Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPályázati tudásbázisPályázatkezelő és értékelő rendszerekNemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter Értékelő Rendszer
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter Értékelő Rendszer
2018. február 08.
Módosítás: 2018. június 06.
Olvasási idő: 3 perc
Adatbázis a közfinanszírozású kutatási beruházások hatékony kihasználásáért

A kutatási célú infrastruktúra finanszírozását támogató hazai pályázati konstrukciók feltételül szabják, hogy a támogatásból beszerzett eszközök, berendezések és a megvalósult beruházások adatai mindenki számára hozzáférhetők legyenek. Ez biztosítja, hogy a kutatói közösség minél szélesebb körben kihasználhassa a közfinanszírozású kapacitásokat, és a támogatás megfeleljen az Európai Unió belső piaccal kapcsolatos jogszabályainak is.

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszterbe regisztrált egyedi kutatási infrastruktúrák lekérdezhetők a KFI adattárból.

A közfinanszírozású kutatási beruházások kedvezményezett kutatói és fejlesztői a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter elektronikus platformján tehetnek eleget a regisztrációs kötelezettségüknek.  Ezen a felületen kötelező regisztrálni minden olyan tárgyi eszközt, immateriális javat és infrastrukturális beruházást, amely „kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás” jogcímen kapott finanszírozást, akár uniós forrásból (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program), akár hazai forrásból (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap). A regiszter így a Magyarországon rendelkezésre álló és a hazai és nemzetközi kutatói és fejlesztői közösség számára egyaránt  elérhető kutatási infrastruktúra áttekinthető  adatbázisa lesz, amely tartalmazza a NEKIFUT-ban 2014-ig regisztrált infrastruktúra már lezárt adatait is. A közfinanszírozásból megvalósuló infrastruktúra adatbázisa  támpontot nyújt a hazai kutatási infrastruktúra számba vételéért, a fejlesztési igények felméréséért, valamint a külföldi kutatási infrastruktúrákkal való együttműködés tervezéséért felelős Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság munkájához csakúgy, mint a KFI versenypályázati portfólió egyes pályázati konstrukcióiban benyújtott projektek szakmai értékeléséért felelős testületek megalapozott szakpolitikai döntési  javaslataihoz.

A közfinanszírozású kutatási beruházások teljes körű és nyilvános regisztere útján  biztosítható, hogy az érintett pályázatok keretében nyújtott finanszírozás megfeleljen az Európai Unió belső piaccal kapcsolatos egyes jogszabályainak, köztük különösen az Európai Bizottság 651/2014 EU rendeletének (általános csoportmentességi rendelet), amely bizonyos támogatási kategóriák egységes belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szól. Gazdasági tevékenység folytatására  kutatási infrastruktúra megépítéséhez vagy korszerűsítéséhez akkor adható támogatás, ha a csoportmentességi rendelet általános szabályai és különösen a 26. cikkben foglaltak teljesülnek. Ennek értelmében az infrastruktúrának bármely felhasználó számára átlátható módon és megkülönböztetés nélkül hozzáférhetőnek kell lennie, továbbá  az infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért piaci árat kell felszámítani.

A regisztrációs kötelezettség az alábbi versenypályázati konstrukciók támogatásaira vonatkozik:

 • Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása (EXPORT_17)
 • Nemzeti Kiválósági Program (NKP_17)
 • Versenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE_17)
 • Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése (FIEK_16)
 • Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI_16)
 • Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16)
 • Nemzeti Agykutatási Program (KTIA_NAP_13 (2016))
 • Nemzeti Agykutatási Program NAP_B (KTIA_NAP_13 (2016))
 • Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében (GINOP-2.1.6-16 )
 • Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések (VEKOP-2.2.1-16)
 • Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VEKOP-2.1.1-15)
 • Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése (GINOP-2.3.4-15)
 • K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15 )
 • Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP-2.1.1-15)

További információk:

Az NKFI Hivatal ügyfélszolgálata (nkfihivatal@nkfih.gov.hu; +36 1 795 9500)

Utolsó módosítás: 2018. június 06.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?