You are here: For the applicantsFunding schemesFunded projectsNRDI Fund
Research projects initiated by young researchers (FK_17)
11 July 2017
Modified: 03 May 2018
Reading time: 23 minute(s)

First announced by the NRDI Office in 2017 with a total budget of HUF 3 billion, the new funding scheme titled Research projects initiated by young researchers (FK_17) provides targeted funding to the independent scientific work of researchers aged under 40 years. The call was open for promising researcher-initiated basic research projects in any field of science without thematic priorities until 28 February 2017 with the main idea to enable young researchers to launch independent research projects in their own research group.

In designing the new call, the NRDI Office used the experience gained in 2016 when a high number of project proposals were submitted by professionals at the early stage of their researcher career.
The number of proposals doubled the expectations: the FK_17 call received altogether 326 proposals with a total claim for funding of HUF 9 billion. In response, the NRDI Office initiated the increase of the original budget which thus could provide funding to one third of the project proposals.
The assessment process followed the mechanism applied to thematic project proposals: proposals were assessed by anonymous experts against the criteria indicated in the Application Guidelines, with the involvement of expert panels and specialised scientific councils. Accepting the recommendation of the decision preparation bodies, the President of the NRDI Office agreed on the funding of 108 project proposals with the following distribution between fields of science:
 
Field of science

Number of submitted proposals

Number of funded projects

Total amount claimed
(in HUF thousands)

Total amount awarded
(in HUF thousands)

Council of Agricultural, Environmental, Ecological and Earth Sciences (AKÖFK)

70

20

2.038,512

581,356

Council of Humanities and Social Sciences (BTTK)

58

28

1,304,498

535,575

Council of Mathematics, Physics, Chemistry, and Engineering (MFKMTK)

95

31

2,653,079

885,273

Council of Medical and Biological Sciences (OBTK)

103

29

3,142,920

1,000,958

Total

326

108

9,139,009

3,003,162

At an open forum in February 2017 the President of the NRDI Office summarised the lessons drawn from the assessment process of basic research calls with the aim of preparing next year’s call, helping applicants to get prepared and upgrading the assessment process. Review of Competitive RDI Calls – programes fostering discovery research (1 February 2017)

 

FUNDED PROJECTS 2017

Funding organisation: NRDI Office
Source: NRDI Fund
Date of decision: 10 July 2017

Evaluation panel
Project code
Principal investigator/Project title/Research organisation
Project period
(month)

Amount of awarded funds
(in HUF thousands)

Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
123907
Sebők Miklós: A kormányzás és a közpolitikai döntések minősége: Egy Big Data megközelítés (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
5 411
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
124804
Körtvélyesi Zsolt: A kisebbségi jogok erősítése Európában a csoportos perlés lehetőségével (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
13 955
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
124968
Inzelt Éva: A vállalati bűnözés jellemzőinek megértése: elméleti megfontolások és empirikus kutatás eredményei alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
11 680
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
125520
Fekete Balázs: A jogosultság kultúra hiánya a közép-európai jogi kultúrákban. Mítosz vagy valóság? (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
12 900
Filozófia
124970
Kocsis László: Empirizmus és atomizmus a huszadik századi angolszász filozófiában (Pécsi Tudományegyetem)
48
7 558
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124310
Hajdu Tamás: Időjárási sokkok és egészségi állapot: A klímaváltozás hatása a születési kimenetelekre és halálozásra Magyarországon (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
5 835
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124573
Ricz Judit: A fejlesztő államoktól az új protekcionizmusig: a fejlesztés-orientált beavatkozások átalakuló repertoárja a formálódó új világrendben (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
26 992
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124658
Lovász Anna: Verseny, nemek közötti különbségek, és a környezet szerepe - kísérleti eredmények online játékokból (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
8 953
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124800
Török Áron: Az élelmiszer minőségi rendszerek és rövid élelmiszer ellátási láncok gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon (Budapesti Corvinus Egyetem)
48
9 909
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
125126
Habis Helga: Irracionalitás a pénzpiacon (Budapesti Corvinus Egyetem)
24
8 528
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia
124877
Farkas-Kérchy Vera: Performativitás-elméletek és harcművészet-kutatás (Szegedi Tudományegyetem)
24
4 360
Nyelvtudomány
125206
Egedi Barbara: Uráli nyelvek névszói szerkezetei (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
34 448
Nyelvtudomány
125217
Siklósi Borbála: Lexikai tudásábrázolás disztribúciós szemantikai módszerekkel (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
37 588
Ókortudomány–Orientalisztika
125226
Vér Ádám: Az Újasszír Birodalom vezérkara (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
5 918
Pszichológia–Pedagógia
124225
Orosz Gábor: Az intelligenciával kapcsolatos vélekedések jelentudatos fejlesztése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
28 427
Pszichológia–Pedagógia
124412
Kóbor Andrea: Probabilisztikus szekvenciatanulás a döntéshozatalban: EKP és fMRI tanulmányok (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 588
Pszichológia–Pedagógia
125007
Deák Anita: Érzelmi információ-feldolgozás: észlelés, (át)értékelés, egyéni különbségek (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 995
Pszichológia–Pedagógia
125316
Boda-Ujlaky Judit: Éntudatos érzelmek szerepe a perceptuális döntéshozatali folyamatokra - sportolók és nem sportolók összehasonlítása (Testnevelési Egyetem)
36
13 538
Pszichológia–Pedagógia
125417
Forgács Bálint: Kommunikációs pragmatika csecsemőkorban: A beszéd bejóslása, a tudatelmélet, a beszélőváltás és a fogalmi fejlődés közti összjáték felderítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 993
Régészet–Magyar Őstörténet
124260
Siklósi Zsuzsanna: A fémművesség termékeinek és technológiájának elterjedése a Kárpát-medencében Kr.e. 5000 és 3000 között (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 757
Szociológia–Demográfia
124042
Kristóf Luca: Cirkuláció és disszenzus a magyar kulturális elitben (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
8 418
Szociológia–Demográfia
124384
Hajdu Gábor: Az abortuszszabályozás szigorításának hatása az újszülöttek egészségére, valamint a gyerekek és a szülők gazdasági, társadalmi jellemzőire (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
6 103
Szociológia–Demográfia
125276
Csata Zsombor: Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei a romániai és a szlovákiai magyarok körében (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
28 410
Szociológia–Demográfia
125358
Keller Tamás: A padtársak hatása – hogyan befolyásoljak a padtársak egymás tanulmányi teljesítményét (TÁRKI Zrt)
48
37 142
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
123779
Nagy-L. István: A császári-királyi hadsereg magyar tábornokai 1787-1815 (Gróf Esterházy Károly Múzeum)
36
8 631
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
123974
Hegyi Ádám: A mindennapi élet egyháztörténeti forrásai a Békési Református Egyházmegye gyülekezeteiben 1711 – 1821 között: digitális dokumentációs tár kialakítása (Szegedi Tudományegyetem)
