Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekA Hivatal hírei
Tájékoztatás a Versenyképességi és kiválósági együttműködések (2018-1.3.1-VKE) című felhívás pályázati eredményéről történő döntés kihirdetési időpontjának változásáról
2018. június 19.
Módosítás: 2018. szeptember 24.
Olvasási idő: 1 perc
Az NKFI Hivatal által az NKFI Alap 2018. évi programstratégiájában (1962/2017. (XII. 19.) Korm. határozat) foglaltaknak megfelelően kiírt 2018-1.3.1-VKE című pályázati felhívásra a felhívásban megadott 2018. február 28-i határidőig beérkezett pályázatokat az NKFI Hivatal a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) és az NKFI Hivatal pályázati eljárásaira vonatkozó szabályzatok szerint értékelte.

Az anonim szakértői értékelések (pályázatonként legalább négy szakértői értékelés) és a Szakértői Csoport által felállított rangsor ismeretében a KFItv. szerinti Innovációs Testület egyhangú szavazással 2018. június 6-án kialakította és az NKFI Hivatal elnöke részére megtette döntési javaslatát, amely megegyezik a Szakértői Csoportnak a pályázatok értékelésén alapuló javaslatával. Az Innovációs Testületnek a 2018-1.3.1-VKE felhívásra benyújtott pályázatok értékelésére és rangsorolására vonatkozó javaslatával az NKFI Hivatal elnöke egyetértett.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 2018. június 12-i hatállyal az NKFI Hivatal felügyeletét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) feladatkörébe utalta. A felügyeletet ellátó miniszter 2018. június 6-án kelt tájékoztatása szerint az NKFI Alapból finanszírozott pályázatok keretében kötelezettségvállalásra csak a miniszterrel történt előzetes egyeztetés alapján kerülhet sor. A 2018-1.3.1-VKE pályázatokra vonatkozó döntési javaslatot az NKFI Hivatal előbbiek szerint 2018. június 7-én az ITM-nek megküldte.

A minisztérium tájékoztatása szerint a 2018-1.3.1-VKE felhívás eredményéről szóló döntés közzétételére a kormányzati feladatstruktúra  változásából fakadó átadás-átvétel és az ezzel együtt járó adminisztrációs teendők teljesítését követően kerül sor.

Budapest, 2018. június 19.

Dr. Pálinkás József s.k.
elnök

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 24.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?