Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Tudományterületek és szakértői csoportok

Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiumához tartozó szakértői csoportok

Állam, Jog és Politika (ÁJP)
Állam- és Jogtudomány, Politikatudomány, Hadtudomány

Gazdaság (GAZD)
Gazdálkodástudomány, Közgazdaságtudomány, Regionális Tudomány

Irodalom (IROD)
Irodalomtudomány, Könyvtártudomány, Színház- és Filmtudomány

Kultúra (KULT)
Filozófia, Művészettörténet, Kulturális Antropológia, Néprajz, Vallástudomány/Hittudomány, Zenetudomány

Nyelvészet (NYELV)
Nyelvtudomány

Pszichológia–Nevelés (PSZINEV)
Pszichológia, Neveléstudomány

Régészet (RÉG)
Régészet

Társadalom (TÁRS)
Szociológia, Demográfia

Történelem (TÖRT)
Történettudomány

 

Élettelen Természettudományok Kollégiumához tartozó szakértői csoportok

Informatikai–Villamosmérnöki (IVM)
Anyagtudomány és Technológia (Elektronika), Automatizálás és Számítástechnika, Elektronikus Eszközök és Technológiák, Elektrotechnika, Informatika, Távközlés

Fizika (FIZ)
Anyagtudomány és Technológia (fizika), Csillagászat, Fizika, Szilárdtestfizika, Biológiai fizika, Részecskefizika, Magfizika, Asztrofizika

Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki (GÉK)
Közlekedéstudomány, Műszaki Mechanika, Településtudomány, Vízgazdálkodás, Építészettörténet és Elmélet, Építészettudomány, Anyagtudomány és Technológia (gépészet-kohászat), Energetika, Gépszerkezettan, Metallurgia, Szál- és Rosttechnológa, Áramlás és Hőtechnika

Kémia 1 (KM1)
Analitikai Kémia, Szervetlen Kémia, Szerkezetvizsgáló módszerek, Fizikai kémia és Elméleti kémia, Anyagtudomány (Kémia), Kolloidkémia, Radiológia

Kémia 2 (KM2)
Makromolekuláris Kémia és Anyagtudomány (szerves), Szerves- biomolekuláris- és gyógyszerkémia, Biokémia és Élelmiszerkémia, Műszaki Kémia, Szerves kémiai technológia és gyógyszertechnológia, A kémia biológiai alkalmazásai

Matematika–Számítástudomány (MAT)
Matematika, Operációkutatás, Számítástudomány

 

Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiumához tartozó szakértői csoportok

Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia (ÉLETTAN)
Szervélettan, Kórélettan, Endokrinológia, Anyagcsere, Öregedés, Kardiovaszkuláris rendszer

Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia (GÉNINFO)
Molekuláris genetika, Populációgenetika, Genomika, Transzkriptomika, Proteomika, Metabolomika, Bioinformatika, Számítógépes biológia, Biostatisztika, Biológiai modellezés és szimuláció, Rendszerbiológia, Genetikai epidemiológia

Idegtudományok (IDEGT)
Neurobiológia, Neuroanatómia, Idegélettan, Neurokémia, Neurofarmakológia, Agyi képalkotás, Rendszerszintű idegtudomány, Neurológiai és pszichiátriai betegségek biológiai alapjai

Immun-, Tumor- és Mikrobiológia (IMMUN)
Az immunrendszer és betegségei, Kórokozók és fertőző betegségek, Daganatképződés, Mikrobiológia

Klinikai Orvostudományok (KLINO)
A betegségek etiológiája, diagnózisa és kezelése (kivéve a betegségek biológiai alapjait), Klinikai gyógyszertan, Alkalmazott orvosi technológia, Közegészségtan

Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia (MOLBI)
Molekuláris szintézis, módosítás és kölcsönhatás, Biokémia, Biofizika, Szerkezeti biológia, Anyagcsere, Jelátvitel

Sejt- és Fejlődésbiológia (SEJTBIOL)
Sejtbiológia, Sejtélettan, Jelátvitel, Organogenezis, Fejlődésgenetika, Mintázatképződés, Őssejtbiológia

 

Komplex Környezettudományi Kollégiumhoz tartozó szakértői csoportok

Növénytermesztés, állattenyésztés (NÖVÁLL)
A növénynemesítés és állattenyésztés biológiai alapjait feltáró kutatások területe. A kutatások magukba foglalják az állatorvos-tudományi, molekuláris biológiai, élettani és genomikai kutatásokat, elsősorban gazdaságilag fontos fajokat célozva.

Komplex agrártudomány (KOMPAGR)
Talajtan, Erdészet, Növénykórtan, Növényi stresszbiológia, Növényvédelmi állattan, Agrokémia, Agrometeorológia, Agrárműszaki tudományok

Földtudományok 1 (GEOINT)
Geológia, Geofizika, Geokémia, Szedimentológia, Őslénytan, Földtörténet, Bányászat

Földtudományok 2 (GEOEXT)
Földrajz, Geodézia, Meteorológia, Kartográfia

Ökológia és evolúció (ÖKOEVO)
Populációbiológia, Filogenetika, Szisztematika, Taxonómia, Természetvédelmi biológia, Hidrobiológia, Alkalmazott ökológia, Környezeti biológia, Közösségökológia, Evolúciós ökológia, Biogeográfia, Etológia, Viselkedésökológia, Elméleti biológia

Utolsó módosítás: 2018. január 10.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500