You are here: For the applicantsFunding schemesFunded projectsNRDI Fund
Researcher-initiated research projects (K_17)
Researcher-initiated research projects (K_17)
11 July 2017
Modified: 03 May 2018
Reading time: 40 minute(s)

The call titled Researcher-initiated research projects (K_17) was open until 2 March 2017 for promising researcher-initiated basic research projects in any field of science without thematic priorities.
This year 635 project proposals were submitted with a total claim of HUF 20.5 billion in funding.
As researchers under 40 years of age could apply for a separate budget under the call titled Research projects initiated by young researchers (FK_17), participation rate have significantly decreased in the K_17 scheme: as opposed to the continuous increase in the past years the number of project proposals has dropped this year. Nevertheless, the total demand for funding exceeded the available budget by more than three times. The call for curiosity-driven researcher-initiated research projects, which was open to proposals from any field of science, contributed to the launch of 197 new projects with a total of HUF 6.5 billion in funding.
Project proposals were assessed by anonymous experts against the criteria indicated in the Application Guidelines, with the involvement of expert panels and specialised scientific boards. Accepting the recommendation of the decision preparation bodies, the President of the NRDI Office selected 197 project proposals for funding with the following distribution between fields of science:

 

Field of science
Number of submitted proposals
(pcs)

Number of funded projects
(pcs)

Total amount claimed
(in HUF thousands)

Amount of awarded founds
(in HUF thousands)

Board for Agriculture, Environment, Ecology and Earth Sciences (AKÖFK)

133

39

4,410,586

1,310,292

Board for Humanities and Social Sciences (BTTK)

161

53

3,811,192

1,295,986

Board for Mathematics, Physics, Chemistry and Engineering (MFKMTK)

162

55

5,440,125

1,817,045

Board for Medical and Biological Sciences (OBTK)

179

50

6,853,104

2,085,554

Total

635

197

20,515,007

6,508,877

 

At an open forum in February 2017 the President of the NRDI Office summarised the lessons drawn from the assessment process of discovery research calls with the aim of preparing next year’s call, helping applicants to get prepared and upgrading the assessment process. Review of Competitive RDI Calls – programmes fostering discovery research (1 February 2017)

FUNDED PROJECTS

Funding organisation: NRDI Office
Source: NRDI Fund
Date of decision: 10 July 2017

Evaluation panel
Project code
Principal investigator/Project title/Research organisation
Project period
(month)

Amount of awarded funds
(in HUF thousands)

Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
124224
Sólyom Péter: A magyar Alkotmánybíróság 2005-2017 közötti döntéshozatalának empirikus vizsgálata (Debreceni Egyetem)
36
17 712
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
124797
Leszkoven László: Az érvénytelenség és hatálytalanság kérdéskörének vizsgálata az új Ptk. tükrében (Miskolci Egyetem)
48
35 040
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
125378
Hollán Miklós: Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
20 964
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
125442
Tóth Mihály: Konzorcium, fő p.: A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatása (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
1 763
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
125571
Váradi Balázs: Konzorcium, társ p.: A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatása (Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.)
24
3 802
Filozófia
123839
Lautner Péter: Intencionalitás - antik, kora modern és kortárs analitikus (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
18 069
Filozófia
125012
Pavlovits Tamás: A descartes-i elme a gondolkodás és a kiterjedés között (Szegedi Tudományegyetem)
48
21 774
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124550
Sziklai Balázs Róbert: Monotonitás, arányosság és stabilitás az osztozkodáselméletben (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
5 511
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124631
Pintér Miklós: Nem klasszikus összefüggések társadalmi jelenségekben (Pécsi Tudományegyetem)
48
32 296
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124644
Vörösmarty Gyöngyi: Fenntarthatósági szempontok az ellátási láncban (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
9 044
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124808
Kónya István: Gazdasági növekedés, termelékenység és strukturális átrendeződés: az Európai Unió és Magyarország (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
25 173
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124858
Havas Attila: Innováció és gazdasági teljesítmény a közép-európai országokban: Az innovációpolitika közgazdasági elméleti alapjai, gyakorlata és hatásai (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
22 040
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124867
Semjén András: A magyarországi közoktatási centralizáció indokai, céljai, elvárt hatásai és tényleges következményei (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 359
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124989
Hermann Zoltán: Tanári minőség, tanári előmenetel és tanár-diák párosítás: hozzáadott érték alapú elemzés (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
39
15 992
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
125101
Muraközy Balázs: Alacsony képzettségűek foglalkoztatása Magyarországon (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
18 420
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
125110
Velkey Gábor: A szakképzés munkapiaci illeszkedésének területi és ágazati jellemzői, kiemelt figyelemmel a periférikus térségekre és a korai iskolaelhagyás problémájára (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
7 534
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
125125
Palócz Éva: A termelési hálózatok jelentősége a globális versenyképesség tükrében - a magyar vállalatok integrálódása szempontjából (KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány)
36
27 402
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
125162
Tóth István György: Megközelíthetetlen csoportok vizsgálata - Pilot kutatás az empirikus felmérésekből kimaradó elérhetetlen, vagy válaszmegtagadó népességről, azok speciális feltérképezésével – (TÁRKI Zrt)
28
12 924
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia
124468
Latzkovits Miklós: 16-18. századi hungarika jellegű albumbejegyzések adatbázisa (IV.) (Szegedi Tudományegyetem)
48
22 976
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia
124514
Nagy József: Dante Alighieri "Isteni Színjáték" című művének magyar nyelvű kommentárja. Dante életművének magyarországi recepciója (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
12 064
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia
124873
Kiss Szemán Róbert: Hungarikumok Ján Kollár életművében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
17 200
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia
125486
Zsengellér József: Magyar peregrinusok héber köszöntőversei a 17. században (Károli Gáspár Református Egyetem)
48
37 810
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
123819
Dalos Anna: Magyarország zenetörténete/5. A kézikönyv-sorozat 20. századi kötetének előkészítése (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
46 255
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
123911
Gyarmati János: Az Osztrák-Magyar kelet-ázsiai expedíció és Xántus János gyűjteménye (Néprajzi Múzeum)
28
5 320
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
124270
Fügedi János: A magyar néptáncok degradálódó filmes forrásainak megőrzése, etnokorológiai értelmezése és közreadása (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
24 732
Nyelvtudomány
124127
Gerstner Károly: Új magyar etimológiai szótár. Második ütem (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
32 594
Nyelvtudomány
124170
Adamik Béla: Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 4. szakasz (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
