You are here: For the applicantsFunding schemesFunded projectsNRDI Fund
2021 winners of the “OTKA” call for thematic research projects (K_21)
Winners of the “OTKA” call for thematic research projects (K_21)
29 July 2021
Modified: 13 September 2022
Reading time: 29 minute(s)
The “OTKA” call for thematic research projects (K_21) was open until 2 March 2021 for promising researcher-initiated basic research projects in any field of science without thematic priorities.

This year 613 project proposals were submitted with a total funding request of HUF 23.89 billion.

The call for curiosity-driven research projects initiated by researchers in any field of science enabled 157 new projects to start this year with a total amount of funding of HUF 6.3 billion.

Project proposals were reviewed by anonymous reviewers against the criteria indicated in the call notice, with the involvement of expert panels and specialised scientific councils. The Deputy Secretary of State for Innovation, acting on a proposal from the councils responsible for decision preparation and as designated by the Minister for Science Policy Coordination, has decided to support 157 research projects, distributed by discipline as follows:

Field of science Number of submitted proposals
(pcs)
Number of funded projects
(pcs)
Total amount claimed
(in HUF thousands)
Total amount awarded
(in HUF thousands)
Council of Humanities and Social Sciences 184 46
6 079 718
1 447 982
Council of Physical Sciences 144
36
5 726 287
1 483 601
Council of Complex Environmental Sciences 106
25
4 103 346 1 107 430
Council of Medical and Biological Sciences 179
50
7 984 158 2 267 229
Total
613
157
23 893 509
6 306 242


FUNDED PROJECTS

Funding organisation: Ministry for Innovation and Technology
Source: NRDI Fund
Date of decision: 28 July 2021

Evaluation panel Project code Principal investigator/Project title/Research organisation Project period
(month)
Amount of awarded funds
(in HUF thousands)
Political Science, Law and Govemment Sciences 138160 N. Rózsa Erzsébet: Egy lehetséges európai nagystratégia határai - az illegális migráció mint indikátor (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 36 34 802
Political Science, Law and Govemment Sciences 138618 Varga Norbert: A magánjog fejlődése a két világháború között (Szegedi Tudományegyetem) 48 34 680
Political Science, Law and Govemment Sciences 138899 Herger Csabáné: A Vetus et Novum Testamentum jogi relevanciája. Párhuzamok jogi kultúránk zsidó-keresztény és római jogi gyökerei között (Pécsi Tudományegyetem) 48 48 000
Economics 137571 Lukovics Miklós: Az önvezető járművek elfogadásának felelősségteljes innováció szempontú vizsgálata: társadalmi és technológiai szempontok ötvözése neurotudományos és urbanisztikai módszerekkel (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 942
Economics 137794 Tátrai Tünde: Fenntartható közbeszerzés (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 15 129
Economics 138053 Szalmáné Dr. Csete Mária: Közúti közlekedési technológiák és beavatkozások fenntarthatósági szempontú életciklus-értékelése (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 47 960
Economics 138401 Sebestyén Tamás: Kockázatok, hatékonyság és fejlődés a globális és nemzeti termelési hálózatokban (Pécsi Tudományegyetem) 42 40 000
Economics 138562 Bethlendi András: Árnyékbanki kihívások Közép-Kelet-Európában (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 29 101
Economics 138661 Zilahy Gyula: Az innovatív üzleti modellek fenntarthatósági kihívásai - a 'prosumption' esete (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 36 35 769
Economics 138766 Varga Júlia: Milyen tényezők gátolják a foglalkozási mobilitást Magyarországon (KözEconomics- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 27 226
Economics 138826 Csóka Péter: Pénzügyi likviditás és fenntarthatóság (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 44 919
Economics 138846 Szalavetz Andrea: Digitális átalakulás és digitális vállalkozások: feljebb lépési stratégiák és lehetőségek Magyarország számára (KözEconomics- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 6 512
Economics 138945 Sziklai Balázs Róbert: Innovatív rangsorolási módszerek a hálózattudományban (KözEconomics- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 12 952
Economics 138970 Lengyel Balázs: Mobilitás, társas- és Economicsi kapcsolatok, és egyenlőtlenség a városokban a pandémia alatt (KözEconomics- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 45 000
