Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Tudományterületek és szakértői csoportok

Társadalom és Bölcsészettudományi szakértői csoportok 

Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány (ÁJP)
Állam- és Jogtudomány, Politikatudomány, Hadtudomány

Filozófia (FIL)
Filozófia, Esztétika, Etika, Logika, Vallástudomány/Hittudomány

Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika (KJS)
Közgazdaságtan, Jövőkutatás, Statisztika, Regionális Tudomány

Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia (MIF)
Irodalomtörténet, Irodalomelmélet, Modern Filológia, Művelődéstörténet, Színház- és Filmtudomány, Könyvtártudomány

Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások (MKK)
Néprajz, Kulturális antropológia, Zenetudomány, Művészettörténet

Nyelvtudomány (NYE)
Nyelvtudomány

Ókortudomány–Orientalisztika (ÓKR)
Ókortudomány, Orientalisztika

Pszichológia–Pedagógia (PSP)
Pszichológia (a kísérletes pszichológiai pályázatok a Biológia és Orvostudományi kollégiumhoz is beadhatók), Pedagógia / Neveléstudomány

Régészet–Magyar Őstörténet (RGM)
Régészet, Magyar Őstörténet, Muzeológia

Szociológia–Demográfia (SZD)
Szociológia, Demográfia

Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet (TRT)
Történettudomány, Tudomány- és Technikatörténet

Műszaki és Természettudományi szakértői csoportok

Informatikai–Villamosmérnöki (IVM)
Anyagtudomány és Technológia (Elektronika), Automatizálás és Számítástechnika, Elektronikus Eszközök és Technológiák, Elektrotechnika, Informatika, Távközlés

Fizika (FIZ)
Anyagtudomány és Technológia (fizika), Csillagászat, Fizika, Szilárdtestfizika, Biológiai fizika, Részecskefizika, Magfizika, Asztrofizika

Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki (GÉK)
Közlekedéstudomány, Műszaki Mechanika, Településtudomány, Vízgazdálkodás, Építészettörténet és Elmélet, Építészettudomány, Anyagtudomány és Technológia (gépészet-kohászat), Energetika, Gépszerkezettan, Metallurgia, Szál- és Rosttechnológa, Áramlás és Hőtechnika

Kémia 1 (KM1)
Analitikai Kémia, Szervetlen Kémia, Szerkezetvizsgáló módszerek, Fizikai kémia és Elméleti kémia, Anyagtudomány (Kémia)

Kémia 2 (KM2)
Makromolekuláris Kémia, Szerves Kémia (Biomolekuláris Kémia), Biokémia és Élelmiszerkémia, Műszaki Kémia

Matematika–Számítástudomány (MAT)
Matematika, Operációkutatás, Számítástudomány

Biológia és Orvostudományi szakértői csoportok

Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia (BIOIN)
Biofizika, Bioinformatika, Biológiai rendszerek modellezése és rendszerbiológia, Biostatisztika, Molekuláris evolúció, Populációgenetika, Szerkezeti biológia, Genomika és kapcsolódó területek

Idegtudomány (IDEGT)
Érzékszervi tudományok, Funkcionális képalkotó eljárások (sejt és egész agy szintű), Kísérletes pszichológia, Kognitív és rendszer idegtudományok, Neuroanatómia, Neurobiológia, idegi fejlődésbiológia, Neuroendokrinológia, Neurofiziológia, Neurokémia, neurofarmakológia, Neurológiai és pszichiátriai betegségek biológiai alapjai, Viselkedésbiológia

Infraindividuális Biológia (INFRA)
Általános pro- és eukarióta sejtbiológia, Immunológia, Immunológiai betegségek biológiai alapjai, Mikrobiológia: baktériumok, vírusok, paraziták biológiája, Növényélettan, Orvosi mikrobiológia, Toxikológia

Kísérletes Orvostudomány (KISOR)
Anyagcsere kutatások, Betegségek etiológiája és pathomechanizmusának kutatása, Kísérletes endokrinológia, Kísérletes farmakológia, Kísérletes pathológia, Orvosi toxikológia, Összehasonlító élettan, Sejtélettan, Szervélettan

Klinikai Orvostudomány (KLINO)
Diagnosztikai eljárások, Onkológia, Orvosi etika, Preventív orvostudomány, népegészségügy, epidemiológia, Regeneratív orvostudomány, Transzlációs őssejt kutatások

Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók (MOLBI)
Biomolekulák bioszintézise, modifikációja és lebontása, Enzimológia, Fejlődésbiológia és differenciálódás, Génműködés-szabályozás, Molekuláris és sejtgenetika, Őssejt kutatások, Sejtosztódás, sejtciklus és apoptózis, Szignál transzdukció

Agrár-, Ökológia, Környezet- és Földtudományi szakértői zsűrik

Agrártudomány 1 (AGR1)
Agrárökonómiai tudományok, Dísznövény-kutatás, Földművelés, Gyepgazdálkodás, Gyógynövény- és drogkutatás, Haszonnövény genomika, Kertészet, Klasszikus és molekuláris növénynemesítés, Növényi biotechnológia, Növényi génbanki alapkutatások, Növényi szaporodásbiológia, Növénynemesítés,  Növénytermesztés, Pomológia, Szőlészet, Termesztett növények élettana, Virágzásbiológia

Agrártudomány 2 (AGR2)
Állat-szaporodásbiológia, Állatbiotechnológia, Állatélettan, Állati génbanki alapkutatások, Állatjólét, Állatorvos-tudomány, Állattenyésztés és annak ökonómiája és agrárműszaki vonatkozásai, Élelmiszerbiztonság, Haltenyésztés, halászat, Haszonállat genomika, Járványtan és állatorvosi mikrobiológia, Parazitológia,  Takarmányozás-élettan, Vadgazdálkodás, Zoonózisok

Agrártudomány 3 (AGR3)
Agrárműszaki tudományok, Agrokémia, Erdészeti botanika, genetika, biotechnológia, Erdészeti növénykórtan, rovartan, Herbológia, Klímaváltozás hatásai az agráriumra, Növény-mikroba kölcsönhatások, Növényi kórélettan, Növénykórtan, Növénytáplálás, Növényvédelmi állattan, Precíziós növénytermesztés,  Rezisztencia- és stresszbiológia, Talajbiológia, Talajtan, Vízgazdálkodás és melioráció

Földtudomány 1 (FT1)
Földtan, Geofizika, Hidrológia, Hidrogeológia, Ásványtan és Geokémia, Őslénytan, Bányászat

Földtudomány 2 (FT2)
Földrajz, Geodézia, Meteorológia, Regionális tudomány, Kartográfia

Szupraindividuális Biológia (SUPRA)
Antropológia, Botanika, Evolúciókutatás (nem molekuláris), Hidrobiológia, Ökológia, Természetvédelmi biológia, Zoológia

Utolsó módosítás: 2017. február 08.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500