Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekHírekA Hivatal hírei
Tájékoztatás a felfedező kutatási felhívások pályázati eredményéről történő döntés kihirdetési időpontjának változásáról
2018. június 29.
Módosítás: 2018. augusztus 09.
Olvasási idő: 3 perc
A 2018. évi felfedező kutatási felhívásokra benyújtott pályázatokat a szakértők és szakértői csoportok értékelték és rangsorolták. A felhívások eredményhirdetésének várható időpontjáról az erre vonatkozó minisztériumi döntést követően adható tájékoztatás a kutatói közösségnek.

Az NKFI Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) 2018. évi programstratégiájában (1962/2017. (XII. 19.) Korm. határozat) foglaltaknak megfelelően kiírt Kutatási témapályázat (K_18), Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázat (FK_18), Posztdoktori kiválósági program (PD_18) és Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH_18) című pályázati felhívásokra a felhívásokban megadott 2018. február 14-i (K_18), február 12-i (FK_18), február 15-i (PD_18) és március 29-i (KH_18) határidőig, valamint a Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (NN_18) és magyar-osztrák (ANN_18), magyar-szlovén (SNN_18) nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok című pályázati felhívásokra a megadott, 2018. február 15-i határidőig beérkezett pályázatokat az NKFI Hivatal a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) és az NKFI Hivatal pályázati eljárásaira vonatkozó szabályzatok szerint értékelte.

A 2018. évi kutatói kezdeményezésű témapályázatok és a posztdoktori kiválósági program pályázatainak benyújtásakor megjelent gyorsjelentés szerint a hazai témapályázatok 9,4 milliárd forintos keretösszegére idén csaknem háromszoros volt a túljelentkezés – a pályázatok egyharmadát 40 év alatti fiatal kutatók adták be –, a posztdoktori programra beadott pályázatok pedig kétszeresen haladják meg a rendelkezésre álló 1,5 milliárd forintos keretösszeget.

A formailag megfelelt téma- és posztdoktori pályázatok mindegyikét átlagban három, de legalább két, szakterületileg kompetens anonim szakértő a pályázati kiírásban előre megadott szempontok szerint pontozással szakmailag értékelte, értékelését szövegesen megindokolta, és ennek alapján minden szakértő javaslatot tett az általa bírált pályázat támogathatósága tárgyában. A szakértői értékelési folyamat második fázisában a döntési javaslat kialakítására létrehozott szakértői csoportok a pályázatok tartalma és az anonim szakértői javaslatok alapján a pályázati kiírásban foglalt kritériumok figyelembevételével értékelték és rangsorolták a pályázatokat. A szakértői csoportok javaslatukat egyhangú döntéssel hozták meg.

Az anonim szakértői értékelések és a szakértői csoportok által felállított rangsorok ismeretében a KFItv. szerinti szakterületi kollégiumok kialakították és az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési elnökhelyettesén keresztül az NKFI Hivatal elnöke részére megtették döntési javaslatukat, amelyek megegyeznek a szakértői csoportoknak a pályázatok értékelésén alapuló javaslatával. Támogatásra javasoltak 192 db K_18 (nem támogatandó: 356 db), 93 db FK_18 (nem támogatandó: 183 db), 68 db PD_18 (nem támogatandó: 131 db), 26 db KH_18 (nem támogatandó: 6 db), 18 db NN_18 (nem támogatandó: 19 db), 4 db ANN_18 (nem támogatandó: 5 db) és 4 db SNN_18 (nem támogatandó: 13 db) pályázatot.

A szakterületi kollégiumoknak a K_18, FK_18, PD_18, KH_18, NN_18, ANN_18, SNN_18 felhívásokra benyújtott pályázatok értékelésére és rangsorolására vonatkozó javaslatával a Hivatal elnöke egyetértett

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 2018. június 12-i hatállyal az NKFI Hivatal felügyeletét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) feladatkörébe utalta. A felügyeletet ellátó miniszter 2018. június 6-án kelt tájékoztatása szerint az NKFI Alapból finanszírozott pályázatok keretében kötelezettségvállalásra csak a miniszterrel történt előzetes egyeztetés alapján kerülhet sor. A fent felsorolt 2018-as felfedező kutatási pályázatokra vonatkozó döntési javaslatot az NKFI Hivatal előbbiek szerint 2018. június 15-én, a nemzetközi témapályázatokra (NN_18, ANN_18, SNN_18) vonatkozót 2018. június 26-án az ITM-nek megküldte.

A felfedező kutatási felhívások eredményhirdetésének várható időpontjáról az erre vonatkozó minisztériumi döntést követően adható tájékoztatás a kutatói közösségnek.

Budapest, 2018. június 29.

Dr. Pálinkás József s.k.
elnök

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 09.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?