Ön itt áll: A HivatalrólSzakpolitika és stratégiaKFI szakpolitikaAz NKFI Alap kezelése
Az NKFI Alap kezelése
2018. május 20.
Utolsó módosítás: 2018. június 02.
Olvasási idő: 4 perc
Az NKFI Hivatal egységes versenypályázati rendszert alakított ki a KFI célú uniós fejlesztési források és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) hazai forrásainak koordinált, célszerű és értékteremtő felhasználására.

Az NKFI Hivatal által kezelt NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását hazai forrásból biztosító, kizárólag ezt a célt szolgáló elkülönített állami pénzalap, melynek forrása a vállalkozások által befizetett innovációs járulék és annak költségvetési kiegészítése. Rendeltetése, hogy kiszámítható finanszírozást biztosítson a kutatás-fejlesztés és a hazai és külföldi kutatási eredményekre épülő, értékteremtő innováció ösztönzésére.

Az NKFI Alap 2017. évi, összességében több mint 90 milliárd forint keretösszegű felhívásokat tartalmazó programstratégiáját a Kormány 1762/2016. (XII. 15.) számú határozata ismerteti. Ezek a felhívások a felfedező kutatásokat, a házon belül vagy kutatói-ipari együttműködésben megvalósuló célzott fejlesztéseket és az innovatív ötletek felszínre kerülését egyaránt ösztönzik.

Az NKFI Alapból kizárólag a stratégiai szempontok alapján kialakított versenypályázati portfólió felhívásain keresztül, szigorú értékelési kritériumok alapján nyerhetők el támogatások. A benyújtott pályázatok értékelése, rangsorolása és támogatása többlépcsős, komplex folyamatban – átlátható eljárásrend és szempontrendszer szerint, projektenként több független anonim szakértő párhuzamos értékeléseire alapozva, szakmai testületek döntés-előkészítésével – valósul meg. 

Az NKFI Alap feladata az uniós források kiegészítése, kiegyensúlyozása a hazai sajátosságok, vagy akár földrajzi szempontok alapján. Az uniós strukturális alapokból finanszírozott operatív programok ugyanis elsősorban a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatását szolgálják, emiatt leginkább a vidéki pályázók számára érhetők el. A magyarországi KFI kapacitások kétharmada azonban még mindig Budapesten és Pest megyében összpontosul: ezek kihasználása, dinamizálása elsősorban a hazai források révén – pl. egyes GINOP-konstrukciók tükörpályázataival – valósulhat meg.

NKFIAKFI célú támogatások a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap és jogelődei kifizetéseiből-kfi-celu-tamogatasok
KFI célú támogatások a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap és jogelődei kifizetéseiből

 

Az NKFI Alap pályázati kiírásaira benyújtott és támogatott pályázatok száma, valamint az igényelt és elnyert támogatások 2015. és 2017. között.

 

Forrás
Benyújtott pályázatok száma
Igényelt támogatás nagysága
Támogatott pályázatok száma
Elnyert támogatás nagysága
NKFIA - Alapkutatás
4 097
103,3 Mrd Ft
1 157
30,2 Mrd Ft
NKFIA - Innováció
1 123
258,0 Mrd Ft
297
133,9 Mrd Ft

 

Az NKFI Alap felhívásaira pályázó kutatók, kutatóhelyek és vállalkozások 2016-ban a korábbi évekhez képest jelentősen nagyobb, összesen 83 milliárd forint összegű támogatáshoz jutottak. Ez az összeg több mint kétszerese a 2014. évben kifizetett 35 milliárd forintnyi támogatásnak, és az ezt megelőző öt év mindegyikének kifizetéseit is kétszeresen meghaladja. 2017-ben a vállalatok innovációs tevékenységét és a felfedező kutatásokat ösztönző, folyamatosan megnyíló felhívások keretösszegének további növekedése várható.

 

Az NKFI Alap kedvezményezett célcsoportja 2016-ban
KFI célú támogatások a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap és jogelődei kifizetéseiből

 

 

A kiválóságon alapuló támogatáshoz egyfajta befektetői szemlélet is párosul: az innovációs projektek értékelésének egyik  szempontja a Nemzeti S3 intelligens szakosodási stratégiájában meghatározott prioritásokhoz illeszkedő projekttervek, a gyakorlati hasznosíthatóság és a piaci hasznosulás iránti elkötelezettség. Az NKFI Alapból nyújtott támogatások hatékony hasznosulása érdekében előnyben részesülnek azok a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek, amelyek: 

  • alapvető tudományos és technológiai áttörést hozó eredményeket ígérnek,
  • eredményei a pályázó közvetlen érdekeltségén túl nemzetgazdasági vagy társadalmi szinten is jelentkeznek,
  • közvetlenül hozzájárulnak a nemzetgazdaság versenyképességéhez,
  • a kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti együttműködést mélyítik el a tudás gyakorlati hasznosulása érdekében,
  • regionális, határon átnyúló kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködést valósítanak meg,
  • a kutatás-fejlesztés és az innováció területén munkahelyeket teremtenek, javítják foglalkoztatott munkaerő szakmai, vállalkozási potenciálját,
  • regionális, illetve nemzetgazdasági szinten fejlesztik a kutatás-fejlesztés infrastruktúráját, 
  • résztvevői korábban már eredményeket mutattak fel, például kutatás-fejlesztési eredményeikre iparjogvédelmi oltalmat szereztek, nemzetközileg jelentős kutatás-fejlesztési teljesítményt produkáltak, eredményeiket hasznosítva nemzetközileg versenyképes innovációt valósítottak meg,

hatékonyan és közvetlenül hozzájárulnak a társadalmi, környezeti, gazdasági problémák megoldásához, az Európai Unió által az EUROPA 2020 Stratégia „Innovatív Unió” programja keretében azonosított társadalmi kihívások és az abba tartozó hat tématerület kezeléséhez.
 

Utolsó módosítás: 2018. június 02.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?