48
13 418
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
124684
Mátyás-Rausch Petra: Kincstári és bányaigazgatás Erdélyben és Felső-Magyarországon (1613-1657) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
31 489
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
125374
Takács Róbert: Nyugati hatások és transzferek a magyar kultúrában és tudományban az 1970-es és 1980-as években (Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.)
48
30 631
Fizika
123842
Csanád Máté: Konzorcium, fő p.: Az erősen kölcsönható anyag szisztematikus vizsgálata SPS, RHIC és LHC energiákon (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
21 000
Fizika
123959
László András: Konzorcium, társ p.: Az erősen kölcsönható anyag szisztematikus vizsgálata SPS, RHIC és LHC energiákon (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
18 920
Fizika
123894
Makk Péter: Ballisztikus elektron-transzport alacsony dimenziós nanoszerkezetekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 907
Fizika
124100
Palotás Krisztián: Újszerű anyagok felületeinek elméleti vizsgálata (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
34 991
Fizika
124723
Asbóth János: Topologikusan védett állapotoktól a topologikus kvantumszámítógépig (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
33 478
Fizika
125063
Pekker Áron: Alacsonydimenziós anyagok kémiai módosítása és spektroszkópiája (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
20 729
Fizika
125134
Salamon Péter: Lágy anyagok hangolható topológiája (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
28 383
Fizika
125270
Rácz Péter: Ultragyors folyamatok a nanooptikában (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
45
15 004
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124352
Szebényi Gábor: Tervezhető határfelületi adhéziójú, szívós polimer kompozitok fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
25 710
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124361
Dombóvári Zoltán: Öngerjesztett rezgések megszüntetésének lehetőségei megmunkálási eljárásokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 116
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124462
Bachrathy Dániel: Összetett Forgácsolási Modellek Nagyteljesítményű Számítástechnikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
37 888
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124704
Józsa Viktor: Alacsony károsanyag kibocsátású égő fejlesztése korszerű folyékony tüzelőanyagokra (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 780
Informatikai–Villamosmérnöki
123957
Gulyás András: A természet által használt útvonalak tulajdonságainak vizsgálata valós hálózatokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
28 719
Informatikai–Villamosmérnöki
124413
Szaszák György: Mély tanulás alapú szemantikus reprezentációk kiterjesztése prozódiai-akusztikai jellemzőkkel beszéd automatikus tartalmi kivonatolásában és összefoglalásában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
34 873
Informatikai–Villamosmérnöki
124584
Csapó Tamás Gábor: Artikulációs mozgás alapú beszédgenerálás (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
30 088
Informatikai–Villamosmérnöki
124913
Stumpf Péter Pál: Nagy fordulatszámú villamos hajtások irányítási kérdései (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
11 551
Kémia 1
124147
Jedlovszky-Hajdú Angéla: Biokompatibilis polimer mátrixok előállítása orvosbiológiai alkalmazásokhoz (Semmelweis Egyetem)
48
35 061
Kémia 1
124240
Enyedy Éva Anna: Rákellenes platinafém és tioszemikarbazon komplexek fejlesztése és vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
37 304
Kémia 1
124460
Németh Zoltán: Információtechnológiai szempontból kiemelten érdekes átmenetifém-vegyületek lokális és környezeti hatásai összjátékának megismerése és irányítása (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
36 054
Kémia 1
124571
Kalmár József: Mikro- és mezopórusos szilárd anyagok szerkezete és alkalmazási lehetőségei (Debreceni Egyetem)
48
27 328
Kémia 1
124621
Höfler Lajos Tamás: Membránok az elektrokémiában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
17 788
Kémia 1
124851
Szabó Tamás: Karboxilált nanorészecske-diszperziók orvosbiológiai felhasználása (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 976
Kémia 2
123760
London Gábor: Molekuláris kapcsolók - Egységben az erő! (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
37 836
Kémia 2
123961
Bálint Erika: Heterociklusos aminofoszfonát- és aminofoszfin-oxid-származékok szintézise multikomponensű reakciókkal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
23 990
Kémia 2
124331
Bognár Balázs: Biológiai rendszerek vizsgálatára alkalmas stabilis nitroxid szabad gyökök szintézise (Pécsi Tudományegyetem)
48
14 393
Kémia 2
124863
Varga Szilárd: Indol terpenoidok szintézise kaszkád reakciókkal (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 984
Kémia 2
125067
Bokor Éva: C-Glikopiranozil-heterociklusok új típusai és új biológiai alkalmazásai (Debreceni Egyetem)
48
35 664
Kémia 2
125074