Economics 139225 Szabó Lajos: Menedzsment érettségi/felkészültségi szintek – útban a Stratégiai Technológia Menedzsment kiválóság felé (Budapesti Corvinus Egyetem) 24 23 983
Literature 137659 Tátrai Szilárd: A személyjelölés konstrukcióinak korpuszalapú, kognitív poétikai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 35 373
Literature 137815 Hargittay Emil: Pázmány Péter kritikai kiadás (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 39 611
Literature 138529 Szénási Zoltán: Babits Mihály verseinek és műfordításainak kritikai kiadása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 31 528
Literature 138668 Z. Varga Zoltán: Magyar irodalom mint világirodalom (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 5 866
Literature 138856 Perger Péter: A Régi Magyarországi Nyomtatványok 5. (1671-1685) bibliográfiai kézikönyv elkészítése és publikálása (Országos Széchényi Könyvtár) 24 20 075
Culture 137650 Teller Katalin: A tömeg. Kulturális jelentéstulajdonítások, 1920/2020 (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 027
Culture 137873 Imre Zoltán: Hiányzó (színház)történetek I. (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 31 842
Culture 137963 Simon József: A magyar filozófia története a korai újkorban (1570-1710) (Szegedi Tudományegyetem) 48 22 938
Culture 138108 Kovács András Bálint: A filmstílus befogadáspszichológiai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 943
Culture 138181 Rényi András: Kondor Béla élete, műve és utóélete (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 37 121
Culture 138280 Bugár István: Az "ázsiai" és az "alexandriai"  gondolkodás útjai a korai kereszténységben (Debreceni Egyetem) 48 24 549
Culture 138702 Papp Júlia: Az 1526. évi mohácsi csata 16–19. századi képzőművészeti recepciója (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 4 637
Culture 138745 Ullmann Tamás: Affektivitás, fantázia, emlékezet: nem-intencionális tudatformák Kanttól a fenomenológiáig (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 12 216
Linguistics 138827 Németh Miklós: Nyelvi vélekedések mintázatai Szegeden és környékén – Perceptuális dialektológiai vizsgálat (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 960
Linguistics 139271 Rebrus Péter: A paradigmaszerkezet szerepe a magyar fonológiában és alaktanban nyelvtipológiai szempontból (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 48 39 723
Linguistics 139298 Szeverényi Sándor: Evidencialitás az uráli nyelvekben (Szegedi Tudományegyetem) 36 26 892
Psychology and Education 137724 Köteles Ferenc: A propriocepció pszichológiai aspektusai (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 293
Psychology and Education 138372 Martos Tamás: Egészségcélok társas ökológiai kontextusban: az egészség Személyes Niche modelljének kidolgozása (Szegedi Tudományegyetem) 48 35 712
Psychology and Education 138429 Kende Anna: A csoportközi szolidaritás pszichológiai háttere (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 46 115
Archeology 138353 Zatykó Csilla: Folyó, táj és település a középkorban:  tájrégészeti, környezettörténeti és lelőhelydinamikai kutatások a Körösvidéken (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 39 821
Archeology 138768 Szabó Gábor: Társadalmi és környezeti krízisek a kora vaskor (Kr. e. 10–7. század) idején a Kárpát-medencében: okok, események, következmények. (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 939
Society 138020 Csurgó Bernadett: Fenntartható fogyasztási mintázatok, viselkedési stratégiák  és tudáshasználat  a magyar társadalomban. A fenntartható élelmiszer- és energiafogyasztás társadalomtudományi elemzése (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 27 606
Society 138838 Váradi Monika Mária: Konzorcium, fő p.: Időskorúak migrációja és lehetséges fejlesztési hatásai a vidéki Magyarországon (KözEconomics- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 19 242
Society 139265 Németh Ágnes: Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása - a serdülőkorú magyar lakosság reprezentatív egészségfelmérése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 44 304
Society 139376 Hárs Ágnes: Egy elhanyagolt láncszem –a visszavándorlás esélye és jelentősége normál és sokkidőszakban (KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány) 36 32 105
Society 139383 Janky Béla: Egyenlőség: Morális elvek, kommunikáció és a valós morális ítéletek (TÁRKI Alapítvány) 36 20 623
