You are here: For the applicantsFunding schemesFunded projectsNRDI Fund
2021 winners of the “OTKA” young researcher excellence programme (FK_21)
Winners of the “OTKA” young researcher excellence programme (FK_21)
29 July 2021
Modified: 04 March 2022
Reading time: 21 minute(s)
The call announced separately for researchers who obtained their scientific degrees not more than 12 years earlier (after 1 January 2009)(FK_21) enabled young researchers to team up and launch independent research projects in Hungary. This year 426 project proposals were submitted with a total funding request of HUF 14.98 billion. The call for thematic projects specifically targeted at early-stage researchers (FK_21) supported 109 new projects this year with a total funding of HUF 3.82 billion.

Project proposals were reviewed by anonymous reviewers against the criteria indicated in the call notice, following the assessment system for researchers’ thematic applications, with the involvement of expert panels and specialised scientific councils. The Deputy Secretary of State for Innovation, acting on a proposal from the councils responsible for decision preparation and as designated by the Minister for Science Policy Coordination, has decided to support 109 research projects, distributed by discipline as follows:

Field of science Number of submitted proposals
(pcs)
Number of funded projects
(pcs)
Total amount claimed
(in HUF thousands)
Total amount awarded
(in HUF thousands)
Council of Humanities and Social Sciences 111
35
3 347 690 1 019 579
Council of Physical Sciences 102
25
3 669 711 955 833
Council of Complex Environmental Sciences 80
19
2 936 421
691 683
Council of Medical and Biological Sciences 133
30
5 022 065
1 151 714
Total
426
109
14 975 887 3 818 809


FUNDED PROJECTS

Funding organisation: Ministry for Innovation and Technology
Source: NRDI Fund
Date of decision: 28 July 2021

Evaluation panel Project code Principal investigator/Project title/Research organisation Project period
(month)
Amount of awarded funds
(in HUF thousands)
Political Science, Law and Govemment Sciences 137755 Patkós Veronika: A polarizáció szerepe a nemkívánt társadalmi kimenetelek létrejöttében (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 23 762
Political Science, Law and Govemment Sciences 138346 Könczöl Miklós: Jogi érvelés a XXI. században (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 17 285
Political Science, Law and Govemment Sciences 138366 Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr: Az összehasonlító alkotmányjog perspektívái. Alkotmányos gyakorlat a világ országaiban a COVID-19 pandémia idején (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 599
Political Science, Law and Govemment Sciences 138367 Gyulai Attila: Politikai normativitás (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 22 218
Political Science, Law and Govemment Sciences 138965 Mezei Kitti: Kockázatok és lehetőségek a mesterséges intelligencia jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 258
Economics 137595 Buzási Attila: Klímaadaptáció és városi fenntarthatóság időbeli és térbeli összefüggéseinek elemzése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 22 037
Economics 137602 Török Áron: A termelői piacok gazdaságtana - gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 10 839
Economics 137608 Csercsik Dávid: Villamosenergia-kereskedelemhez kapcsolódó új mechanizmusok (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 39 840
Economics 138015 Adamecz-Völgyi Anna: Emberi és társadalmi tőke: átmenet a felnőttkorba, generációk közötti mobilitás és fertilitás (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 21 660
Economics 138143 Reizer Balázs: Munkavállalói szelekció és egyenlőtlenség (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 29 902
Economics 138317 Szunomár Ágnes: Kína és Oroszország infrastruktúra-építése Kelet-Közép-Európában: Eltérő válaszok egy többdimenziós kihívásra (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 29 734
Literature 139325 Dobó Gábor: Kassák Lajos és Simon Jolán 1909 és 1928 közötti levelezésének digitális kritikai kiadása és a modernségkutatás új perspektívái (Petőfi Irodalmi Múzeum) 48 30 488
Culture 138052 Teleki Krisztina: A mongol Hangáj-hegység vallásföldrajza (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 998
Culture 138351 Buzási Gábor: Hatás és értelmezés az újplatonikus hagyományban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 15 856
Culture 139241 Alföldy Gábor: Újkori magyarországi kertművészet: forráskutatás és feldolgozás, I. ütem. (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 39 944
