és a támogatott projekt megvalósítási időszaka 2020. március 1-jén még nem járt le.

Lényeges kiemelni, hogy a közleménnyel bevezetett intézkedés átmeneti jellegű: az előleg kifizetésére vonatkozó módosult rendelkezést 2020. szeptember 30-ig lehet alkalmazni. (Ez alapján a rendelkezés azon beszámolókra irányadó, amelyek benyújtási határideje legkésőbb 2020. szeptember 30., tehát az adott munkaszakasz legkésőbb 2020. augusztus 31-én fejeződik be).

A fenti határidő lejártát követően a támogatási szerződések, támogatói okiratok és azok mellékletei eredeti rendelkezései lépnek ismételten életbe az előlegek kifizetésére.

Az előleg kifizetésének feltétele

Az előleg kifizetésének feltételeit részletesen a támogatási szerződés vagy támogatói okirat mellékletét képező Teljesítési Feltételek szabályozza. A Teljesítési Feltételek eredendően az előleg kifizetését – egyebek mellett – a benyújtott (szakmai és pénzügyi) beszámoló NKFI Hivatal általi elfogadásához köti. A közleményben szereplő rendelkezés ezen annyiban változtat, hogy az átmeneti időszak alatt a következő előleg folyósításához elegendő a beszámoló (valamint innovációs projektek esetében az előlegigénylés) benyújtása is. (Innovációs projektek esetén az előlegigénylést az EPTK rendszerben kezelt projektek esetében az EPTK rendszeren keresztül, egyéb projektek esetében elektronikus levél útján, szkennelt formában kell benyújtani.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási szerződésekben, támogatói okiratokban és azok mellékleteiben rögzített egyéb rendelkezések, amelyeket tehát nem érint a kiadott közlemény (így a támogatásra, előlegre való jogosultságra vonatkozó szabályok) a továbbiakban is ugyanúgy alkalmazandók.

Az NKFI Hivatal az előleg átutalását követően a támogatási szerződés, támogatói okirat és ezek mellékletei szerint megkezdi a benyújtott beszámoló ellenőrzését, majd az ellenőrzés eredménye alapján dönt a beszámoló elfogadásáról. Tehát az előleg kifizetése nem jelenti egyben a beszámoló elfogadását is.

Közlemény a COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó humánjárvánnyal összefüggésben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott projektek esetében az előlegek folyósításának átmeneti feltételeiről PDF (161 KB)

Budapest, 2020. április 21.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Utolsó módosítás: 2020. április 21.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?