Ön itt áll: PályázóknakPályázatokNemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (NN_18, ANN_18, SNN_18)
Pályázati felhívás nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázathoz és magyar-osztrák, magyar-szlovén, nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokhoz (NN_18, ANN_18, SNN_18)
Meghirdetés dátuma: 2017. december 21.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2018. február 15.
2018. február 15.
Postára adás határideje: az elektronikus benyújtástól számított 7 nap
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
1 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
20-25
Igényelhető támogatás
48 MFt
Pályázat futamideje
maximum 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A pályázatok tehetséges kutatók és kutatási projektjeik támogatásával ösztönzik a magyar tudományos kiválóságok további fejlődését. A pályázati felhívás kiemelt célja a hazai kutatócsoportok és külföldi partnerek együttműködésének elősegítése, a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése, a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségének növelése. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.

A következő ismertető összefoglalja a pályázati konstrukció leglényegesebb elemeit.

A kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, az alábbi alprogramok keretében:

 • Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (NN_18)
 • Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (ANN_18)
 • Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (SNN_18)

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NN_18, ANN_18 és SNN_18 pályázatok összesített keretösszege 1 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás mértéke

Projektenként átlagosan havi 1 millió forint támogatás igényelhető, azaz NN_18 és ANN_18 esetében maximum 48 hónapra maximum 48 millió forint, míg SNN_18 esetében maximum 36 hónapra maximum 36 millió forint.

Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembe vételével készítsék el. A bíráló szakértői csoport a pályázat értékelése során a költségterv realitását is megvizsgálja: a költség alultervezése és túltervezése is a pályázat hátrányos megítélését vonhatja maga után.

A projekt futamideje

A pályázati kiírás alapján a projekt futamideje az NN_18 és ANN_18 esetében maximum 48 hónap, míg az SNN_18 esetében maximum 36 hónap. A projekteknek 2018. szeptember 1. és 2018. december 1. között kell megkezdődniük. Az NN_18 pályázatok esetében a projektkezdés dátuma későbbi is lehet, ha a külföldi társpályázatról szóló támogatási döntés időpontja ezt szükségessé teszi. A külföldi partnernek a támogatás rendelkezésre állását az NN_18 pályázat benyújtási határidejétől számított 12 hónapon belül kell igazolnia. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás H. pontjában postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a felhívás H. pontjában megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni, és az elektronikus beadási határidőig - azaz 2018. február 15-én (közép-európai idő szerint) 16.00 óráig - az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 15-ei határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a pályázat H. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2018. február 22-ei feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 15-ei határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás H. pontbjáan postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség. A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani.

A pályázók köre

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

 • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül;
 • Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet (támogatás kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhető);
 • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző nonprofit szervezet.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetve megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában doktori (PhD/DLA) fokozattal vagy az egyetemi doktori tanács  erről szóló igazolásával kell rendelkeznie, és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie.

Egy pályázó legfeljebb egy nemzetközi együttműködési pályázatot nyújthat be vezető kutatóként és egyszerre maximum két NKFI Hivatal által támogatott kutatási témapályázatban (PD, FK, K, NK, NF, NN típusok) és egy Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása pályázatban (KH) lehet kutatásvezető.

A külföldi együttműködő partnerekre vonatkozó feltételek

 • NN_18 alprogram: A pályázatot a magyar kutatónak az NKFI Hivatalhoz, míg a párhuzamos társpályázatot a külföldi együttműködő partnernek, társpályázónak az illető ország kutatástámogató szervezetéhez kell benyújtania. A pályázat csak akkor támogatható, ha a hazai pályázatot az NKFI Hivatal, a külföldi társpályázatot pedig a külföldi ország kutatástámogató szervezete támogatja. A külföldi együttműködő partner esetében kutatástámogató szervezetnek minősül minden olyan állami vagy magánintézmény, amely az adott kutatás támogatására jogosult.
 • ANN_18 alprogram: Az NKFI Hivatalhoz benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a magyar és az osztrák fél közötti munkamegosztás bemutatását a munkatervben, az együttműködésből adódó hozzáadott érték leírását a kutatási tervben és az osztrák fél indoklással ellátott költségtervét is külön csatolmányban.
  A pályázati felhívás a támogató társszervezet oldalán: Austrian Science Fund (FWF).
 • SNN_18 alprogram: Az NKFI Hivatalhoz benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a magyar és a szlovén fél közötti munkamegosztás bemutatását a munkatervben, az együttműködésből adódó hozzáadott érték leírását a kutatási tervben és a szlovén fél indoklással ellátott költségtervét is külön csatolmányban.
  A pályázati felhívás a támogató társszervezet oldalán: Slovenian Research Agency (ARRS).

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott alapkutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében a pályázatot benyújtó hazai kutató(k) vagy kutatócsoport(ok) által végzett tevékenységek támogathatók.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A nemzetközi együttműködésen alapuló, illetve magyar-osztrák és magyar-szlovén együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok nyertesei (NN_18, ANN_18, SNN_18)

A magyar-osztrák (ANN_18) és magyar-szlovén (SNN_18) nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok esetében – miután az NKFI Hivatal támogatói javaslatát a külföldi partnerszervezetek jóváhagyták – az előbbin 2 projektjavaslat összesen mintegy 70 millió, az utóbbin pedig 3 projektjavaslat 102,2 millió forint támogatást nyert el.