Linguistics 138188 Rácz Péter Márton: Az alaktani konvergencia kísérletes vizsgálata a magyar nyelvben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 29 937
Linguistics 138396 Vargha Fruzsina Sára: Magyar nyelvjárások akusztikai és dialektometriai vizsgálata (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 48 39 756
Psychology and Education 137643 Kim Sunae: A kíváncsiság természete és fejlődése a gyermekekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 36 050
Psychology and Education 138040 Láng András: Sötét személyiségvonások és társas megismerés – általános és kontextusspecifikus jelenségek (Pécsi Tudományegyetem) 48 23 304
Psychology and Education 138400 Fejes József Balázs: A tanulási motivációról alkotott tanári nézetek feltárása a célelmélet alapján (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 941
Psychology and Education 138604 Reinhardt Melinda: A nem öngyilkossági szándékkal történő szándékos önsértés és az önszabályozás kapcsolatának feltárása bio-pszicho-szociális keretrendszerben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 38 112
Psychology and Education 138971 Kovács Kristóf: A specifikus kognitív képességek természete és meghatározói (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 940
Psychology and Education 139135 Háden Gábor Péter: Szinkronizált Mozgástanulás Gyermekkorban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 39 972
Archeology 138156 Bíró Szilvia: Településszerkezet átalakulás és funkcióváltozás a savariai Iseum-körzet területén (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum) 48 38 708
Archeology 138707 Bödőcs András: Okkupáció - Transzformáció - Kommunikáció. A földrajzi környezet, annak átalakítása, a területi közigaztás és közlekedés kölcsönhatása az Észak- Dunántúlon a késő vaskortól a római uralom végéig. (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 831
Society 137765 Kisfalusi Dorottya: Diszkrimináció a pedagógiai értékelésben vagy hálózati hatások? Az etnikai és nemi iskolai teljesítménykülönbségek mechanizmusai (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 21 091
Society 138098 Tomay Kyra: A vidéki dzsentrifikáció szerepe a településfejlesztésben (Pécsi Tudományegyetem) 48 18 814
Society 138315 Győri Ágnes: Segítők vagy segítendők? Szakmai munkakörülmények, mentális egészség és mobilitás a szociális szférában (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 18 986
Society 138422 Kovai Cecília: Mobilitási stratégiák és gazdasági ciklusok- hátrányos helyzetű roma népesség mobilitási stratégiái (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 37 393
Society 138875 Kováts Gergely: Modellváltás a felsőoktatásban - Hogyan befolyásolja az intézményi kormányzás átalakulása a magyar egyetemeket? (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 19 994
History 137612 Umbrai Laura: A főváros közélelmezés-politikájának története III. Budapest törekvései a városi piacrendszer megerősítésére, valamint a lakosság konyhakerti,-kis és őstermelői termékekkel való ellátásának stabilizálására és fejlesztésére 1880-1945 (Bölcsés 36 25 836
History 137616 Szebelédi Zsolt: A magyar romlás krónikája (Országos Széchényi Könyvtár) 48 21 962
History 137816 Réfi Attila: Huszárok, harcmezőkön innen és túl. Nemzeti csapatnemünk a „hosszú” 19. században (Károli Gáspár Református Egyetem) 48 39 969
History 137821 Fábián Máté: Politikai átmenetek és rendszerváltások - Az észak-magyarországi vármegyék tisztviselőinek társadalomtörténeti vizsgálata (1944-1950) (Eszterházy Károly Egyetem) 48 39 016
History 138659 Vér Ádám: Az eskü (adé) szerepe az Újasszír Birodalom adminisztrációjában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 8 547
Physics 137812 Nagai Yoshikazu: Pontos neutrínófluxus meghatározás neutrínó oszcilláció vizsgálatához (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 40 000
Physics 137918 Ivády Viktor: Ponthiba-alapú kvantumtechnológiai alkalmazások számítógépes modellezése (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 39 763
Physics 138411 Pekker Áron: Módosított alacsonydimenziós anyagok és perovszkitok kombinációja fotovoltaikus alkalmazásokhoz (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 39 986
Physics 138520 Vizsnyiczai Gaszton: Flagelláris kötegek és térbeli behatároltság a baktériumok úszómozgásában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 37 749
Physics 138975 Ispánovity Péter Dusán: A mikronos skálájú sztochasztikus deformációs folyamatok kísérleti és elméleti vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 552
Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences 137758 Józsa Viktor: Térfogati égés optikai vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 570
Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences 138220 Medgyes Bálint Károly: Nedvesség által indukált hibamechanizmusok vizsgálatai nanokompozit és egyéb új típusú ólommentes forraszötvözeteken (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 36 156
Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences 138500 Bachrathy Dániel: Sztochasztikus hatások modellezése rugalmas munkadarabok forgácsolásnál - stabilitás és felületi minőség (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 971
Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences 138501 Molnár Kolos: A polimer oldatok és ömledékek reológiai és szerkezeti jellemzőinek hasznosítása hatékony feldolgozásuk érdekében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 998
Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences 138505 Orbulov Imre Norbert: Funkcionális kompozit fémhabok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 37 762
Informatics and Electrical Engineering 138903 Biczók Gergely: Gazdasági ösztönzők a gépi tanulás, az információbiztonság és az adatvédelem határterületein (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 40 000
Informatics and Electrical Engineering 138949 Laki Sándor: Hálózati adatsík programok elemzésének megalapozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 973
Informatics and Electrical Engineering 139075 Baji Zsófia: Funkcionális szulfid nanorétegek atomi rétegleválasztása és alkalmazásai (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 40 000
Chemistry 1 137582 Balogh Diána: Lab-on-a-chip rendszerek fejlesztése fehérje-ligandum kölcsönhatások vizsgálatára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 36 884
Chemistry 1 137749 Jedlovszky-Hajdú Angéla: Polimer nanokompozitok előállítása orvosi alkalmazásokra (Semmelweis Egyetem) 48 35 125
Chemistry 1 138029 Gyarmati Benjámin Sándor: A kölcsönhatások és a kinetika szerepe szabályozott szerkezetű polimerek mukoadhéziójában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 37 876
Chemistry 1 138678 Rokobné Révész Ágnes: Az ütközési energia szerepe a tömegspektrometria alapú bottom-up és a middle-down proteomikai vizsgálatokban: alternatívák használata tripszin helyett (Természettudományi Kutatóközpont) 48 38 196
Chemistry 1 138823 Hollóczki Oldamur: Nanoműanyag szennyezők kölcsönhatása biomolekuláris rendszerekkel (Debreceni Egyetem) 48 39 189
Chemistry 1 138888 Samu Gergely Ferenc: 2D fém-halogenid típusú perovszkitok spektro- és fotoelektrokémiai jellemzése (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 687
Chemistry 2 137589 Kormos Attila: Klikk-aktivált önjelölő kinon-metidek képalkotó és terápiás alkalmazásokra (Természettudományi Kutatóközpont) 36 30 000
Chemistry 2 137924 Herczeg Mihály: Potenciálisan sejtnövekedés-gátló hatású heparin-analóg oligoszacharidok szintézise és biológia vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 38 988
Chemistry 2 138037 Kupai József: Fémmentes aszimmetrikus katalizátorok szintézise és fenntartható alkalmazása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 40 000
Chemistry 2 138300 Varga Szilárd: Újgenerációs fájdalomcsillapító terpenoidok szintézise (Természettudományi Kutatóközpont) 48 39 720
Chemistry 2 138475 Szilágyi Botond: Enantiomerek preferenciális kristályosításának tervezése folyamatmérnöki eszközökkel: kísérletektől a gépi tanulásig többcélú optimalizáláson keresztül (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 955
Mathematics and Computing Science 138924 Bartha Ferenc: Megbízható számítások állapotfüggő késleltett differenciálegyenletekre (Szegedi Tudományegyetem) 48 29 733
Earth sciences 1 138626 Czuppon György: Barlang, mint laboratórium: Ca- és Mg-izotópösszetételek alkalmazása a cseppkövek kutatásában (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 28 971
Earth sciences 1 138638 Sebe Krisztina: A Kárpát-medence kialakulásának kezdetei: korai szinrift szerkezetalakulás a Dél-Dunántúlon (Pécsi Tudományegyetem) 48 22 043
Earth sciences 2 138692 Varga György: Nagyméretű szaharai porszemcsék Európában: változó klíma vagy pontatlan elemzések? (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 36 243
Complex agricultural sciences 137577 Gere Attila: Új érzékszervi módszerek fejlesztése élelmiszertudmányi problémák megoldására (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 39 875
