Ön itt áll: PályázóknakPályázati tudásbázisGyakran ismételt kérdésekFutó projektek
Gyakran Ismételt Kérdések - Futó projektek
Gyakran Ismételt Kérdések - Futó projektek
2018. január 12.
Utolsó módosítás: 2019. május 27.
Olvasási idő: 7 perc
Mi számít a benyújtási dátumnak?

A benyújtás időpontja minden esetben az a nap – esetenként óra, perc – amikor a benyújtásban érintett dokumentum feladása megtörténik az alábbiak szerint:

 • A Magyar Posta Zrt. szolgáltatásai esetében a postai bélyegzőn szereplőn dátum.
 • Futárszolgálatok igénybevétele esetén a küldemény futárszolgálat által igazolt átvételi dátuma.
 • Személyes – az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálatán keresztül – történő benyújtás esetén az átadás-átvételi bizonylaton szereplő átvétel dátuma.

 

Hiánypótlási felszólítást kaptam vagy szakmai-pénzügyi beszámolót kell benyújtanom, de nem tudom teljesíteni a megadott határidőn belül, mi a teendőm?

Minden esetben törekedni kell a Hivatal által megszabott határidők betartására, mivel a kapcsolódó ügyintézések – legtöbb esetben – számos egymásra épülő folyamat részét képezik, így bármely csúszás az ügyintézés elhúzódását okozhatja.

Természetesen adódhatnak olyan körülmények, amelyek a megszabott határidők betartását nem teszik lehetővé. Ezt még a határidő lejáratát megelőzően szükséges jelezni a Hivatal felé, a határidő meghosszabbítását kérelmezve az alábbiak szerint:

 • A határidő hosszabbítási kérelmet elegendő e-mailben, az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálatának pályázati e-mail címére (nkfialap@nkfih.gov.hu) elküldeni.
 • Az adott pályázati ügyintézéshez kapcsolódó határidő-hosszabbítást kizárólag a pályázatban/szerződésben megadott kapcsolattartó kezdeményezheti a megadott e-mail címéről.
 • A kérelemben röviden indokolni kell a határidő-hosszabbítás szükségességét.
 • Minden esetben meg kell adni pontosan (év/hónap/nap kiírva) az új, vállalt határidőt.

A határidő-hosszabbítási kérelmeket az NKFI Hivatal egyedileg elbírálja és dönt a jóváhagyásáról vagy az elutasításáról, melynek eredményéről válasz e-mailben értesítik a kérelem benyújtóját.

Fontos megjegyezni, hogy a pályázati kiírásban megadott benyújtási határidővel összefüggésben nem lehetséges határidő-hosszabbítás kezdeményezése, az ilyen kérelmeket az NKFI Hivatal nem hagyja jóvá. A pályázatok formai értékelésével összefüggő hiánypótlások esetében kizárólag a pályázó önhibáján kívüli okok miatt szükséges határidő-hosszabbításokat bírálja el a Hivatal.

 

Személyesen mivel kereshetem az Ügyfélszolgálatot?

Az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen, kizárólag az NKFI Alapból (hazai, azaz költségvetési forrásból) finanszírozott pályázatokkal és projektekkel kapcsolatos dokumentumok leadása lehetséges, ügyfélfogadási időben.

Az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálatával bármilyen más ügyben – kérdésekkel, felvetésekkel – az alábbi elérhetőségek valamelyikén, telefonon és e-mailen keresztül lehet felvenni a kapcsolatot.

 

E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu

Telefon: +36 (1) 795 9500

Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

  

Hol találom meg a pályázatok végrehajtásához alkalmazható arculati követelményeket, illetve milyen arculati követelmények vonatkoznak a pályázatomra? 

Az NKFI Hivatal egységes arculati követelményeket határozott meg az NKFI Alapból megvalósuló kutatás-fejlesztési és innovációs programokhoz, projektekhez. Ezeket az arculati követelményeket kell alkalmazni minden folyamatban lévő projekttel kapcsolatos kommunikációs tevékenység során. A már elkészült, régebbi arculati követelmények (link) szerint jóváhagyott információs táblák, sajtóközlemények, egyéb arculati elemek visszamenőleges cseréje nem szükséges.

A Kedvezményezettek kommunikációs kötelezettségeiről, valamint az arculattal kapcsolatos információkról az NKFI Hivatal honlapján tájékozódhat.

 

Mikor és hogyan szükséges pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót benyújtanom?

A szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást – amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik – minden aktuális munkaszakasz lezárását követő 30 napon belül szükséges benyújtani. A benyújtással kapcsolatosan az alábbi tényezőket szükséges szem előtt tartani:

 • A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítéséhez kizárólag az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető, mindenkor aktuális nyomtatványokat kell használni, vagy – amennyiben a támogatási szerződés erre lehetőséget ad – a pályázatkezelő szakrendszerben kitölthető űrlapon benyújtani. Nyomtatott formában kizárólag ezeket szükséges benyújtani, ezen túlmenően – amennyiben az elektronikus benyújtás nem a pályázatkezelő szakrendszerben történik – ezeknek a dokumentumoknak az elektronikus példányát, valamint minden más, alátámasztásra szolgáló dokumentumot adathordozón (CD, DVD) kell benyújtani.
 • A szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást kizárólag együtt, egy időben lehet benyújtani. Konzorcium esetében közös szakmai beszámolót kell készíteni, míg a pénzügyi beszámolót minden tag külön-külön készíti el, de ebben az esetben is minden dokumentumot egy küldeményben, egy időben kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.
 • A szakmai beszámolót a támogatási szerződésben megadott szakmai vezetőnek (projektvezető) vagy a Kedvezményezettek képviseletében eljáró, aláírásra jogosult személyeknek kell ellenjegyeznie, míg a pénzügyi elszámolásokat a Kedvezményezettek képviseletében eljáró, aláírásra jogosult személyeknek kell aláírniuk. A szakmai beszámolóval és a pénzügyi elszámolással kapcsolatos további információk és a kapcsolódó letölthető dokumentumok az NKFI Hivatal honlapjáról érhetőek el.