17 984
Nyelvtudomány
124477
Kas Bence: Szociális, kognitív és genetikai tényezők szerepe a nyelvi fejlődésben (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
47 682
Nyelvtudomány
125282
Havas Ferenc: A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
41 701
Nyelvtudomány
125596
Kálmán László: A Magyarországon beszélt romani nyelvváltozatok dokumentálása és az alaktani ingadozások leírása (MTA Nyelvtudományi Intézet)
24
14 849
Ókortudomány–Orientalisztika
124232
Ferenczi Attila: Horatius poétikái és a magyar lírai hagyomány (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
7 086
Ókortudomány–Orientalisztika
124322
Bács Tamás: A thébai nekropolisz változásai: a thébai Nyugati Part régészeti és epigráfiai kutatása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
48 000
Ókortudomány–Orientalisztika
125440
Liptay Éva: Egyiptománia és Aegyptiaca-gyűjtés Magyarországon a 18. századi kezdetektől a 2. világháborúig (Szépművészeti Múzeum)
48
8 080
Ókortudomány–Orientalisztika
125518
Kárpáti András: Dithyrambos, a görög ünnep- és dalkultúra próteusi műfaja a töredékek, feliratok és ábrázolások tükrében. (Pécsi Tudományegyetem)
36
4 356
Pszichológia–Pedagógia
124098
Racsmány Mihály: Előhívás-alapú tanulás, mint készséggé váló deklaratív folyamat: automatizáció és a teszthatás (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
42 183
Pszichológia–Pedagógia
124132
Köteles Ferenc: Interocepció a mindennapokban - hátrányok és előnyök (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
45 427
Pszichológia–Pedagógia
124206
Pólya Tibor: Narratív konstrukció mint a képesség alapú érzelmi intelligencia mutatója (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
18 280
Pszichológia–Pedagógia
124839
Józsa Krisztián: AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS A VÉGREHAJTÁSI FUNKCIÓ SZEREPE AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNYBEN (Szegedi Tudományegyetem)
48
42 080
Pszichológia–Pedagógia
125437
Bereczkei Tamás: Érzelem-szabályozási stratégiák: Egyéni különbségek és társas kapcsolatok az adaptív-maladaptív spektrumban (Pécsi Tudományegyetem)
48
27 457
Régészet–Magyar Őstörténet
124326
Anders Alexandra: Újkőkori élettörténetek. Biorégészeti kutatások a polgári mikrorégió temetkezésein (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
40 459
Régészet–Magyar Őstörténet
124334
Mester Zsolt: A kőnyersanyag-forrásokkal való gazdálkodás változásai a középső paleolitikumtól a középső neolitikumig Észak-Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 648
Régészet–Magyar Őstörténet
124944
Kulcsár Valéria: A Kárpát-medencei Barbaricum császárkori és kora népvándorláskori temetkezéseinek online publikációja (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 443
Szociológia–Demográfia
123847
Pusztai Gabriella: Társadalmi és szervezeti tényezők szerepe a hallgatói lemorzsolódásban (Debreceni Egyetem)
36
12 604
Szociológia–Demográfia
124192
Borgos Anna: Társadalmi egyenlőtlenségek és előítéletek a pszi-tudományok tükrében Magyarországon (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
21 993
Szociológia–Demográfia
124396
Horn Dániel: Hogyan befolyásolják a társadalmi csoportok közti nem-kognitív képesség különbségek az oktatási egyenlőtlenségeket - egy feltáró vizsgálat (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
27 590
Szociológia–Demográfia
124940
Csizmady Adrienne: A várostervezés szociológiája - várostervezés és társadalom (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
14 016
Szociológia–Demográfia
124975
Köllő János: Változatok a társadalmi kiszorulásra – Tanulmányok a mobilitási kötségekről, a szegregációról és a diszkriminációról (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
17 370
Szociológia–Demográfia
125497
Durst Judit: Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
25
17 237
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
123848
Bagi Dániel: Középkori német nyelvű elbeszélő források - Magyarország Mügeln Henrik (Ungarnchronik),  Ottokár aus der Gaal (Chronik) és Jakob Unrest (Ungarische Chronik) c. művében (Pécsi Tudományegyetem)
48
29 295
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
124142
Zeidler Miklós: A trianoni Magyarország tradíció és modernitás határán – A Horthy-korszak történeti kézikönyve (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
124178
Kármán Gábor: Diplomáciai források a Magyar Királyság oszmán kapcsolatainak történetéhez (16–17. század) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
25 422
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
124884
Tóth Gergely: A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadása (6–7. kötet) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
34 200
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
125364
Fónagy Zoltán: Széchenyi István leveleinek kritikai kiadása (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
43 200
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
125541
Szilágyi Magdolna: Kőszeg várostörténeti atlaszának kiadása (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
12
2 574
Fizika
123815
Bíró Tamás Sándor: Intelligens részecskefizika: a hadronok születése (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
38 426
Fizika
123988
Nagy Ágnes: Gerjesztett állapotok sűrűségfunkcionál elmélete (Debreceni Egyetem)
48
6 320
Fizika
123996
Gergely Árpád László: Gravitációs hullámok és forrásaik az általánosított gravitációelméletek erős tér tartományaiban (Szegedi Tudományegyetem)
