Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekPályázati hírekNKFI Alap
Tájékoztató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból „egyes kutatói kiválóság támogatására irányuló pályázati felhívások” keretében támogatott projektek esetében az előleg folyósítására vonatkozó szabályok módosításáról
Előleg folyósítási szabályok módosítása
2021. november 25.
Módosítás: 2021. november 25.
Olvasási idő: 3 perc
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a kutatói kiválóság támogatására irányuló (OTKA) egyes pályázati felhívásokon nyertes projektek esetében egyszerűsítette a támogatási előleg kifizetési szabályait, az erről szóló hivatalos közlemény az NKFI Hivatal honlapján jelen tájékoztató mellékleteként olvasható. Az NKFI Hivatal a fentebb hivatkozott pályázati felhívások keretében támogatást nyert projektek esetében az EPR rendszeren keresztül is tájékoztatást ad a közleményről a kedvezményezetteknek (a továbbiakban: Kedvezményezett).

A közleménnyel bevezetett intézkedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.

A közlemény jellege

Az intézkedést az NKFI Hivatal egyoldalú (támogatási szerződés-/támogatói okirat-) módosítás keretében adja ki.

A közleményben szereplő rendelkezés hatálya

A közleményben szereplő rendelkezés az alábbi pályázati felhívások keretében támogatást nyert projektek esetében megkötésre, illetve kibocsátásra került támogatási szerződésekre és támogatói okiratokra terjed ki:

  • A KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZAT ÉS FIATAL KUTATÓ ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZAT (K_18 ÉS FK_18);
  • NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATHOZ ÉS MAGYAR-OSZTRÁK, MAGYAR-SZLOVÉN NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATOKHOZ (NN_18, ANN_18, SNN_18);
  • POSZTDOKTORI KIVÁLÓSÁGI PROGRAMPÁLYÁZATHOZ (PD_18);
  • „OTKA” KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATHOZ ÉS MAGYAR-OSZTRÁK, MAGYAR-SZLOVÉN NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATOKHOZ (K_19 ÉS ANN_19, SNN_19);
  • „OTKA” POSZTDOKTORI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM PÁLYÁZATHOZ ÉS „OTKA” FIATAL KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM PÁLYÁZATHOZ (PD_19 ÉS FK_19)
  • „OTKA” KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATHOZ ÉS MAGYAR-OSZTRÁK, MAGYAR SZLOVÉN NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATOKHOZ (K_20 ÉS ANN_20, SNN_20);
  • „OTKA” POSZTDOKTORI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM PÁLYÁZATHOZ ÉS „OTKA” FIATAL KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM PÁLYÁZATHOZ (PD_20 ÉS FK_20)

Ezen belül a közlemény azon Kedvezményezettekre irányadó, akik szakmai és pénzügyi részbeszámolójukat a 2021. január 01. és 2021. november 30. napja közötti időszakban nyújtották be az NKFI Hivatal részére, azaz e részbeszámolójukat az EPR rendszerben lezárták.

Lényeges kiemelni, hogy a közleménnyel bevezetett intézkedés átmeneti jellegű: az előleg kifizetésére vonatkozó módosult rendelkezést a fent megadott időszakban benyújtott részbeszámolók alapján történő kifizetések esetében lehet alkalmazni. Az ezt követően benyújtott részbeszámolókra és ezek alapján az előlegek kifizetésére a támogatási szerződések, támogatói okiratok és azok mellékletei eredeti rendelkezései irányadók.

Az előleg kifizetésének feltétele

Az előleg kifizetésének feltételeit a 2018. és 2019. évben meghirdetésre kerülő pályázati felhívások esetében részletesen a támogatási szerződés vagy támogatói okirat mellékletét képező Teljesítési Feltételek, míg a 2020. évben meghirdetett pályázati felhívások vonatkozásában a támogatói okirat szabályozza. Az előleg kifizetésére vonatkozó rendelkezések a soron következő munkaszakaszra vonatkozó előleg kifizetését – egyebek mellett – a benyújtott (szakmai és pénzügyi) részbeszámoló NKFI Hivatal általi elfogadásához kötik. A közleményben szereplő rendelkezések ezen annyiban változtatnak, hogy a következő előleg folyósításához elegendő a beszámoló benyújtása is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási szerződésekben, támogatói okiratokban és azok mellékleteiben rögzített egyéb rendelkezések, amelyeket tehát nem érint a kiadott közlemény (így a támogatásra, előlegre való jogosultságra vonatkozó szabályok) a továbbiakban is ugyanúgy alkalmazandók.

Az NKFI Hivatal az előleg átutalását követően a támogatási szerződés, támogatói okirat és ezek mellékletei szerint megkezdi a benyújtott beszámoló ellenőrzését, majd az ellenőrzés eredménye alapján dönt a beszámoló elfogadásáról. Tehát az előleg kifizetése nem jelenti egyben a beszámoló elfogadását is.

Közlemény a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból „egyes kutatói kiválóság támogatására irányuló pályázati felhívások” keretében támogatott projektek esetében az előleg folyósítására vonatkozó szabályok módosításáról PDF (481 KB)

Budapest, 2021. november 25.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Utolsó módosítás: 2021. november 25.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?