 
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
NN_18
40
18
1 463 230
669 460
ANN_18
16
2
631 198
69 944
SNN_18
19
3
629 051
102 206


TÁMOGATOTT PROJEKTEK NN_18

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. augusztus 8.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő(hó)
Odaítélt támogatás(EFt)
Nemzetközi együttműködési bizottság
127933
Váradi András: ABCC6, a kötőszöveti meszesedés kulcs-szereplője (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 956
Nemzetközi együttműködési bizottság
128035
Rácz Zsófia: Életmód-stratégiák a hun és gepida kori Kárpát-medencében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
45 562
Nemzetközi együttműködési bizottság
128072
Kiss Gábor: Béta-bomlások robbanásos elemkeletkezési folyamatokban (MTA Atommagkutató Intézet)
48
42 268
Nemzetközi együttműködési bizottság
128151
Miskolczy Ambrus: Magyar, román történetek szembesítése. (A nagy történeti viták anatómiája) (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
26 114
Nemzetközi együttműködési bizottság
128168
Pajkossy Tamás: Dinamikus elektrokémiai impedancia spektroszkópiai (DEIS) mérőrendszer kifejlesztése és alkalmazása platina elektrokémiai vizsgálatokhoz (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
28 325
Nemzetközi együttműködési bizottság
128293
Volgyi Bela: Képi információ kódolása retinális dúcsejtek oszcillációs aktivitása segítségével (Pécsi Tudományegyetem)
48
47 916
Nemzetközi együttműködési bizottság
128309
Harrach Balázs: A vírusrendszertan megújítása a metagenomika korában (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
29 680
Nemzetközi együttműködési bizottság
128368
E. Kövér Katalin: Innovatív NMR módszerek fejlesztése és alkalmazása új szénhidrátszármazékok biológiailag releváns kölcsönhatásainak tanulmányozására fehérjékkel és sejtes rendszerekben (Debreceni Egyetem)
48
44 171
Nemzetközi együttműködési bizottság
128629
Kovács István János: TopoTransylvania (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
41 640
Nemzetközi együttműködési bizottság
128702
Pálfy József: Kora jura ammonitesz biokronológia, globális kvantitatív biosztratigráfiai korreláció és radiometrikus koradatok integrálása a JET projekt új, nagyfelbontású kormodelljével (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
15 424
Nemzetközi együttműködési bizottság
128806
Csepregi Kristóf: A stressz toleranciát befolyásoló fenolos tulajdonságú vegyületek és más antioxidánsok UV indukálhatóságának akciós spektruma (Pécsi Tudományegyetem)
48
37 252
Nemzetközi együttműködési bizottság
128841
Pap József Sándor: Funkcionális nanokompozitok, mint vízbontó fotoelektródák (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
35 388
Nemzetközi együttműködési bizottság
128867
Karaffa Levente: A citromsav túltermelő Aspergillus niger gomba mangán (II) ion függő transzkriptumának elemzése (Debreceni Egyetem)
36
25 899
Nemzetközi együttműködési bizottság
129075
Jurcsik Johanna: Pulzáló csillagok és a Blazhko moduláció (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
44 172
Nemzetközi együttműködési bizottság
129083
Nagy Szilvia Krisztina: In vitro rekonstruált humán kromatin epigenetikus módosításának vizsgálatára alkalmas nagy áteresztőképességű módszer kifejlesztése (Semmelweis Egyetem)
36
15 933
Nemzetközi együttműködési bizottság
129148
Csabai István: Kozmológiai nagyskálás szerkezet vizsgálata észlelések és szimulációk segítségével (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
45 845
Nemzetközi együttműködési bizottság
129366
Iván Béla: ÚJSZERŰ FUNKCIÓS POLIMEREK MINT NANO-KOMPARTMENTALIZÁLT MAKROMOLEKULÁRIS SZERKEZETEK ÉPÍTŐKÖVEI (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 916
Nemzetközi együttműködési bizottság
129371
Vámosi György: Magreceptorok működésének mechanizmusa: az egyedi molekulák szintjétől a genomig (Debreceni Egyetem)
48
47 999


TÁMOGATOTT PROJEKTEK ANN_18

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. augusztus 8.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)

Odaítélt támogatás
(EFt)

Nemzetközi Együttműködési Bizottság
128524
Ladányi Andrea: Tumorinfiltráló immunsejtek és HLA I-expresszió szerepének vizsgálata az immunellenőrzőpont-gátló terápiák hatásosságának megjóslásában (Országos Onkológiai Intézet)
48
22 472
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
128666
Kissné dr. Horváth Ildikó: Ér-inkorporáció malignus pleurális mesotheliomában (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)
48
47 472


TÁMOGATOTT PROJEKTEK SNN_18

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. augusztus 8.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)

Odaítélt támogatás
(EFt)

Nemzetközi Együttműködési Bizottság
128855
Fertő Imre: Az agrárpolitika hatása a mezőgazdasági regionális alkalmazkodására: Egy magyar-szlovén összehasonlítás (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
30 789
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
129178
Kis Tamás: Optimalizálás Fenntartható Ellátási Láncokban (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
36
35 754
Nemzetközi Együttműködési Bizottság
129364
Tuza Zsolt: Turán-számok és extremális problémák utakra (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
36
35 663
Utolsó módosítás: 2018. december 20.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?