Szilágyi András Ferenc: Poliaszparaginsav és poliaszpartamid polimerek hatóanyag-leadás céljára szemészeti alkalmazásokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 588
Matematika–Számítástudomány
123962
Ráth Balázs: Véletlen térbeli folyamatok és kölcsönható részecskerendszerek makroszkopikus viselkedése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
11 498
Matematika–Számítástudomány
124016
Röst Gergely: Funkcionál-differenciálegyenletek a matematikai járványtanban (Szegedi Tudományegyetem)
48
19 952
Matematika–Számítástudomány
124141
Kevei Péter: Diszkrét és folytonos idejű sztochasztikus folyamatok viselkedése (Szegedi Tudományegyetem)
48
8 056
Matematika–Számítástudomány
124814
Pongrácz András: Algebrai invariánsok és számítási problémák (Debreceni Egyetem)
48
12 664
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
124254
Méhi Orsolya Katinka: A bakteriális rezisztencia evolúciójának szisztematikus jellemzése egy ígéretes új antibiotikumcsoporttal, a peptidomimetikumokkal szemben (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 996
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
124527
Tóth Judit: dNTP homeosztatikus hálózatok kvantitatív rekonstrukciója: rákellenes és antimikrobiális kutatást támogató alkalmazás fejlesztése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 944
Idegtudomány
123831
Lőrincz László Magor: Azonosított dorzális raphe magi neuronok tüzelése és hatásai spontán és szenzoros állaptfüggő aktivitásokban (Szegedi Tudományegyetem)
48
40 000
Idegtudomány
124188
Gaszner Balázs: A Parkinson-kórhoz társuló hangulatzavar és a centrális projekciójú Edinger-Westphal mag kapcsolatának vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem)
48
35 476
Idegtudomány
124434
Mátyás Ferenc: Középvonali thalamikus hálózatok szerepe félelmi és szorongásos folyamatokban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
40 000
Idegtudomány
125035
Varga Angelika: A p-S10H3 gyulladáskeltő és termális hiperalgéziát közvetítő szerepének vizsgálata sejt specifikus és célzott pontmutáció indukálásávál  in vivo (Debreceni Egyetem)
48
37 976
Idegtudomány
125324
Újfalussy Balázs Benedek: Inferencia és predikció mintavetelezés alapján a hippokampuszban (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
39 992
Infraindividuális Biológia
123902
Bagi Zoltán: Hidrogenáz enzimek szabályozó szerepe a hidrogenotróf metanogének metán termelésében (Szegedi Tudományegyetem)
36
29 843
Infraindividuális Biológia
125038
Szalmás Anita: Tirozin-foszforilációs jelpályák átprogramozása humán papillomavírus onkoproteinek által: a citoplazmatikus protein tirozin foszfatázok szerepe a HPV fertőzésekhez társuló daganatok pathomechanizmusában (Debreceni Egyetem)
48
23 598
Infraindividuális Biológia
125053
Szöllősi Attila Gábor: A bőr sejt-függő mikrokörnyezetének hatása a bőr rezidens dendritikus sejtjeire (Debreceni Egyetem)
36
29 424
Infraindividuális Biológia
125166
Poór Miklós: Mikotoxinok kölcsönhatásainak vizsgálata albuminnal és ciklodextrinekkel (Pécsi Tudományegyetem)
48
18 492
Kísérletes Orvostudomány
123798
Tóth Péter József: Traumás agykárosodást követő autoregulációs zavar és vér-agy gát károsodás mechanizmusai (Pécsi Tudományegyetem)
48
37 976
Kísérletes Orvostudomány
123982
Venglovecz Viktória: Az alkohol és a dohányás szerepe a nyelőcső epitél sejtek iontranszport folyamataira (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 808
Kísérletes Orvostudomány
124038
Szanda Gergő: A táplálékfelvétel és energiaforgalom szabályozásában résztvevő jelátviteli utak kölcsönhatásainak vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
36
29 476
Kísérletes Orvostudomány
124114
Wilhelm Imola: Az agyi periciták szerepe a központi idegrendszeri metasztázisok kialakulásában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
38 369
Kísérletes Orvostudomány
124442
Margittai Éva: A C vitamin kompartimentáció epigenetikai szerepe humán megbetegedésekben (Semmelweis Egyetem)
48
39 954
Kísérletes Orvostudomány
124483
Garami András: Tranziens receptor potenciál csatornák szerepe szisztémás gyulladáshoz társuló lázban és hipotermiában (Pécsi Tudományegyetem)
48
39 356
Kísérletes Orvostudomány
124634
Fenyvesi Ferenc: Ciklodextrinek farmakokinetikai és siRNS hordozó tulajdonságainak vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
23 950
Kísérletes Orvostudomány
124878
Zádori Zoltán: A COX-2 és alpha2-adrenoceptorok szerepének vizsgálata az NSAID-ok által indukált bélkárosodásban és diszbiózisban (Semmelweis Egyetem)
48
37 164
Klinikai Orvostudomány
123884
Lazáry Áron: STABILITÁS: in silico 3D szimulációs kutatások a spinális instabilitás specifikus formáinak egyénre szabott intervenciója érdekében (Budai Egészségközpont Kft.)
48
36 618
Klinikai Orvostudomány
124431
Szarvas Tibor Gábor: A PROSZTATARÁK TERÁPIA REZISZTENCIÁJÁNAK PROTEOMIKAI, GENOMIKAI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA A TERÁPIÁS DÖNTÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA CÉLJÁBÓL (Semmelweis Egyetem)
36
29 994
Klinikai Orvostudomány
124491
Fekete Andrea: SGTL2 gátlók pleiotróp hatásai diabéteszben: fókuszban a vese (Semmelweis Egyetem)