Society 139127 Erőss Ágnes: Konzorcium, társ p.: Időskorúak migrációja és lehetséges fejlesztési hatásai a vidéki Magyarországon (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 36 11 596
History 137752 Tóth Gergely: A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadása (8–9. kötet) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 43 216
History 137960 Deák Ágnes: Autonomisták és patentálisok. A Protestáns Pátens körüli küzdelmek Magyarországon, 1859-1867 (Szegedi Tudományegyetem) 36 12 016
History 138048 Tomka Béla: Az erőszak társadalomtörténete Magyarországon a 20. században: gyakorlat, dinamika és emlékezet összehasonlító perspektívában (Szegedi Tudományegyetem) 48 23 638
History 139281 Oborni Teréz: Az Erdélyi Fejedelemség kormányzat- és jogtörténetének forrásai (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 45 480
Physics 137852 Simon Ferenc: Spin és töltésdinamikai jelenségek új anyagokban (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 48 000
Physics 138031 Lugaro Maria: Ritka izotópok szintézise szupernóva-robbanásban: a rejtélyes gamma-folyamat (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 46 651
Physics 138136 Csanád Máté: Konzorcium, fő p.: Hadronkeletkezés és az erősen kölcsönható anyag feltérképezése SPS és RHIC energiákon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 24 000
Physics 138152 László András: Konzorcium, társ p.: Hadronkeletkezés és az erősen kölcsönható anyag feltérképezése SPS és RHIC energiákon (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 23 962
Physics 138277 Wolf György: Maganyag tulajdonságai nehézion ütközésektől a kompakt csillagokig (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 27 875
Physics 138339 Szatmári Sándor: Nagy specifikus intenzitású (UV) lézerrendszerek intenzitásának, időbeli kontrasztjának javítása, továbbá hullámhosszuk és alkalmazási területeik kiterjesztése (Szegedi Tudományegyetem) 46 44 999
Physics 138433 Csonka Szabolcs: Proximity effektusok hibrid nanoeszközökben (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 47 847
Physics 138606 Kormos Márton: Korrelációk nemegyensúlyi kvantumtérelméletekben és rácsmodellekben (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 47 923
Physics 138962 Pál András: Űrfotometriai forradalom a Naprendszer kis égitestjeinek időtartománybeli vizsgálatában (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 918
Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences 137726 Kalmár-Nagy Tamás: Kapcsolt Rendszerek Stabilitása és Teljesítménye: Hálózati Irányítási Rendszerektől a Folyadékdinamikáig (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 47 205
Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences 138472 Czigány Tibor: Növelt teherbírású, kopásálló implantátum anyagok és felületek fejlesztése (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 47 906
Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences 138615 Lógó János: Optimálási alapkérdések a szerkezeti mechanikában sztochasztikus kiegészítésekkel (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 47 989
Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences 138621 Insperger Tamás: Virtuális és valós emberi egyensúlyozási feladatok kísérleti vizsgálata (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 47 829
Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences 138642 Bojtárné dr.Bagi Katalin: Köszerkezetek mechanikája (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 47 959
Informatics and Electrical Engineering 137995 Benyó Balázs: Modellek és módszerek személyre szabható intenzív terápiához (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 47 960
Informatics and Electrical Engineering 138208 Telek Miklós: Sztochasztikus modellek gépi tanuló rendszerekben (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 43 976
Informatics and Electrical Engineering 139330 Antal Péter: Federált mesterséges intelligencia az egészségügyben (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 47 999
Informatics and Electrical Engineering 139485 Szirányi Tamás: Elosztott érzékelő rendszerek: szemantikai & geometriai modellezés (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 48 48 000
Chemistry 1 137607 Ilisz István: Nagy- és ultranagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszerek alkalmazása az enantioszelektív felismerési folyamatok jellemzésére és értelmezésére (Szegedi Tudományegyetem) 48 45 837
