Ön itt áll: PályázóknakPályázatokÉrtékelési rendszerKFI pályázatok értékeléseHorizont 2020
A közvetlen uniós források (Horizont 2020 keretprogram) értékelési folyamata
2018. február 08.
Módosítás: 2018. június 06.
Olvasási idő: 4 perc
A Horizont 2020 keretprogram (H2020) az Európai Bizottság kutatás-fejlesztést és innovációt a 2014 és 2020 közötti költségvetési időszakban mintegy 80 milliárd eurós költségvetéssel ösztönző keretprogramja. A H2020 keretprogram közvetlenül Brüsszelből, nemzetközi versenyben elnyerhető pályázati forrásokat jelent: a pályázatok elbírálásánál döntő szempont a kiválóság, a magas szakmai szintű és jól menedzselt konzorcium, valamint az uniós szinten is mérhető hatás. Magyarországon az NKFI Hivatal felel a program szakmai koordinálásért, és a Hivatal működteti a pályázókat információval és tanácsadással segítő Nemzeti Kapcsolattartói (NCP) Hálózatot. Ennek részeként az NKFI Hivatal rendszeres tájékoztató eseményeket, konzultációkat is szervez a potenciális pályázóknak, és hazai támogatásokkal is ösztönzi a magyar részvételt.
Horizont 2020

HORIZONT 2020


A Horizont 2020 keretprogramról részletes információkat az alábbi oldalakon találhat:

A H2020 keretprogram honlapja A H2020 keretprogram magyar honlapja Aktuális pályázati felhívások

A H2020-pályázatokat a pályázók közvetlenül az Európai Bizottság pályázati portálján (Participant Portal) nyújthatják be. Beérkezés után az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága vagy az adott programért felelős Végrehajtó Ügynökség munkatársai ellenőrzik a pályázatok befogadhatóságát (olvashatóság, nyomtathatóság, teljesség), majd a befogadott pályázatok formai ellenőrzését is elvégzik a pályázati felhívásban rögzített formai követelmények alapján.

A formailag megfelelt pályázatok szakmai értékelését külső, független szakértők végzik. Egy-egy pályázatot legalább három szakértő értékel. A szakértők a pályázatokat először egymástól függetlenül véleményezik, egyéni értékelést készítve (Individual Evaluation Report). Ezután kerül sor a testületi (ún. „konszenzus”) ülésre, ahol az ugyanazon pályázatot értékelő szakértők egymással egyeztetve elkészítik a konszenzusos értékelést (Consensus Report). Az egyéni értékelések szinte mindig, a konszenzus ülések pedig esetenként online, távoli eléréssel valósulnak meg. A folyamat harmadik szakaszában ún. panel ülés zajlik, ahol a panelben résztvevő szakértők felállítják a rangsort, és elkészítik az összegző értékelést (Evaluation Summary Report). Az értékelési eredmények összegzése, véglegesítése alapján születik meg a támogatandó pályázatok végső rangsora.
 

A H2020-pályázatokat értékelő szakértők

A H2020 keretprogram pályázatértékelő szakértőinek adatbázisába a Participant Portal szakértők számára kialakított felületén részletes adatlap kitöltésével és a szakmai kompetenciák rögzítésével lehet regisztrálni. A beérkezett pályázatok témái és a szakértők szakmai profilja alapján az értékelők kijelölését a Bizottság vagy az érintett Végrehajtó Ügynökség pályázati koordinátorai végzik. A szakértői munka során alkalmazott legfőbb elvek: függetlenség, pártatlanság, objektivitás, pontosság, konzisztencia. Valamennyi értékelő szakértőnek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tennie. A pályázatok értékelésében közreműködő szakértők listáját az Európai Bizottság évente közzéteszi.

Szakértőként bekapcsolódni a H2020-pályázatok értékelésébe komoly előnyöket jelent mind egyéni, mind szervezeti szempontból, valamint a tágabb hazai kutatói-értékelői közösség számára is. A pályázatok nemzetközi értékelése során a szakértő betekintést nyer az értékelés teljes folyamatába, megismerheti, mitől lesz igazán sikeres és mitől sikertelen egy pályázat. A későbbiekben ezeket a tapasztalatokat a saját vagy intézménye pályázatainak készítésében is kamatoztatni tudja. Fontos előny az is, hogy az értékelői munka lehetőséget nyújt az adott tudomány- vagy technológiai terület szakembereivel, illetve az Európai Bizottság vagy a Végrehajtó Ügynökségek munkatársaival való kapcsolatépítésre. 

Az NKFI Hivatal kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a H2020 Nemzeti Kapcsolattartói Hálózat munkatársai által szervezett információs rendezvényeken, pályázati konzultációkon fórumot biztosítson a hasznos gyakorlati információk megosztására, a hazai H2020-értékelők tapasztalatai minél szélesebb körben hasznosuljanak.
 

A H2020-pályázatok értékelési szempontjai


1. Kiválóság – Excellence

 • egyértelmű, jól definiált, helytálló célok;
 • a koncepció megalapozottsága, a javasolt módszertan hitelessége;

Ezen kívül kutatási és innovációs (RIA) valamint innovációs projekteknél (IA):

 • a javasolt munka mennyire ambiciózus, milyen mértékben haladja meg a tudomány és a technológia jelenlegi állását, mekkora innovációs potenciált jelent;
 • interdiszciplináris megközelítés, az érintettek bevonásának mértéke, gender szempontok.


2 . Hatás – Impact

 • a munkaprogram vonatkozó területén felsorolt elvárt hatások teljesítése.

Ezen kívül kutatási és innovációs (RIA) valamint innovációs projekteknél (IA):

 • növeli-e az innovációs kapacitásokat, hozzájárul-e új piacok létrejöttéhez;
 • erősíti-e a vállalatok versenyképességét és növekedését;
 • van-e egyéb fontos környezeti vagy társadalmi hatása;
 • biztosított-e a projekt eredményeinek hasznosítása és terjesztése, ideértve a szellemi tulajdon és a kutatási adatok megfelelő kezelését;
 • megfelelő-e a projekt kommunikációja, figyelembe veszi-e a különböző célcsoportok igényeit.


3. A végrehajtás minősége és hatékonysága – Quality and efficiency of the implementation

 • a munkaterv minősége és hatékonysága, beleértve a feladatok és erőforrások megfelelő egymáshoz rendelését;
 • a konzorciumi résztvevők egymást kiegészítő tapasztalatai, kompetenciái (amennyiben releváns);
 • a menedzsment struktúrák és folyamatok megfelelősége, beleértve a kockázatkezelést és innováció-menedzsmentet;
 • a résztvevőknek valódi szerepük van a projektben, és ennek betöltésére rendelkeznek a megfelelő erőforrásokkal.

 

Utolsó módosítás: 2018. június 06.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?