48
38 728
Klinikai Orvostudomány
124632
Németh Balázs: Kimotripszinogén C (CTRC) promóter mutációk vizsgálata krónikus hasnyálmirigy-gyulladásban (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 900
Klinikai Orvostudomány
124652
Lohinai Zoltán: Új biomarkerek azonosítása tüdő adenocarcinómában: microbiom és keringő biomarkerek vizsgálata (Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet)
48
39 976
Klinikai Orvostudomány
124984
Lazáry Judit: Biomarker és fenotípus profil vizsgálata a terápiás válasszal összefüggésben major depressziós zavarban szenvedők körében (Semmelweis Egyetem)
48
15 584
Klinikai Orvostudomány
125055
Oláh Attila: A kannabinoid jelátvitel új aspektusai egészséges és beteg humán bőrben (Debreceni Egyetem)
36
29 424
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124230
Varga Máté: A diszkerin mediált pszeudouridiláció szerepe a normális és kóros fejlődésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 663
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124661
Schamberger Anita: Nem kanonikus mikroRNS-ek érésének és hatásmechanizmusának vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
30 770
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
125043
Lontay Beáta: A smoothelin-szerű fehérje 1 szerepe az inzulinrezisztenciához kötött jelátviteli útvonalakban (Debreceni Egyetem)
48
39 507
Agrártudomány 1
124266
Sepsi Adél: Az Rht gének hatása a hexaploid búza hő-stressz érzékenységére: meiótikus stabilitás és fertilitás (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
34 788
Agrártudomány 1
124748
Solymosi Katalin: A só- és szárazságstressz hatása a színtestek szerkezetére és működésére (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
29 696
Agrártudomány 1
125302
Riethmüller Eszter: Új stratégia a gyógyszerjelölt természetes vegyületek kutatásában (Semmelweis Egyetem)
36
11 220
Agrártudomány 2
124019
Kreizinger Zsuzsa: Madár Mycoplasma fajok virulencia faktorainak meghatározása (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
32 268
Agrártudomány 2
124585
Lujic Jelena: Nőivarú halak genetikai tartalékainak megőrzése (Szent István Egyetem)
48
39 844
Agrártudomány 2
124708
Hoffmann Orsolya Ivett: A motilin, motilin receptor és az oltógyomor helyzetváltozás kapcsolatának vizsgálata szarvasmarhában (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
39 720
Agrártudomány 3
123899
Maróti Gergely: Inter-kingdom alga-baktérium interakciók molekuláris mechanizmusainak feltárása és hasznosítása új antimikrobiális hatóanyagok azonosításában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 475
Agrártudomány 3
124803
Waltner István: Talajnedvesség viszonyok komplex vizsgálata a Rákos-patak vízgyűjtőjén (Szent István Egyetem)
48
39 975
Agrártudomány 3
124871
Poór Péter: A sötétben kialakuló növényi védelmi válaszreakciók finomhangolása: a szalicilsav, a jázmonsav és az etilén szabályozó szerepe (Szegedi Tudományegyetem)
48
29 804
Földtudomány 1
123871
Németh Péter: Barlangi karbonátok szerkezete - Karbonát polimorf képződési folyamatok ásványtani és geokémiai vizsgálata barlangi képződményeken (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
38 457
Földtudomány 1
124807
Ruszkiczay Rüdiger Zsófia: A Balkán-félsziget negyedidőszaki fejlődéstörténetének vizsgálata glaciális és barlangi képződmények geokronológiai adatai alapján Macedóniában (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
36 762
Földtudomány 1
125198
Bodor Emese Réka: A bakonyi késő-kréta dinoszauruszok világának őskörnyezetrekonstrukciója növényi mezofosszíliák alapján (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
36
1 940
Földtudomány 2
124256
Haszpra Tímea: Az éghajlatváltozás hatása légköri terjedési folyamatokra - dinamikai megközelítés (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
9 195
Földtudomány 2
125024
Vincze Miklós Pál: Nagyléptékű környezeti áramlási és klímadinamikai folyamatok kísérleti vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
10 272
Szupraindividuális Biológia
123813
Kovács-Hostyánszki Anikó: Inváziós növényfajok jellegspecifikus hatásai az őshonos növény és beporzó közösségekre, és méhészek általi használatuk különböző tér- és időskálán (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
36 258
Szupraindividuális Biológia
123880
Ozogány Katalin: Vezetők a vadlovak között (Debreceni Egyetem)
36
22 588
Szupraindividuális Biológia
124164
Tökölyi Jácint: Az öregedés és a rák evolúciós csereviszonya (Debreceni Egyetem)
48
28 920
Szupraindividuális Biológia
124404
Deák-Valkó Orsolya Emőke: Növényi terjedés új útvonalai - Vonalas létesítmények és emberi magterjesztés szerepe a tájléptékű biodiverzitás kialakításában (Debreceni Egyetem)
48
39 930
Szupraindividuális Biológia
124414
Németh Zoltán: Egy anya tudja a legjobban: A vonulási viselkedés anyai programozása (Debreceni Egyetem)
48
39 805
Szupraindividuális Biológia
124579
Gallé Róbert: Másodlagos élőhelyek és kis élőhelyfoltok szerepe a diverzitás megőrzésében (Szegedi Tudományegyetem)
48
20 439


Updated: 03 May 2018
Feedback
Was this page helpful?