Ön itt áll: PályázóknakHírek, eseményekPályázati hírekNKFI Alap
Közlemény - Útmutató a fenntartóváltással érintett, innovációs alaprész terhére támogatást nyert felsőoktatási intézmények adatváltozás bejelentéséhez
Útmutató a fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmények adatváltozás bejelentéséhez
2021. július 31.
Módosítás: 2021. július 31.
Olvasási idő: 4 perc
A Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 117/C. § (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartóváltás megszüntette az érintett felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: Egyetemek) költségvetési szervi jogállását, így az Egyetemek kikerültek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alól.

Az Egyetemek és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (továbbiakban: NKFI Hivatal) között létrejött támogatási szerződések, illetve az NKFI Hivatal által a részükre kibocsátott támogatói okiratok (továbbiakban együttesen: támogatási szerződés) értelmében a Kedvezményezettnek bejelentési kötelezettsége áll fenn, amennyiben a projekt megvalósításával vagy a támogatás nyújtásának feltételeivel kapcsolatos körülményeiben változás következett be.

A fenntartóváltásra tekintettel az érintett Egyetemek esetében a bejelentési kötelezettség különös tekintettel az alábbi adatváltozások vonatkozásában áll fenn:

 • adószám, statisztikai szám, gazdálkodási formakód, nyilvántartási szám;
 • képviseletre, aláírásra jogosult, kapcsolattartó személyének változása;
 • a támogatásra kijelölt fizetési számla változása, bejelentett fizetési számla megszűnése, új fizetési számla nyitása.

A változásokkal járó ügyintézési folyamat megkönnyítése, hatékony és eredményes lezárása érdekében, kérjük, hogy a változással érintett adatok bejelentését a támogatási szerződésben meghatározott módon teljesítsék.

A változás bejelentési kötelezettsége teljesítése eltérő módon alakul az egyes támogatási szakrendszerek keretében kezelt támogatási szerződések esetében.

Az Elektronikus Pályázatkezelési Rendszeren (a továbbiakban: EPTK) kívül kezelt támogatási szerződések esetében:

 • Kedvezményezetteknek a megváltozott adatokat tartalmazó Adatváltozás bejelentő lapot papíron, a hivatalos képviseletére jogosult személy(ek) által cégszerűen aláírva a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.; 2. emelet postacímre 2 példányban nyomtatott formában vagy az nkfia@nkfih.gov.hu email címre elektronikusan kell benyújtani. Elektronikus benyújtás esetén a hivatalos képviseletére jogosult személy(ek) által külön-külön minősített, elektronikus aláírással kell ellátni a dokumentumot, vagy amennyiben a képviselő(k) nem rendelkezik(nek) minősített elektronikus aláírással, a magyarorszag.hu oldalon keresztül elérhető AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás igénybevételével kell azt hitelesíteni.

  Az Adatváltozás bejelentő lap minta dokumentuma itt érhető el: Adatváltozás bejelentő lap - minta DOCX (76 KB)

 • Amennyiben a Kedvezményezettnek több érintett projektje van, nem szükséges az Adatváltozás bejelentő lapot valamennyi érintett projekt esetében külön-külön benyújtani. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az összes érintett projekt szerződésszámának feltüntetésével egy Adatváltozás bejelentő lap benyújtásával jelezni tudják a változásokat. Az adatváltozás bejelentéshez csatolt mellékleteket egy példányban kérjük benyújtani.

 • Az NKFI Hivatal az Adatváltozás bejelentő lap feldolgozását követően a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartó útján elektronikus levélben értesíti a Kedvezményezetteket a változások átvezetéséről és azok tudomásul vételéről.

Az EPTK felületen kezelt támogatási szerződések esetében az adatváltozásokat támogatási szerződésenként kell bejelenteni:

 • A Kedvezményezetteknek az EPTK felületen keresztül módosítási igényt kell benyújtaniuk a megváltozott adatokra vonatkozóan. A módosítási igényt valamennyi érintett projekt esetén külön-külön szükséges megtenni!

  Kérjük, hogy a módosítási igény rögzítésekor kövessék az alábbi segédletben leírt lépéseket: Egyetemi modellváltás segédlet EPTK felületen PDF (1 415 KB)

 • A beérkezett módosítási igényeket az EPTK rendszerben az NKFI Hivatal változás bejelentésként kezeli, amelynek jóváhagyását követően a rendszerben átvezetésre kerülnek a megváltozott adatok.

 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben az esetben aláírt dokumentum (támogatási szerződésmódosítás) nem keletkezik, ugyanakkor az EPTK rendszerben elérhető a rögzített, megváltozott adatokat tartalmazó szerződés adatlap. A bejelentés alapján eszközölt változások a támogatási szerződés esetleges további módosítása keretében kerülnek írásban átvezetésre.

 • Lényeges, kiemelni, hogy
  • az EPTK rendszer egy időben csak egy benyújtott, döntésre váró szerződésmódosítási igényt tud kezelni. Amennyiben benyújtott, el nem bírált módosítási igény van folyamatban, akkor a fenntartóváltás következtében megváltozott adatok jelzésére, módosítási igény benyújtására csak a korábbi módosítási igény lezárását követően kerülhet sor.

FONTOS!

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a 2021. augusztus 1-jét követően – a fenntartóváltásból adódó változásoktól függetlenül – benyújtott módosítási igényeket a fenntartóváltáshoz kapcsolódó adatváltozás átvezetéséig nem áll módunkban elbírálni, azok az adatváltozás bejelentésre vonatkozó felhívással egyidejűleg technikailag elutasításra kerülnek. A változások kezelését követően a projektre vonatkozó módosítási igény benyújtására ismételten lehetőség nyílik.

Utolsó módosítás: 2021. július 31.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?