48
29 816
Fizika
124176
Penc Karlo: Mágnesség, topológia és összefonódás kvantumos szigetelőkben (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
20 362
Fizika
124351
Kiss Tamás: Koherens és nyílt kvantumoptikai hálózatok dinamikája és mérése (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
38 826
Fizika
124810
Krasznahorkay Attila: Egzotikus atommagátalakulások preciziós vizsgálata (MTA Atommagkutató Intézet)
48
47 840
Fizika
124845
Pásztor Gabriella: Konzorcium, fő p.: A Standard Modellen innen és túl: Új fizika keresése a CERN LHC CMS kísérletével (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
24 000
Fizika
124850
Veszprémi Viktor: Konzorcium, társ p.: A Standard Modellen innen és túl: Új fizika keresése a CERN LHC CMS kísérletével (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
23 960
Fizika
124922
Dér András: Biológiai anyagok fotonikai alkalmazásai (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 986
Fizika
124945
Barna Dániel: Újfajta technológiák kutatása részecskegyorsítókhoz (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
16 720
Fizika
125015
Kiss Csaba: Kisbolygók migrációja és a bolygókezdemények keletkezésének kezdeti feltételei (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
46 572
Fizika
125105
Trócsányi Zoltán: Elméleti eszközök a ma és a jövő gyorsítóihoz (Debreceni Egyetem)
48
24 974
Fizika
125171
Tél Tamás: Sokaságmegközelítés a klímadinamikában és nemegyensúlyi folyamatokban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 761
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124002
Várkonyi Péter László: Érintkező és súrlódó mechanikai rendszerek stabilitásvizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
21 927
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124439
Kristóf Gergely: Levegőminőség-orientált várostervezési stratégiák (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 919
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124777
Kajtár László: A komfort hatása a produktivitásra és az energiafelhasználásra (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
32 122
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124859
Sajtos István: Falazott-, húzószilárdság nélküli szerkezetek mechanikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
12 299
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124926
Szabó Péter János: Léces martenzit kompozit viselkedésének vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
35 316
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124939
Paál György: Szabadsugarak és nyírórétegek érzékenysége (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
25 216
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
125117
Varga Gyula: Környezetterhelést csökkentő megmunkáló eljárások hatása a gépipari alkatrészek élettartamára (Miskolci Egyetem)
48
46 110
Informatikai–Villamosmérnöki
123914
Telek Miklós: Erőforrás allokáció általános célú számítási architektúrákban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
29 456
Informatikai–Villamosmérnöki
124055
Kóczy T. László: Komplex rendszerek modellezése és kezelése a számítási intelligencia módszereivel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
30 624
Informatikai–Villamosmérnöki
124124
Szirmay Kalos László: 4D rendszerek rekonstrukciója (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
28 452
Informatikai–Villamosmérnöki
124171
Bíró József: Távközlési szolgáltatások optimális leképezése felhő számítási architektúrákra diszkrét matematikai módszerekkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
48 000
Informatikai–Villamosmérnöki
124602
Orzó László: Ritka minták off-axis hologramjának gyors, nagy felbontású fázis rekonstrukciója. (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
24
21 026
Informatikai–Villamosmérnöki
124727
Várady Tamás: Általános topológiájú szabadformájú felületek modellezése 3D-ben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
20 500
Informatikai–Villamosmérnöki
125343
Orbán Gergo: On-line modell tanulás epizodikus memória segítségével (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
47 999
Informatikai–Villamosmérnöki
125547
Végh János: Együttműködő számítógép processzorok modellezése és megvalósíthatóságának vizsgálata (Miskolci Egyetem)
48
47 972
Kémia 1
123995
Biczók László: Molekulaszerkezet változtatás hatása biokompatibilis makrociklusokba ékelődés kinetikájára és termodinamikájára (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
20 476
Kémia 1
124018
Szalay Péter: Fragmensekből építkező ab initio módszer fejlesztése polinukleotidok gerjesztett állapotainak és transzporttulajdonságainak leírására (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 080
Kémia 1
124068
Szentmiklósi László: Összetett minták roncsolásmentes lokális elemanalízise (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
34 566
Kémia 1
124212
Hernádi Klára: Gömbhéj szerkezetű félvezető oxidok fotokatalitikus környezeti alkalmazásokhoz (Szegedi Tudományegyetem)
48
46 872
Kémia 1
124265
Sipos Pál Miklós: Környezetvédelmi szempontból jelentős, hiperalkalikus közegben képződő O-koordinált fémkomplexek összetétele, szerkezete és egyensúlyai (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 860
Kémia 1
124353
Boda Dezső: Nanoszerkezetek modellezése az atomitól a mezoszkopikus szintig (Pannon Egyetem)
48
38 632
Kémia 1
124544
Bombicz Petra: A "crystal engineering" alapjai: szupramolekuláris kölcsönhatások, polimorfia, hőmérséklet és nyomás (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 321