Complex agricultural sciences 137579 Molnár Béla Péter: Fúrólégy fajok összehasonlító szaglószervi vizsgálata és evolúciós ökológiája: új megközelítés a dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa) elleni csalétek fejlesztésben (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 514
Complex agricultural sciences 137617 Cseresnyés Imre: Gyökérzet dielektromos válaszának kis időléptékű nyomon követése roncsolásmentes eljárással (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 33 492
Complex agricultural sciences 138867 Poór Péter: A védekezésben szerepet játszó főbb hormonok szerepének vizsgálata paradicsomnövények vörös fény-indukálta mikrobiális kórokozókkal szembeni rezisztenciájának kialakításában (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 985
Plant and animal breeding 137778 Görföl Tamás: Denevérvírusok és gazdáik molekuláris evolúciója (Pécsi Tudományegyetem) 48 29 937
Plant and animal breeding 137809 Kreizinger Zsuzsa: Mycoplasma iowae törzsek jellemzése és a gyógykezelések hatékonyságának fejlesztése (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 38 898
Plant and animal breeding 137811 Gyula Péter: Epigenetikai faktorok szerepe a paradicsom fejlődésében és stresszválaszában (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 40 000
Plant and animal breeding 138042 Lantos Csaba: Modern és klasszikus növénynemesítési módszerek fejlesztése és alkalmazása víztakarékos rizstermesztés érdekében (Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.) 48 39 900
Plant and animal breeding 138825 Nagy-Schuller tot Peursum Annamária: Tréningben és versenyzésben levő lovak csüdízületének összehasonlító mágneses rezonanciás, komputertomográfiás és röntgenvizsgálata: egy longitudinális tanulmány (Állatorvostudományi Egyetem) 48 39 949
Ecology and evolution 137743 Seress Gábor: Populációdinamikai és demográfiai különbségek városi és erdei madárpopulációkban (Pannon Egyetem) 48 39 981
Ecology and evolution 137962 Sramkó Gábor: Konzervációgenomikai kutatások Magyarországon (Debreceni Egyetem) 48 39 997
Ecology and evolution 137979 Selmeczy Géza Balázs: Az eurázsiai hód gátépítő tevékenysége révén létrejövő folyó diszkontinuum hatása a funkcionális biodiverzitásra a planktonikus és a bentikus közösségek alapján (Pannon Egyetem) 48 37 783
Ecology and evolution 138215 Vad Csaba Ferenc: Klímaváltozás-hatására megváltozó táplálékpreferencia és ennek közösségalakító és ökoszisztéma-szintű hatásai egy invazív rákfaj példáján (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 927
Ecology and evolution 138563 Kurucz Kornélia: Inváziós csípőszúnyogok (Diptera: Culicidae) ökológiai és molekuláris biológiai vizsgálata, különös figyelemmel patogén mikrobáik felderítésére (Pécsi Tudományegyetem) 48 25 450
Ecology and evolution 138698 Lovas-Kiss Ádám: Vízimadár útikalauz stopposoknak: a magterjedés hatékonysága (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 988
Ecology and evolution 138789 Felföldi Tamás: A Kárpát-medence szikes tavai, mint a globális környezeti változások modelljei (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 750
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 138184 Poór Miklós: Mikotoxinok és polifenolok farmakokinetikai/toxikokinetikai kölcsönhatásainak vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 250
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 138223 Bencsik Péter: Miokardiális remodelling metabolikus szindrómával komplikált poszt-infarktusos szívelégtelenségben: a zselatinázok és a nem-kódoló RNS-ek molekuláris hálózatainak szerepe (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 958
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 138722 Garami András: A testhőmérsékleti eltérések jelentősége akut pankreatitiszben (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 124
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 138842 Zádori Zoltán: A nem-szteroid gyulladásgátlók által vékonybélben okozott baktériális és epesav eltérések analízise, valamint a cannabinoidok enteropátiára gyakorolt hatásának vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 38 125
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 139269 Maléth József: Ex vivo epitél-stróma kokultúrák fejlszetése a krónikus pankreatitisz betegség-specifikus modellezésére a transzlációs kutatásban (Szegedi Tudományegyetem) 48 40 000
Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology 137867 Békési Angéla: Timidilát bioszintézist célzó rákterápiás szerek hatásmechanizmusának vizsgálata újgenerációs szekvenálási technikák bevonásával (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 983
Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology 138021 Szilágyi-Bónizs Melinda: Ovárium tumorok ösztrogén szenzitivitásában meghatározó mikroRNSek azonosítása (Debreceni Egyetem) 48 39 928
Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology 138115 Kereszturi Éva: Telítetlen zsírsavak és mikroRNS-ek szerepe a lipid anyagcsere szabályozásában (Semmelweis Egyetem) 48 37 100
Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology 138910 Pfliegler Valter Péter: A Saccharomyces élesztők domesztikációja és patogenitása evolúciós történetük tükrében (Debreceni Egyetem) 48 39 983
Neurosciences 137951 Borbély Éva: A hemokinin-1 szabályozó szerepének komplex vizsgálata depresszió és komorbiditásainak egérmodelljeiben (Pécsi Tudományegyetem) 48 32 500
Neurosciences 138039 Pirger Zsolt: Az öregedés során bekövetkező változások celluláris és molekuláris mechanizmusai az asszociatív memóriát kódoló neurális hálózatban (Ökológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Neurosciences 138385 Csukly Gábor: Szkizofrén betegek theta-burst rTMS kezelése az érzelem felismerés javítására és a negatív tünetek enyhítésére (Semmelweis Egyetem) 48 34 811
Neurosciences 138389 Zádor Ferenc: A glicinerg rendszer szerepének vizsgálata az opioid analgetikus tolerancia kialakulásában (Semmelweis Egyetem) 48 39 942
Neurosciences 138390 Tóth Melinda: A HSP27 neuroinflammációban betöltött szerepének tanulmányozása az Alzheimer-kór egérmodelljében (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 39 900
Immunity, Cancer and Microbiology 137770 Lőrincz Márton Ákos: Neutrofil granulocita eredetű extracelluláris vezikulák immunmoduláns hatása (Semmelweis Egyetem) 48 40 000
Immunity, Cancer and Microbiology 137808 Fernandes Martins Ana Sofia: Antibiotikum termelő baktériumok nagy áteresztőképességű laboratóriumi evolúciója rezisztens patogének jelenlétében – egy új antibiotikum felfedező platform (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 39 999
Immunity, Cancer and Microbiology 138377 Grolmusz Vince Kornél: LymmuMIC: Új genetikai, immunológiai és mikrobiológiai biomarkerek Lynch szindrómában (Országos Onkológiai Intézet) 48 40 000
Immunity, Cancer and Microbiology 138462 Kovács Renátó László: A farnesol és tyrosol hatásának vizsgálata Candida auris biofilmek esetében (Debreceni Egyetem) 48 39 750
Immunity, Cancer and Microbiology 138593 Baghy Kornélia: A SPOCK1/Testican-1 onkogén hatásai a májban. A tumor-stróma interakció jelentősége. (Semmelweis Egyetem) 48 39 608
Immunity, Cancer and Microbiology 138696 Kemény Lajos: MITF transzkripciós faktor szerepének vizsgálata reaktív oxigén származékok szabályozásában melanomában (Semmelweis Egyetem) 48 39 875
Immunity, Cancer and Microbiology 139028 Simon Diána: A toll-like receptor homológ CD180 molekula szerepe a B-sejt alcsoportok aktivációjában valamint a természetes és patológiás autoantitest termelésben szisztémás sclerosisban (Pécsi Tudományegyetem) 48 35 420
Clinical Medicine 138673 Dezső Katalin: A genetikai diverzitás jelentősége a humán máj regenerációja során és krónikus májbetegségekben (Semmelweis Egyetem) 48 35 312
Clinical Medicine 138839 Hartmann Petra: Gasztroenterológiai betegségek gyógyszeres kezeléseinek mitokondriális (mellék)hatásai (Szegedi Tudományegyetem) 48 26 652
Clinical Medicine 138929 Párniczky Andrea: Szemléletváltás a cisztás fibrózishoz társuló cukorbetegség és az exokrin hasnyálmirigy elégtelenség diagnosztikájában (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 875
Molecular and Structural Biology and Biochemistry 138576 Tóth Balázs: TRPM2: szerkezettől a funkcióig (Semmelweis Egyetem) 48 34 624
Molecular and Structural Biology and Biochemistry 138862 Turu Gábor: A β-arresztinek szerepének feltérképezése a nem receptor fehérjék szabályozásában (Semmelweis Egyetem) 48 40 000
Molecular and Structural Biology and Biochemistry 139067 Akhtar Parveen: Az I. fotokémiai rendszer abszorpciós hatáskeresztmetszetének növelése fokozott fotoszintetikus energiaátalakítási hatékonyság érdekében (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Cellular and Developmental Biology 138851 Lőrincz Péter: Hogyan és miért kapcsolódik az autofágia és endocitózis folyamata egymással? (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 40 000
Cellular and Developmental Biology 138894 Szikora Szilárd: Az aktin filamentum összeszerelődés mechanizmusa a fejlődő muslica izomban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Cellular and Developmental Biology 138992 Gáspár Renáta: A kinurénsav kardioprotektív hatása: fókuszban az ER stressz indukálta autosis (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 995
Updated: 04 March 2022
Feedback
Was this page helpful?