Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekA Hivatal hírei
Tájékoztató a foglalkoztatási támogatások együttes alkalmazhatóságáról
2020. május 06.
Módosítás: 2020. május 06.
Olvasási idő: 2 perc
Tájékoztató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatások és a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében nyújtott foglalkoztatási támogatások együttes alkalmazhatóságáról

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (NKFI Alap) nyújtott támogatásokkal és a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében nyújtott foglalkoztatási támogatásokkal összefüggésben a következő tájékoztatást nyújtja.

A Kormány 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletében a kutató-fejlesztő munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásának és 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletében a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának lehetőségét hozta létre a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként, továbbá meghatározta e támogatások igénybevételének feltételeit.

A két említett kormányrendelet a foglalkoztatási támogatások igénybevételének lehetőségét kizárja – egyebek mellett – abban az esetben, ha a kérelem benyújtásakor a munkáltató a kérelemben foglalt munkavállaló tekintetében munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül (103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. § bc) pont), illetve uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban részesül (105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. § be) pont).

Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk Önöket, hogy az NKFI Alapból (mint hazai költségvetési forrásból) nyújtott, kutatás-fejlesztési vagy innovációs célú támogatások nem minősülnek munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásnak még abban az esetben sem, ha az NKFI Alapból nyújtott támogatás személyi jellegű ráfordításként (bér, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok) kerül felhasználásra.

Az NKFI Alapból nyújtott támogatás folyósításával egyidejűleg tehát az illetékes kormányhivatalnál igényelhető („kiegészítő” támogatásként) a kutató-fejlesztő munkavállalók foglalkoztatásának támogatása, illetve a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása, azonban felhívjuk figyelmüket, hogy a nyújtott támogatások együttesen nem vezethetnek túlkompenzációhoz, azaz a támogatások összege nem haladhatja meg az adott munkavállaló bérköltségének 100%-át.

Budapest, 2020. május 5.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Utolsó módosítás: 2020. május 06.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?