Kémia 1
124885
Bakó Imre: Elektrolit oldatok vizsgálata elméleti és kísérleti módszerekkel (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
38 402
Kémia 1
124900
Bodor Andrea: Membránmimetikumok és peptidek kölcsönhatása, a lipidkörnyezet hatása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
37 996
Kémia 1
124983
Fábián István: Erélyes szervetlen oxidálószerek redoxireakciói: kinetika és mechanizmus (Debreceni Egyetem)
48
47 712
Kémia 1
125244
Nagy Géza: Új, ultra-mikro méretű ionszelektív elektródokat alkalmazó pásztázó  elektrokémiai mikroszkópiás (PEKM) módszerek kidolgozása és alkalmazása egyes  korróziós folyamatok sajátságainak felfedezésére (Pécsi Tudományegyetem)
48
42 455
Kémia 1
125312
Felinger Attila: Retenció az ultrahatékonyságú folyadékkromatográfiában és szuperkritikusfluidum-kromatográfiában (Pécsi Tudományegyetem)
48
47 988
Kémia 1
125317
Czakó Gábor: Kémiai reakciók dinamikájának atomi szintű vizsgálata és szabályozása: alapvető folyamatoktól a kis biorendszerek tanulmányozásáig (Szegedi Tudományegyetem)
48
41 361
Kémia 2
123917
Kele Péter: Upconverting nanorészecske alapú, NIR fény indukált, célzott gyógyszerhatóanyag felszabadulást lehetővé tevő rendszerek tervezése és szintézise (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
30 990
Kémia 2
124180
Fogassy Elemér: Aszimmetrikus vegyületek nemlineáris kölcsönhatásainak kutatása a reszolválás folyamataiban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
22 000
Kémia 2
124952
Tömböly Csaba: Koleszteril lipoproteinek előállítása és sejtmembránba juttatása (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 846
Kémia 2
125093
Szente Lajos: Baktériumok együttműködését befolyásoló ciklodextrin alapú csapdák (Cyclolab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft.)
36
35 400
Kémia 2
125120
Novák Zoltán: Új átmenetifém-katalizátorok és ónium sók tervezése és alkalmazása szerves szintézisekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
35 891
Kémia 2
125275
Kilár Ferenc: Endotoxinok szerkezet - funkció kapcsolata (Pécsi Tudományegyetem)
48
40 848
Kémia 2
125385
Soós Tibor: Organo-fotoredox katalízis terpenoidok szintézisében (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 548
Matematika–Számítástudomány
123782
Simon Károly: Hiperbolikus dinamikai rendszerek szingularitásokkal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
28 204
Matematika–Számítástudomány
124003
Buczolich Zoltán: Geometriai mértékelméleti, dinamikai és ergodelméleti kérdések (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
6 501
Matematika–Számítástudomány
124138
Böhm Gabriella Eszter: Hopf monoidok keresztezett modulusai (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
6 846
Matematika–Számítástudomány
124152
Mosonyi Milán: "Trade-off" relációk és divergenciák a kvantum-információelméletben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
7 840
Matematika–Számítástudomány
124221
Stipsicz András: Alacsony dimenziós topológia (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
10 173
Matematika–Számítástudomány
124749
Laczkovich Miklós: Valós analízis (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
48 000
Matematika–Számítástudomány
124950
Szőnyi Tamás: Stabilitási problémák véges geometriákban és alkalmazásaik (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
15 840
Matematika–Számítástudomány
125569
Major Péter: Gyenge és erős függés a valószínűségszámításban, analízisben és kombinatorikában (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
9 896
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
123796
Meszéna Géza: Biológiai diverzitás matematikai elmélete (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
17 808
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
123836
Hetényi Csaba: Epigenetikailag és terápiásan fontos peptid komplexek szerkezetének és termodinamikájának számítása (Pécsi Tudományegyetem)
48
25 480
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
124350
Török Tibor: Honfoglaláskori köznépi temetők archaeogenetikai vizsgálata újgenerációs szekvenálással (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 907
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
124697
Smeller László: Tetraplex DNS struktúrák kinetikájának és dinamikájának meghatározása komplex környezetben, spektroszkópiai módszerekkel (Semmelweis Egyetem)
36
31 542
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
125238
Tőzsér József: HIV dupla fertőzés és a korai fázis HIV-gazdasejt interakciói (Debreceni Egyetem)
36
31 716
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
125340
Tantos Ágnes: Az epiteliális-mezenchimális átmenetet szabályozó fehérje-RNS komplexek szerkezeti és funkcionális jellemzése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 898
Idegtudomány
123753
Nusser Zoltán: Funkcionálisan különböző szinapszisok molekuláris ujjlenyomata (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 940
Idegtudomány
124424
Kovács Krisztina: A mikrobiom-indukálta (neuro)immunváltozások szerepe a  stressz-ellenállóképesség kialakításában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 661
Idegtudomány
124558
Héja László: Az asztrociták szerepe az epilepszia kialakulásában: új gyógyszercélpontok azonosítása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
45 292
Idegtudomány
124824
Makara Judit: Az információkódolás szinaptikus és dendritikus mechanizmusai hippokampális CA3 piramissejtekben (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 986