Chemistry 1 137720 Boda Dezső: Nanoeszközök komplex viselkedése mögött rejlő molekuláris mechanizmusok modellezése (Pannon Egyetem) 48 47 998
Chemistry 1 137980 Mészáros Róbert: Emulziós rendszerek előállítása nanorészecskék, polielektrolitok és tenzidek határfelületi  asszociációjára építve (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 511
Chemistry 1 138233 Császár Attila Géza: ReSpecTh (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 900
Chemistry 1 138714 Kónya Zoltán: Szénnel és fémmel módosított alacsony dimenziós bór-nitrid előállítása, karakterizálása és katalitikus alkalmazása (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 375
Chemistry 1 138844 Tóth Ágota: Nemegyensúlyi hierarchikus kémiai szerkezetek kialakítása (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 698
Chemistry 1 139140 Fábián István: Szervetlen oxidálószerek biológiai és környezeti kémiai szempontból fontos redoxireakciói (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Chemistry 2 137793 Kálai Tamás: Kismolekulák szintézise makromolekuláris és szupramolekuláris rendszerek tanulmányozására (Pécsi Tudományegyetem) 48 40 530
Chemistry 2 137940 Bodor Andrea: Szerkezeti hajlamok azonosítása:új módszerek nagy mozgékonyságú biológiai rendszerek tanulmányozásában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 891
Chemistry 2 138232 Nemestóthy Nándor: Integrált biofolyamat tanulmányozása anaerob elfolyók metántartamának visszanyerésére membrán kontaktorral (Pannon Egyetem) 48 46 625
Chemistry 2 138672 Kurtán Tibor: Bioaktív kondenzált heterociklusok és axiális kiralitású biaril származékok sztereoszelektív szintézise és sztereokémiai vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 47 990
Chemistry 2 138871 Szatmári István: Funkcionális bioaktív heterociklusok szintézise fenntartható eljárásokkal (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Chemistry 2 138911 Horváth István Tamás: Bozótos Fluoros Kémia (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 47 897
Mathematics and Computing Science 137699 Karátson János: Nemlineáris környezeti és mérnöki folyamatok differenciálegyenleteinek numerikus vizsgálata (Budapesti Műszaki és Economicstudományi Egyetem) 48 14 916
Mathematics and Computing Science 138596 Pyber László: Csoportok és reprezentációk (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 31 652
Mathematics and Computing Science 138828 Domokos Mátyás: Gyűrűelmélet és határterületei (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 15 408
Mathematics and Computing Science 138892 Zádori László: Algebrai struktúrák és rendezett halmazok (Szegedi Tudományegyetem) 48 22 500
Mathematics and Computing Science 139346 Pituk Mihály: Differenciál- és differenciaegyenletek megoldásainak kvalitatív tulajdonságai (Pannon Egyetem) 48 9 875
Earth sciences 1 137767 Kele Sándor: Talajkarbonát kapcsolt izotóp hőmérsékletek és légköri CO2 koncentrációk a paleocén-eocén globális meleg periódus során észak-spanyolországi őstalajokból (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 33 373
Earth sciences 1 138594 Kereszturi Ákos: Meteoritok infravörös spektroszkópiai és ásványtani vizsgálata az európai kisbolygókutató űrszondához kapcsolódóan (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 179
Earth sciences 1 138824 Bór József: Villámok extrém alacsonyfrekvenciás sugárzásán alapuló új módszerek kidolgozása a földközeli térség elektromos folyamatainak megismeréséhez (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 32 347
Earth sciences 1 138919 M.Tóth Tivadar: Repedezett kőzettestek izolációs és transzport szerepének komplex elemzése: a mellékkőzet, a fluidum összetétel és a deformáció-történet hatása (Szegedi Tudományegyetem) 48 42 700
Earth sciences 2 137801 Gál Tamás: A városklíma és a klímaváltozás extrém időjárásra gyakorolt együttes hatásának modellezése (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 960
Earth sciences 2 138079 Szabó Szilárd: Távérzékelt adatok alkalmazott felhasználása a városi és mezőEconomicsi kutatásokban (Debreceni Egyetem) 48 41 250
Earth sciences 2 138176 Bozóki Zoltán: Nyitott kamrás fotoakusztikus rendszerek fejlesztése és alkalmazása az ammónia és a vízgőz  földfelszín-légkör közötti kicserélődésének mérésére (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Earth sciences 2 138713 Timár Judit: Marginalizált tértapasztalatok az egyenlőtlen földrajzi fejlődés kontextusában (KözEconomics- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 35 866
