Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPályázati tudásbázisElőször pályázomPályázatok benyújtása
Pályázatok benyújtása az NKFI Alap felhívásaira
Pályázatok benyújtása az NKFI Alap felhívásaira
2018. május 15.
Módosítás: 2018. június 06.
Olvasási idő: 4 perc

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító elkülönített állami pénzalap, amelynek forrása a vállalkozások által befizetett innovációs járulék és annak költségvetési kiegészítése.

Az NKFI Alapból 2018-ban több mint 80 milliárd forint keretösszegű felhívást jelentet meg az alap kezelője, az NKFI Hivatal. A felhívások a felfedező kutatást, a vállalati innovációt, a vállalkozások és a kutatóhelyek együttműködését kiegyensúlyozottan ösztönzik.

Az NKFI Alap forrásaira a pályázatok benyújtása a meghatározott elektronikus pályázatkezelő szakrendszerekben történik, a pályázati felhívásban, valamint az ahhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó útmutatóban foglalt feltételek szerint. A pályázati felhívás szükség szerint egyes iratok, nyilatkozatok papír alapú benyújtásáról is rendelkezhet.

A határidőre történő benyújtáson kívül a pályázatnak meg kell felelnie valamennyi, a pályázati felhívásban és a kapcsolódó útmutatóban, továbbá a jogszabályokban meghatározott feltételnek. Ezek egy része olyan (befogadási kritérium), mely hiánypótlással sem egészíthető ki. Ezeket a feltételeket a Hivatal munkatársai a benyújtást követően belül megvizsgálják, hiányosság esetén a pályázatot elutasítják. Tipikusan az alábbi befogadási kritériumoknak kell megfelelni:

  1. a pályázatot a meghatározott határidőn belül nyújtották be;
  2. az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket;
  3. a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást;
  4. a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatás igénylői körébe tartozik;
  5. a kiírásban rögzített egyéb, az Ávr. 69 § (2) bekezdésének megfelelő befogadási kritériumok teljesülnek.

A befogadási kritériumok vizsgálatának eredményéről a pályázó értesítést kap.

A befogadott pályázatok értékelésének első lépése a formai ellenőrzés, mely során munkatársaink a pályázatra vonatkozó formai, jogosultsági feltételek teljesülését ellenőrzik. Amennyiben olyan hiányosság(oka)t tárnak fel, mely(ek) esetében a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra (a kiírásokban fel van tüntetve, hogy mely esetekben nincs lehetőség a hiánypótlásra), azokat a pályázónak egyben küldik meg, a pályázati felhívásban meghatározott hiánypótlási határidőt biztosítva a szükséges pótlásra, módosításra. Ha ez a határidő eredménytelenül telik le, az a pályázat elutasítását vonja maga után. Ha a pályázó időben elvégzi a hiánypótlást, arról értesítést kap.

A legszínvonalasabb pályázatok kiválasztását átlátható értékelési szempontrendszeren alapuló többlépcsős, komplex értékelési folyamat szolgálja, szakértői csoportok és anonim szakértők közreműködésével. A kiválasztás eljárásrendjének típusát az adott pályázati felhívás jelöli meg, részletes szabályairól az NKFI Hivatal ügyrendjeiből tájékozódhat.

A formailag megfelelt pályázatok szakmai értékelését a pályázati felhívásban közzétett, tehát a pályázó előtt is ismert szempontok szerint szakértői csoportok végzik. A szakértői csoportok munkájában a pályázat szakterületén releváns szakmai ismerettel rendelkező anonim szakértők működnek közre, akiket a pályázatok elbírálásához szükséges szakmai tapasztalatuk alapján a mintegy 15 ezres szakértői adatbázisból választ ki és kér fel az NKFI Hivatal. Minden egyes pályázatot – a felhívás típusától függően – 2-5 szakértő értékel egymástól függetlenül. A kijelölt szakértői csoport az adott értékelési szakaszban értékelt összes pályázatot értékeli és az anonim szakértők egyes projektekről készült értékeléseit figyelembe véve, de azokat az összes pályázathoz viszonyítva, önállóan állítja fel értékelését és rangsorát a pályázatokról.

Nemzetközi vonatkozású pályázatok esetében a szakértői csoportok ülésein tanácskozási joggal az NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának (NKF) vezetője által kijelölt szakmai koordinátor is részt vesz, hogy tájékoztatatást adjon az egyes projektek nemzetközi hátteréről (partnerség, támogatás helyzete a partnerországban stb.).

A szakértői csoport ülése után összesített javaslat és előterjesztés készül: kutatás-fejlesztési pályázatok esetében a tudományterületi Kollégiumok, innovációs pályázatok esetében az Innovációs Testület részére. E testületek tesznek végleges döntési javaslatot az NKFI Hivatal elnökének a támogatandó pályázatokra, illetve szükség szerint azon feltételek meghatározására, melyeket a támogatási szerződés megkötéséhez indokoltnak tartanak (költségcsökkentés, egyedi szerződési feltétel stb.). A támogatói döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg.

A pályázók levélben kapnak értesítést pályázatuk támogatásáról vagy elutasításáról. A támogatható pályázatok esetében ezt követően kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére. A pályázati felhívások eredményhirdetését és az adott értékelési szakaszra vonatkozó aktuális adatokat az NKFI Hivatal a honlapján is közzéteszi.  

További információk:

Az NKFI Alapból meghirdetett pályázatok értékelési folyamata

Gyakran Ismételt Kérdések

Az NKFI Hivatal ügyfélszolgálata (nkfihivatal@nkfih.gov.hu; +36 1 795 9500)

Utolsó módosítás: 2018. június 06.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?