Idegtudomány
125148
Szabadics János: Axonális feszültségjelek mérése kisméretű moharost terminálisokban közvetlen elvezetés és imaging módszerekkel (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
48 000
Idegtudomány
125390
Mikics Éva: Korai szociális zavarok következtében kialakuló abnormális agresszió: epigenetikai és idegrendszeri plaszticitással kapcsolatos változások (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 982
Idegtudomány
125436
Maglóczky Zsófia: Neuronális és gliális reorganizáció fokális kortikális diszpláziával kapcsolt epilepsziában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 964
Infraindividuális Biológia
123952
Gácser Attila: Inflammaszóma aktiváció és az Il1 béta szerepének vizsgálata Candida parapsilosis fertőzések során (Szegedi Tudományegyetem)
48
45 672
Infraindividuális Biológia
124244
Szondy Zsuzsa: Az apoptótikus sejtek eltakarításában résztvevő új mechanizmusok azonosítása (Debreceni Egyetem)
48
45 303
Infraindividuális Biológia
124298
Nagy László: A BACH1 transzkripcios faktor szerepe makrofagokban es szoveti homeosztazisban (Debreceni Egyetem)
48
48 000
Infraindividuális Biológia
124417
Sipiczki Mátyás: Genom-kimerizálódás élesztőgombák alloploid fajközötti hibridjeiben (Debreceni Egyetem)
36
34 944
Infraindividuális Biológia
124828
Fehér Attila: A ROP GTPáz-kapcsolt jelátvitel szerepe a növényi merisztémák funkciójában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 969
Infraindividuális Biológia
124862
Than Nándor Gábor: Konzorcium, fő p.: Az anyai immunválasz magzati szabályozásának új mechanizmusai koraterhességben: lepényi fehérjék szerepe az extracelluláris vezikulák közvetítette immunmodulációban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
24 000
Infraindividuális Biológia
125212
Pállinger Éva: Konzorcium, társ p.: Az anyai immunválasz magzati szabályozásának új mechanizmusai koraterhességben: lepényi fehérjék szerepe az extracelluláris vezikulák közvetítette immunmodulációban (Semmelweis Egyetem)
48
23 752
Infraindividuális Biológia
125219
Józsi Mihály: Az emberi komplement H-faktor molekulacsalád funkcionális vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
48 000
Infraindividuális Biológia
125224
Koncz Gábor: A kaszpáz-9 szerepe a tolerogén és immunogén sejthalál folyamatok szabályozásában (Debreceni Egyetem)
48
43 084
Infraindividuális Biológia
125477
Varga Tamás: Gyulladásellenes terápiák a szöveti regeneráció szolgálatában (Debreceni Egyetem)
48
31 382
Kísérletes Orvostudomány
123975
Bay Péter: Kapcsolatok a lipid metabolizmus és a DNS repair rendszer között - a stresszválasz és a metabolizmus kapcsoalta (Debreceni Egyetem)
48
47 920
Kísérletes Orvostudomány
124045
Buday László: Tks4 fehérje szerepének vizsgálata a zsírszövet működésében (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
44 796
Kísérletes Orvostudomány
124719
Tósaki Árpád: Necroapoptofágia: a szívfrekvencia szerepe az autofágiás folyamatokban diabéteszes és nem diabéteszes szívben (Debreceni Egyetem)
48
44 580
Kísérletes Orvostudomány
124767
Fekete Csaba: Epigenetikus szabályozás szerepe a pajzsmirigyhormon negatív feedback mechanizmus fejlődésében (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 901
Kísérletes Orvostudomány
124813
Bánhegyi Gábor: Jelátviteli terápia tumoros és gyulladásos megbetegedésekben (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
47 480
Kísérletes Orvostudomány
125161
Varga Gábor: A fogzománc képződésének molekuláris iontraszport mechanizmusa (Semmelweis Egyetem)
48
47 988
Kísérletes Orvostudomány
125174
Benyó Zoltán: A lizofoszfatidsav receptorok élettani és kórélettani funkciói a vérkeringési rendszerben. (Semmelweis Egyetem)
48
47 988
Kísérletes Orvostudomány
125201
Csala Miklós: Transz-zsírsavak metabolizmusának és toxicitásának vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
35 296
Kísérletes Orvostudomány
125247
Gereben Balázs: A pajzsmirigyhormon háztartás terápiás beavatkozások hatására kialakuló szövet-specifikus változásainak vizsgálata rágcsálókban és emberben (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 902
Kísérletes Orvostudomány
125337
Bácsi Attila: Új mechanizmusok az allergiás gyulladás kialakulásában (Debreceni Egyetem)
48
30 896
Klinikai Orvostudomány
124177
Zeher Margit: T-helper és B-sejtek kölcsönhatásainak jellemzése különböző szisztémás autoimmun kórképekben – az epigenetikai változások jelentősége a follikuláris T-helper sejtek funkciójára és az autoreaktív B-sejtek termelődésére (Debreceni Egyetem)
48
38 990
Klinikai Orvostudomány
124343
Antus Balázs: Krónikus obstruktív tüdőbetegség exacerbációinak biomarker-alapú fenotipizálása (Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet)
48
35 000
Klinikai Orvostudomány
124549
Reusz György: Kardiovaszkuláris rizikóbecslés gyermekekben és fiatal felnőttekben veseátültetést követően (Semmelweis Egyetem)
36
15 894
Klinikai Orvostudomány
124557
Farkas Henriette: A neutrofil granulociták szerepének vizsgálata a herediter angioödéma patomechanizmusában (Semmelweis Egyetem)
48
40 920
Klinikai Orvostudomány
124879
Sáfrány Géza: Konzorcium, fő p.: Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatások kockázatának a becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markereknek az azonosítása (Országos Közegészségügyi Közp
48
15 964
Klinikai Orvostudomány
124937
Jurányi Zsolt: Konzorcium, társ p.: Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatások kockázatának a becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markereknek az azonosítása (Országos Onkológiai Intéze