Complex agricultural sciences 138128 Fodor József: Szexferomon termelés és érzékelés Lobesia botrana és Eupoecilia ambiguella szőlőmolyokban (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Complex agricultural sciences 138589 Mainé dr. Csiszár Jolán: Glutation-függő antioxidánsok és redox folyamatok kapcsolata, szabályozásuk vizsgálata gyökérben (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 986
Complex agricultural sciences 139312 Varga Mónika: Antagonista gomba-baktérium kölcsönhatások metabolomikai hátterének vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem) 48 44 180
Complex agricultural sciences 139349 Silhavy Dániel: A minőségbiztosítási rendszerek szerepe a növényi stresszválaszokban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Plant and animal breeding 137722 Csorba Tibor Levente: Egy konzervált nem-kodoló RNA család szerepének vizsgálata a zárvatermők megtermékenyítésében (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 47 998
Plant and animal breeding 137798 Egyed László: Állattartó telepek és emberi települések patkánypopulációinak virológiai, bakteriológiai és parazitológiai felmérő vizsgálata különös tekintettel a zoonózisokra és aktív járványainkra. (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 874
Plant and animal breeding 138416 Pauk János: Funkcionális célú DH tönkölybúza törzsek dietetikai hasznosíthatóságának kutatása: öröklődés-, környezet-, feldolgozástechnológiák hatása a fermentálható szénhidráttartalomra (Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.) 48 47 873
Plant and animal breeding 138425 Horváth Ákos: In vitro ivarmirigyek létrehozása édesvízi halfajokban (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 47 750
Plant and animal breeding 139021 Lendvai Ádám Zoltán: Tápanyag érzékelő mechanizmusok szerepe az energia metabolizmus szabályozásában a japán fürjnél (Debreceni Egyetem) 48 47 468
Plant and animal breeding 139145 Nagy Szabolcs Tamás: Újgenerációs citomikai alkalmazások a mesterséges termékenyítésre használt sperma minőségellenőrzésére (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 24 17 874
Ecology and evolution 137573 Török Péter: Talajmagbank gyepek funkcionális diverzitásában és dinamikai folymataiban betöltött szerepe (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Ecology and evolution 137950 Stenger-Kovács Csilla: Kovaalgák komplex diverzitás vizsgálata különös tekintettel a ritka és invazív fajokra (Pannon Egyetem) 48 46 943
Ecology and evolution 138060 Halassy Melinda: Özönfajok megtelepedését és terjedését akadályozó élőhely-helyreállítás magvetéssel (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 999
Ecology and evolution 138503 Barta Zoltán: Számítógépekkel a természetért: mesterséges intelligencia a természetvédelemben (Debreceni Egyetem) 48 47 500
Ecology and evolution 138674 Botta-Dukát Zoltán: Jelleg-alapú társulászerveződés vizsgálatok: a forráshasznosítás jellegek bevonása teljesebb képet ad? (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 918
Ecology and evolution 139026 Kovács M. Gábor: A habitat-adaptáció kérdése sötét szeptált gyökérendofiton gombáknál – kivétel vagy szabály? (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 993
Ecology and evolution 139387 Geml József: Környezeti tényezők és erdészeti fahasználatok hatása az erdei mikrobiom összetételére, funkcióira és interakció-dinamikájára (Eszterházy Károly Egyetem) 48 47 399
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 137563 Kolev Kraszimir: Trombusok mechanikai és litikus stabilitásának unortodox molekuláris és szerkezeti determinánsai (Semmelweis Egyetem) 48 47 960
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 137600 Csernoch László József: A Septin7 fehérje szerepe a vázizmok regenerációjában (Debreceni Egyetem) 48 47 963
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 138032 Peták Ferenc: Új lélegeztetési mód kidolgozása: magasfrekvenciás oszcilláció illesztése a konvencionális hullámformára (Szegedi Tudományegyetem) 48 40 330
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 138046 Helyes Zsuzsanna: Krónikus fájdalom szenzitizációs mechanizmusok azonosítása reumatoid artritiszben (Pécsi Tudományegyetem) 48 48 000
