Ön itt áll: PályázóknakPályázatokÉrtékelési rendszerKFI pályázatok értékeléseNKFI Alap
Az NKFI Alapból meghirdetett pályázatok értékelési folyamata
2018. február 08.
Módosítás: 2021. április 09.
Olvasási idő: 3 perc
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító elkülönített állami pénzalap, amelynek forrása a vállalkozások által befizetett innovációs járulék és annak költségvetési kiegészítése. Az NKFI Alapból 2018-ban több mint 80 milliárd forint keretösszegű felhívást jelentet meg az alap kezelője, az NKFI Hivatal. A felhívások a felfedező kutatást, a vállalati innovációt, a vállalkozások és a kutatóhelyek együttműködését kiegyensúlyozottan ösztönzik.
NKFI Alap

NKFI Alap

Az NKFI Alapról részletes információkat az alábbi oldalakon találhat

NKFIA alap pályázati felhívások Visszajelzés pályázóknak, értékelőknek

A legszínvonalasabb pályázatok kiválasztását átlátható értékelési szempontrendszeren alapuló többlépcsős, komplex értékelési folyamat szolgálja, szakértői csoportok és anonim szakértők közreműködésével. A kiválasztás eljárásrendjének típusát az adott pályázati felhívás jelöli meg, részletes szabályairól az NKFI Hivatal ügyrendjeiből tájékozódhat.

A formailag megfelelt pályázatok szakmai értékelését a pályázati felhívásban közzétett – tehát a pályázó előtt is ismert – szempontok szerint szakértői csoportok végzik. A szakértői csoportok munkájában a pályázat szakterületén releváns szakmai ismerettel rendelkező anonim szakértők közreműködnek, akiket a pályázatok elbírálásához szükséges szakmai tapasztalatuk alapján a mintegy 15 ezres szakértői adatbázisból választ ki és kér fel az NKFI Hivatal. Minden egyes pályázatot – a felhívás típusától függően – 2-5 szakértő értékel egymástól függetlenül. A kijelölt szakértői csoport az adott értékelési szakaszban értékelt összes pályázatot értékeli és az anonim szakértők egyes pályázatokról készült értékeléseit figyelembe véve, de azokat az összes pályázathoz viszonyítva, önállóan állítja fel értékelését és rangsorát a pályázatokról. Ülésén a testület egyenként vizsgálja és tárgyalja meg a pályázatokat, ami után az alábbi (indokolt esetben az anonim szakértőkétől eltérő) döntési javaslatokat teheti:

  • a pályázat támogatása a pályázatban megfogalmazott változatlan tartalommal és feltételekkel;
  • a pályázat támogatása csökkentett összköltséggel és/vagy módosított szakmai tartalommal;
  • a pályázat elutasítása szakmai indokok alapján;
  • a pályázat elutasítása forráshiány miatt.

Nemzetközi vonatkozású pályázatok esetében a szakértői csoportok ülésein tanácskozási joggal az NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának (NKF) vezetője által kijelölt szakmai koordinátor is részt vesz, hogy tájékoztatatást adjon az egyes pályázatoknemzetközi hátteréről (partnerség, támogatás helyzete a partnerországban stb.). Amennyiben két- vagy többoldalú megállapodás az értékeléshez nemzetközi/vegyes bizottság létrehozását írja elő, a nemzetközi/vegyes bizottság ülésén a hazai szakértői csoport által kialakított értékelési rangsort az NKF munkatársa képviseli. A bizottsági ülésen a nemzetközi egyeztetés eredményeként a hazai szakértői csoport által felállított rangsor módosulhat.

A szakértői csoport ülése után összesített javaslat és előterjesztés készül: kutatás-fejlesztési pályázatok esetében a tudományterületi Kollégiumok, innovációs pályázatok esetében az Innovációs Testület részére. E testületek tesznek végleges döntési javaslatot az NKFI Hivatal elnökének a támogatandó pályázatokra, illetve szükség szerint azon feltételek meghatározására, melyeket a támogatási szerződés megkötéséhez indokoltnak tartanak (költségcsökkentés, egyedi szerződési feltétel, stb.). A támogatói döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg.

A pályázók levélben kapnak értesítést pályázatuk támogatásáról vagy elutasításáról. A támogatható pályázatok esetében ezt követően kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére. A pályázati felhívások eredményhirdetését és az adott értékelési szakaszra vonatkozó aktuális adatokat az NKFI Hivatal a honlapján is közzéteszi.

Utolsó módosítás: 2021. április 09.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?