46
14 748
Klinikai Orvostudomány
125231
Patócs Attila: Új biomarkerek a mellékvese daganatok diagnosztikájában és prognózisában (Semmelweis Egyetem)
48
44 172
Klinikai Orvostudomány
125263
Fazekas Gábor: Konzorcium, fő p.: Optimális paraméterezésű interakció stratégiák féloldali bénult felső végtag robottal segített aktív-vezetett gyógytornáztatásához (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet)
48
17 424
Klinikai Orvostudomány
125357
Tóth András Gábor: Konzorcium, társ p.: Optimális paraméterezésű interakció stratégiák féloldali bénult felső végtag robottal segített aktív-vezetett gyógytornáztatásához (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
29 555
Klinikai Orvostudomány
125377
Molnár Tamás: A citokin profil és terápiás válasz vizsgálata gyulladásos bélbetegekből izolált epithelialis organoidokon (Szegedi Tudományegyetem)
48
35 520
Klinikai Orvostudomány
125409
Csernátony Zoltán: A különböző anyagú fém implantátumok által előidézett galvánáram csontosodásra kifejtett hatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
42 499
Klinikai Orvostudomány
125470
Tulassay Tivadar: A nátrium immunmoduláns szerepe: új mechanizmusok a hipertónia és a szervkárosodás hátterében (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Klinikai Orvostudomány
125509
Németh István: Melanoma és strómális sejtfúzió a melanoma progressziójában (Szegedi Tudományegyetem)
48
32 752
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
123989
Kovács Mihály: Egy központi fehérjekölcsönhatási motívum biológiai szerepeinek és baktériumnövekedés-gátló potenciáljának felderítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 540
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124670
Tompa Péter: Fúziós fehérjék fázisátmeneteinek szerepe rákban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124740
Nagy Nándor: Extracelluláris mátrix funkciója a fejlődő bélidegrendszerben és a neurointestinalis betegségek őssejtes kezelésében (Semmelweis Egyetem)
48
30 728
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124815
Goda Katalin: A szubsztrát transzport és ATP hidrolízis kapcsolatának átfogó vizsgálata a P-glikoprotein és ABCG2 transzporterekben (Debreceni Egyetem)
48
47 997
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124881
Szüts Dávid: Homológ rekombinációs fehérjék új funkcióinak kutatása a mutagenezis genetikai vizsgálatával (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 998
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124890
Szatmári István: Runx3 által szabályozott dendritikus sejt fejlődés (Debreceni Egyetem)
48
37 820
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124966
Kellermayer Miklós Sándor Zoltán: Vírus DNS kilökődés mechanikája (Semmelweis Egyetem)
48
44 004
Agrártudomány 1
124159
Solti Ádám: Növényi vas-kelát-reduktázok: a redukción alapuló vasfelvétel kulcsszereplői (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 592
Agrártudomány 1
124165
Hideg Éva: Fenoloidok funkcionális plaszticitása szőlőlevelekben: A mikrolokalizáció és az élettani szerepek összefüggései (Pécsi Tudományegyetem)
48
47 634
Agrártudomány 1
125300
Havelda Zoltán: Genom szerkesztés megalapozása árpában és egyéb gazdaságilag fontos növényekben kutatási és fajta javítási célokra. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 946
Agrártudomány 1
125474
Kozma Pál: Konzorcium, fő p.: Szelekciós módszerek fejlesztése a fenntartható szőlőtermesztést szolgáló, kórokozókkal szemben magas fokon ellenálló innovatív fajták nemesítéséhez. (Pécsi Tudományegyetem)
48
16 975
Agrártudomány 1
125476
Bisztray György Dénes: Konzorcium, társ p.: Szelekciós módszerek fejlesztése a fenntartható szőlőtermesztést szolgáló, kórokozókkal szemben magas fokon ellenálló innovatív fajták nemesítéséhez (Szent István Egyetem)
48
30 604
Agrártudomány 2
124335
Tóth István: Szarvasmarha eredetű Shiga toxikus és kommenzalista E. coli és bakteriofágok jellemzése (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
46 722
Agrártudomány 2
124457
Magyar Tibor: A Pasteurella multocida genetikai változatossága, a gazdaadaptáció jelei és az antibiotikum rezisztencia terjedése (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
38 697
Agrártudomány 2
124586
Neogrády Zsuzsa: A hőstressz, egyes mikotoxinok és bakteriális lipopoliszacharidok immunrendszer működését befolyásoló kölcsönhatásainak vizsgálata csirkében (Állatorvostudományi Egyetem)
36
22 020
Agrártudomány 2
124655
Farkas Szilvia: Baromfifélék komlex enterális kórképeinek etiológiai feltárása metagenomikai módszerek segítségével (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
42
41 930
Agrártudomány 3
123752
Szarka András: Az akrolein és más abiotikus stresszorok hatásmechanizmusa és szerepe a környezeti, az agrár és élelmiszerbiztonságban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
22 812
Agrártudomány 3
124131
Gullner Gábor: Reaktív kén vegyületek szerepének vizsgálata gombákkal és vírusokkal fertőzött növényekben - új lehetőségek a kén felhasználására a növényi betegségellenállóság fokozása érdekében (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 968
Agrártudomány 3
124278
Szőcs Gábor: Borókaszú: a kémiai- és akusztikus kommunikáció megfejtése, valamint a mérsékelt övhöz alkalmazkodott populációk szerepének tisztázása a ciprus-rák kórokozóinak terjesztésében (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
38 009