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 138090 Nánási Péter Pál: Adaptív és maladaptív jelátviteli mechanizmusok vizsgálata humán és emlôs szívben és agyszövetben (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 138452 Pétervári Erika: Az anyai túltápláltság az utód testtömeg-szabályozásának korai öregedéséhez vezet (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 871
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 138487 Fekete Csaba: A tanycyták szerepe a pajzsmirigy működés és az energiaháztartás szabályozásában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 138936 Szoke Éva: A lipid raftok szerepének vizsgálata a TRP ioncsatornák működésében: új fájdalomcsillapító mechanizmusok analízise (Pécsi Tudományegyetem) 36 35 500
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 139105 Giricz Zoltán: Metabolikus betegségek hatása az extracelluláris vezikula alapú jelátvitelre a kardiovaszkuláris rendszerben (Semmelweis Egyetem) 48 46 960
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 139165 Jakus Zoltán: A szervspecifikus nyirokér növekedés és funkció modulálása nukleozid-módosított mRNS-ek segítségével (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 139184 Németh Norbert: Ér-anasztomózisok, vaszkuláris malformációk és a véráramlás - Faktorok, optimalizálás, predikció (Debreceni Egyetem) 48 40 980
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 139230 Benyó Zoltán: Anafilatoxinok vaszkuláris hatásainak celluláris és molekuláris mechanizmusai és szerepük az abdominális aorta aneurizma pathogenezisében. (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 139231 Hunyady László: Új receptor ligandok szerkezeten alapuló azonosítása és karakterizálása (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology 139237 Görbe Anikó: Rejtett kardiotoxicitás és kardioprotekció vizsgálata transzlációs sejtkultúra modelleken (Semmelweis Egyetem) 48 45 983
Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology 137678 Miskei Márton: Az IDO1 onkometabolit-termelő enzim farmakogenomikai vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology 139202 Magyar Zoltán: A növényi E2F-RBR szabályozási mechanizmus megváltoztatása a szervek növekedésének fokozása érdekében (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology 139284 Dosztányi Zsuzsanna: Kölcsönhatási régiók azonosítása centroszómális fehérjékben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Neurosciences 137886 Wittner Lucia: Genetikailag módosított humán organotipikus szelettenyészet fejlesztése epilepszia kutatáshoz (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Neurosciences 138125 Vécsei László: Kinureninek és a sclerosis multiplex: preklinikai kísérletek és klinikai mérések (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 986
Neurosciences 138137 Hrabovszky Erik: VGF jelátvitel szerepe a szaporodás szabályozásában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Neurosciences 138568 Sántha Péter: A gangliozidok spináls fájdalom mechanizmusokban betöltött szerepe (Szegedi Tudományegyetem) 48 46 772
Neurosciences 138763 Zelena Dóra: A stressz-szabályozás és a depresszió összefüggése a medián ráfe nézőpontjából, nemi különbségek az agytörzsi kortikotropinfelszabadító hormon szerepében (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 998
Neurosciences 138836 Mátyás Ferenc: Kollikulo-talamikus hatás az amigdaláris sejthálózati aktivitásban (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Neurosciences 139389 Domoki Ferenc: Az újszülöttkori hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia neurovaszkuláris pathomechanizmusainak vizsgálata transzlációs állatmodellben (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Immunity, Cancer and Microbiology 137554 Wiener Zoltán: A fibroblaszt heterogenitás és a driver mutációk szerepe az agresszív típusú vastagbéltumor kialakulásában (Semmelweis Egyetem) 48 47 537
Immunity, Cancer and Microbiology 137948 Bödör Csaba: Genetikai klasszifikáció és precíziós kezelés tervezés diffúz nagy B-sejtes lymphomában (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Immunity, Cancer and Microbiology 138041 Papp Mária: Kisiklott Immunvédekezés: a Bakteriális Transzlokáció Indukálta B-sejt Differenciáció Hátulütői Krónikus Májelégtelenségben (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Immunity, Cancer and Microbiology 138489 Fekete Erzsébet: Komplex intronok evolúciós és funkcionális vizsgálata fonalas gombákban (Debreceni Egyetem) 48 47 991
