Ön itt áll: PályázóknakPályázatokÉrtékelési rendszerÉrtékelő testületekVédelmi Innovációs Testület
Védelmi Innovációs Testület
2021. augusztus 23.
Módosítás: 2021. augusztus 26.
Olvasási idő: 2 perc
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás alapján két új testületet hozott létre, az Egészségtudományi Szakértői Testületet, valamint a Védelmi Innovációs Testületet. Bevonásukra az egészségtudományi, illetve a védelmi területet érintő speciális kérdésekben kerül sor.

A testületek feladatai – saját területükhöz kapcsolódóan – a következők:

  • az NKFI Hivatal elnökének felkérésére véleményt nyilvánítanak az NKFI Alap működtetésének és felhasználásának stratégiai kérdéseiben;
  • javaslatot tesznek támogatói döntésre a kutatás-fejlesztési pályázatok támogatására a Kft tv.-ben foglaltak szerint;
  • figyelemmel kísérik az NKFI Alapból nyújtott támogatások társadalmi és gazdasági hasznosulását, valamint a felhasználás stratégiai céljainak megvalósulását.

Védelmi Innovációs Testület

A Testület a honvédelmet érintő kérdésekben kerül bevonásra az NKFI Hivatal munkájába. A Testület tagjai az honvédelem területének elismert szakértői. Az NKFI Hivatal 2021. évre vonatkozóan elfogadott Programstratégiája szerint a tagok személyére vonatkozóan javaslattételi joggal rendelkezik a honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, az innovációs és technológiai miniszter, valamint a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos.

A Testület tagjai:

  • dr. Simicskó István, 2015-2018 között honvédelmi miniszter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, a Magyar Hadtudományi Társaság tagja.
  • Prof. dr. Padányi József, vezérőrnagy, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar egyetemi tanára, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője,
  • Erdélyi Krisztián, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese, tű. dandártábornok,
  • Dr. Bokor József, villamosmérnök, egyetemi tanár, az MTA matematikai és természettudományi alelnöke,
  • dr. Veron Zsolt, a Miniszterelnöki Kormányiroda Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos Titkársága Védelmi Innovációs Divízió divízióvezetője.
Utolsó módosítás: 2021. augusztus 26.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?