Agrártudomány 3
124290
Tóth Tibor: A szikes talajok legjobb nagyléptékű térképezési  módszerének kidolgozása eltérő földhasználatú területeken (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 288
Agrártudomány 3
124430
Szalai Gabriella: Szalicilsavfüggő stresszakklimatizációs folyamatok vizsgálata gazdasági növényekben (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 620
Agrártudomány 3
124705
Fátyol Károly: Az antivirális RNS csendesítés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata Solanaceae növényekben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
48 000
Agrártudomány 3
125265
Mainé dr. Csiszár Jolán: Glutation transzferázok mint redox közvetítők? (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 811
Agrártudomány 3
125423
Penksza Károly: A Duna menti klímagrádiens mentén változó környezeti tényezők hatásának összefüggés vizsgálata a homoki gyepek összetételére és produkciójára, valamint egyes fizikai, kémiai és biológia talajtulajdonságra (Szent István Egyetem)
48
46 636
Földtudomány 1
123762
Főzy István: Felső-jura faunák összehasonlító vizsgálata és a jura/kréta határ a Bakonyban (Magyar Természettudományi Múzeum)
48
19 372
Földtudomány 1
124241
Wéber Zoltán: A Keleti Alpok -- Pannon-medence átmeneti zóna szerkezete és geodinamikája az AlpArray Szeizmológiai Hálózat adatai alapján (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
28 306
Földtudomány 1
124313
Haas János: A dolomitképződés összehasonlító vizsgálata magyarországi szerkezeti egységekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
27 675
Földtudomány 1
124366
Ván Péter: Konzorcium, fő p.: Geofizikai eredetű zajok a gravitációs hullámok detektálásában (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
17 923
Földtudomány 1
124508
Lemperger István: Konzorcium, társ p.: Geofizikai eredetű zajok a gravitációs hullámok detektálásában (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
7 557
Földtudomány 1
125060
Polgári Márta Piroska: Mikrobiális proxy-k alkalmazása paleoklíma és paleokörnyezeti vizsgálatokban változatos üledéktípusokon (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
26 408
Földtudomány 1
125100
Kovácsné Kis Viktória: A funkcionalitás nanoszerkezeti hátterének vizsgálata a biogén, biokompatibilis ásvány apatit esetében (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
36
22 796
Földtudomány 2
123953
Jakab Gergely: A területhasználat hatása a talajtakaró szerves széntelítettségére (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
16 432
Földtudomány 2
124286
Völgyesi Lajos: A QDaedalus rendszer továbbfejlesztése és geodéziai alkalmazási lehetőségei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
19 420
Földtudomány 2
124291
Bottlik Zsolt: A poszt-szovjet után (?): A változó kelet-európai pufferzóna társadalmi folyamatainak földrajzi vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
24 998
Földtudomány 2
124497
Telbisz Tamás: Karsztos nemzeti parkok változó szerepe az ember-környezet kapcsolatokban, regionális összehasonlítás alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
15 768
Földtudomány 2
124648
Mucsi László: A felszínborítás dinamikájának idősoros vizsgálata közepes- és nagyfelbontású űrfelvételek segítségével (Szegedi Tudományegyetem)
48
13 376
Földtudomány 2
124938
Pál Viktor: A magyar egészségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vonatkozásai (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 295
Földtudomány 2
125001
Győri Róbert: A trianoni békeszerződés földrajzi nézőpontjai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
9 996
Földtudomány 2
125091
Kiss Edit Éva: Új trendek a magyar ipar térszerkezetében a negyedik ipari forradalommal összefüggésben (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
17 862
Szupraindividuális Biológia
123930
Horváth Gábor: Zebracsíkok termofiziológiai vizsgálata: új magyarázat a zebracsíkok szerepére (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
33 876
Szupraindividuális Biológia
124341
Farkas Edit: Globális mintázatoktól a molekuláris problémákig a lichenológia területén (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
47 866
Szupraindividuális Biológia
124375
Hettyey Attila: Kétéltűek világszerte tömeges pusztulását okozó fertőző betegség, a kitridiomikózis megfékezésének új módszere és az eljárás tesztelése (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 994
Szupraindividuális Biológia
124438
Czárán Tamás: Kooperatív és kompetitív evolúciós és ökológiai dinamikák különböző szerveződési szinteken (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
32 332
Szupraindividuális Biológia
124443
Hegyi Gergely: Tollszínezeti jelzések: dinamikus és statikus mechanizmusok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
37 836
Szupraindividuális Biológia
124458
Kampis György: A jó mobiltelefon: az emberi kapcsolatok előmozdítása egy etológiailag megalapozott kötödésmodell segítségével (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
32 727
Szupraindividuális Biológia
124671
Botta-Dukát Zoltán: A fajon belüli változatosság szerepe a növényközösségek szerveződésében (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
39 768
Szupraindividuális Biológia
124796
Bátori Zoltán: Geodiverzitás és fajmegőrzés: a karsztdolinák mint mikrorefúgiumok (Szegedi Tudományegyetem)
48
21 927
Szupraindividuális Biológia
125561
Pálfi György: Tuberkulózis és evolúció (Szegedi Tudományegyetem)
48
46 518


Updated: 03 May 2018
Feedback
Was this page helpful?