Immunity, Cancer and Microbiology 139059 Szarvas Tibor Gábor: AZ IMMUNELLENŐRZŐPONT-GÁTLÓ TERÁPIA HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐREJELZÉSE HÚGYHÓLYAGDAGANATOS BETEGEKBEN A TUMOR MOLEKULÁRIS MINTÁZATÁNAK, VALAMINT A SZÉKLET MIKROBIOM-ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATÁVAL (Semmelweis Egyetem) 48 47 971
Clinical Medicine 138420 Sárdy Miklós: A dermatitis herpetiformis klinikai és immunológiai sajátságai (Semmelweis Egyetem) 36 32 850
Clinical Medicine 138669 Melegh Béla: Ritka és ultraritka neuromusculáris betegségek komplex klinikai és laboratóriumi vizsgálata, jellemzése, és csoportosítása (Pécsi Tudományegyetem) 48 48 000
Clinical Medicine 138816 Molnár Zsolt: Extracorporális hemoadsorpciós kezelés hatásának vizsgálata szeptikus sokkban és COVID-19 okozta akut respiratorikus distressz szindrómában (Pécsi Tudományegyetem) 48 43 325
Clinical Medicine 139010 Molnár Mária Judit: Funkcionális genomikai kutatások a ritka örökletes neurológiai betegségek genomikai architektúrájának vizsgálatára (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Clinical Medicine 139139 Erdélyi Dániel: Akut leukémiák liquor biomarkereinek vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Clinical Medicine 139293 Bereczky Zsuzsanna: Új mechanizmusok vizsgálata és módszerfejlesztések trombotikus kórképekben; fókuszban a természetes antikoagulánsok és az egyénre szabott diagnosztika-terápia (Debreceni Egyetem) 48 45 177
Clinical Medicine 139396 Juhász Tamás: A hypophysis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) crosstalk mechanizmusainak szerepe az ízületi porc regenerációs folyamataiban (Debreceni Egyetem) 48 47 995
Clinical Medicine 139415 Kincses Zsigmond Tamás: A migrénes agy megváltozott kapcsolati térképe. (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 925
Clinical Medicine 139497 Lacza Zsombor: Térdszalagok regenerációja orthobiológiai szérumok befecskendezésével (Testnevelési Egyetem) 48 32 125
Molecular and Structural Biology and Biochemistry 137557 Lukács András: Fotoaktív fehérjék optogenetikai alkalmazása (Pécsi Tudományegyetem) 48 38 000
Molecular and Structural Biology and Biochemistry 137610 Hegedűs Tamás Zoltán: A SARS Cov-2 E fehérje és a humán SERCA pumpa molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata és szerepe a Ca2+ jelátviteli folyamatokban (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Molecular and Structural Biology and Biochemistry 137947 Gáspári Zoltán: A posztszinaptikus Shank fehérje szerkezeti és funkcionális vizsgálata (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 48 000
Molecular and Structural Biology and Biochemistry 138318 Tóth Judit: A dUTPáz szerepe a mikobakteriális homológ rekombinációban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 927
Molecular and Structural Biology and Biochemistry 138518 Laczka Csilla: Gyógyszer kölcsönhatások és kemoterápiás válasz új megközelítésben (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Molecular and Structural Biology and Biochemistry 138937 Kardos József: Szerkezetvizsgáló módszer fejlesztése fehérjeaggregátumok, rendezetlen fehérjék és nanorészecske-fehérje interakciók vizsgálatára (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Cellular and Developmental Biology 138022 Viczián András: A fotoreceptorok foszforilációjának szerepe a növényi egyedfejlődésben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Cellular and Developmental Biology 138075 Nagy Péter: Konzorcium, fő p.: A sejtpenetráló peptidek citoplazmatikus felvételének fokozása membráninterakcióik és oligomerizációjuk megértésén keresztül (Debreceni Egyetem) 48 35 269
Cellular and Developmental Biology 138162 Szondy Zsuzsa: Egy receptor csapat, két biológiai funkció: efferocitózis, mioblaszt fúzió (Debreceni Egyetem) 48 47 937
Cellular and Developmental Biology 138524 Szabó Gábor: A H2A.Z hiszton variáns hatása a nukleoszóma stabilitásra és a magszerkezetre. (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Cellular and Developmental Biology 138664 Nagy Nándor: A bélidegrendszer embrionális fejlődését meghatározó mikrokörnyezet jellemzése és manipulációja az enterális idegi őssejtek transzplantációja során. (Semmelweis Egyetem) 48 44 125
Cellular and Developmental Biology 139216 Mándity István: Konzorcium, társ p.: A sejtpenetráló peptidek citoplazmatikus felvételének fokozása membráninterakcióik és oligomerizációjuk megértésén keresztül (Semmelweis Egyetem) 48 12 772
Updated: 13 September 2022
Feedback
Was this page helpful?