Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekPályázati hírekNKFI Alap
Tájékoztató egyes határidők meghosszabbításáról, tekintettel a veszélyhelyzetnek a támogatott projektek megvalósítására gyakorolt hatására
Tájékoztató egyes határidők meghosszabbításáról
2020. június 05.
Módosítás: 2020. június 05.
Olvasási idő: 3 perc

A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) a COVID-19 fertőzés okozta humánjárvánnyal összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzetnek a támogatott projektek megvalósítására gyakorolt hatására tekintettel intézkedéseket hozott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott kutatás-fejlesztési és innovációs projektek eredményes megvalósításának elősegítése céljából.

Ennek keretében az NKFI Hivatal a projektek támogatására és végrehajtására kötött támogatási szerződések és kibocsátott támogatói okiratok mellékletét képező Teljesítési Feltételekben foglalt egyes határidőket meghosszabbította, az erről szóló hivatalos közlemény az NKFI Hivatal honlapján jelen tájékoztató mellékleteként olvasható.

A közleménnyel bevezetett intézkedésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.

A közlemény jellege

Az intézkedést az NKFI Hivatal egyoldalú (támogatási szerződés-/támogatói okirat-)módosítás keretében adja ki.

A közleményben szereplő rendelkezések hatálya

A közleményben szereplő rendelkezések – az alábbi kivétellel – azon támogatási szerződésekre és támogatói okiratokra terjednek ki, amelyekben a támogatás forrásaként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) szerepel és a támogatott projekt megvalósítási vagy fenntartási időszaka 2020. március 1-jén még nem járt le.

A közleményben foglaltak azonban nem alkalmazandók azon támogatási szerződésekre és támogatói okiratokra,
  • amelyek által támogatott projekt a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetése napján (2020. március 11.) megvalósítás alatt állt és a projekt fizikai befejezésének határideje a veszélyhelyzet időtartamára esett vagy esik, vagy
  • amelyek alapján a támogatási jogviszony a veszélyhelyzet időtartama alatt jött létre.

Ezen projektekre a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a vonatkozik, amelyről az NKFI Hivatal a 2020. április 9. napján megjelent közleményében adott tájékoztatást: e projektek időtartama a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodott a veszélyhelyzet időtartamával.

Fontos kiemelni, hogy a Teljesítési Feltételekben meghatározott egyes határidőktől való eltérés lehetősége átmeneti jellegű: a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig lehet alkalmazni. Ezt követően a Teljesítési Feltételek eredeti rendelkezései lépnek ismételten életbe a közleményben foglalt módosított rendelkezések helyett.

A projektek befejezési határidejének meghosszabbítása

Az NKFI Hivatal lehetőséget biztosít arra, hogy a Kedvezményezettek a COVID-19 fertőzés okozta humánjárványra és következményeire tekintettel és ahhoz igazodó mértékben a projektjük befejezési határidejét meghosszabbítsák az NKFI Hivatal előzetes engedélye nélkül. A határidőmódosítást a veszélyhelyzet megszűnését követően 60 napon belül kell indoklással ellátva jelezni az NKFI Hivatal részére szerződésmódosítás kezdeményezésével vagy adatváltozás bejelentés útján, a Teljesítési Feltételekben meghatározott formában.

A beszámolók benyújtására előírt határidők meghosszabbítása

A rész- és záróbeszámolók, továbbá a fenntartási jelentések (szakmai fenntartási és haladási beszámolók) benyújtására vonatkozó határidőket az NKFI Hivatal szintén módosítja – megteremtve a lehetőségét annak, hogy a Kedvezményezettek e beszámolókat, jelentéseket a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül nyújtsák be az NKFI Hivatal részére.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a beszámolók benyújtási határidejére vonatkozó, a közleményben szereplő rendelkezés a Kedvezményezettek számára csupán lehetőséget nyújt a beszámoló későbbi benyújtására. Amennyiben élni kívánnak az előleg egyszerűsített kifizetésére vonatkozó, 2020. április 21-én közzétett intézkedéssel, úgy a beszámoló eredeti határidőben történő benyújtása elengedhetetlen.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Teljesítési Feltételekben rögzített egyéb rendelkezések, amelyeket tehát nem érint a kiadott közlemény, a továbbiakban is ugyanúgy alkalmazandók.

Közlemény egyes határidők meghosszabbításáról a veszélyhelyzetnek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott projektek megvalósítására gyakorolt hatására tekintettel PDF (211 KB)

Budapest, 2020. június 5.


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Utolsó módosítás: 2020. június 05.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?