 

Módosultak az adataim, mikor és hogyan szükséges jeleznem? 

A támogatással, illetve a támogatási szerződéssel összefüggő adatokban történő változást a változást követően azonnal, de legfeljebb 8 napon belül szükséges jelezni az NKFI Hivatalnak. Cégkivonaton szereplő adat változását az új adat cégkivonatban történő megjelenését követően szükséges jelezni az alábbiak szerint:

 • Támogatási szerződés megkötése után:

  Az adatváltozás-bejelentést az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető „Adatváltozás bejelentő lap” kitöltésével és az NKFI Hivatalba beküldésével, vagy ha erre a támogatási szerződés lehetőséget biztosít az elektronikus pályázatkezelő rendszeren keresztül kell kezdeményezni. A letölthető sablonok és további információk az NKFI Hivatal honlapján érhetők el.

  Az adatváltozás-bejelentési kötelezettségnek egészen a pályázat teljes pénzügyi zárásáig eleget kell tenni, amennyiben a pályázatban fenntartási időszak van meghatározva, akkor a fenntartási jelentés elfogadásáig. 
 • Döntést követően, támogatási szerződés megkötése előtt:

  A pályázat benyújtását követően beállt adatok változását a támogatási szerződés egyeztetési folyamatában szükséges jelezni, és ellenőrizni, hogy a támogatási szerződés az aktuális adatokkal legyen kitöltve. 
 • Pályázat benyújtását követően, döntést megelőzően:

  Amennyiben a pályázat benyújtását követően bármely adatban változás következik be, azokat az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálatának kell haladéktalanul jelezni a pályázatban megadott e-mail címen.

 

Az NKFI Alapból finanszírozott innovációs projektek terhére történő beszerzések szabályairól

A beszerzésekre vonatkozó szabályokat mindig a vonatkozó Pályázati Felhívás és Útmutató, illetve a Támogatási Szerződés és annak mellékletei tartalmazzák.
Amennyiben az adott előírás rögzíti a piaci ár igazolását vagy árajánlat bekérését, abban az esetben egy költségtétel alátámasztása 1 db érvényes, a helyzet- és piacfelmérésben résztvevő által kiállított tájékoztatással, vagy ajánlattal történik. Ezen dokumentum tartalmazza (a projekt keretén belül, a támogatási kérelem benyújtását követően beszerzésre kerülő új eszköz esetén) például:

 • a helyzet- és piacfelmérésben résztvevők megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra vonatkozóan;
 • a piacfelmérés tárgyának pontos megnevezését; típusát, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén a technikai feltételek és az egyedi költségkalkuláció részletes feltüntetését;
 • az eszköz gyártási évét és a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új;
 • a helyzet- és piacfelmérésben résztvevők honlapjának elérését.

Az NKFI Hivatal az ellenkező bizonyításáig egy nyilatkozatot felelősségvállalásként kezel, azaz hogy a kiállítója a nyilatkozatot megtette, elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el.

Amennyiben az Ajánlattevő szövegszerűen rögzíti, hogy üzletszerűen foglalkozik a gyártással / forgalmazással / szolgáltatás nyújtásával és / vagy az adott termék új, úgy az NKFI Hivatal felé az ajánlat nyilatkozatként is szolgál – viszont, ez esetben kötelező ellátni keltezéssel, aláírással, bélyegzővel vagy elektronikus aláírással az ajánlatot.

Az NKFI Hivatal legjobb tudomása szerint az SAP és a SCALA megbízható software-ek, amelyek nem csak valós információkat nyújtanak a döntések meghozatalához, hanem alkalmasak az előzmények visszakeresésére is. Ennek okán biztosítottnak tekinthető azon árajánlatok érvényessége, amelyek ezen ügyviteli rendszerekből lettek generálva.
Másrészről egyértelmű, hogy a keltezéssel, aláírással és bélyegzővel ellátott (be)szállítói nyilatkozat – miszerint az ügyviteli rendszer által generált árajánlat érvényes – mindig irányadó.

Ugyanezen szabály alkalmazandó az on-line rendszeren keresztül beérkező ajánlatokra. Az NKFI Hivatal elfogadja az ajánlatról készült képernyőmentést, illetve a kinyomtatott ajánlatot, amennyiben ezeken jól kivehetőek és beazonosíthatóak a felek, az ajánlat tárgya és értéke, a projektazonosító, valamint a printscreen avagy nyomtatás készítésének dátuma.
Viszont felhívjuk figyelmüket, hogy ügyviteli rendszerből / online felületről generált ajánlat esetén, mellékelni szükséges az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az üzletszerű tevékenységre és / vagy a termék újszerűségére vonatkozóan (keltezéssel, aláírással, bélyegzővel vagy elektronikus aláírással).

Továbbá, az NKFI Hivatal elfogadja a projektazonosító árajánlaton történő utólagos feltüntetését, amennyiben az Ajánlatkérő záradékként rögzíti azt.

Utolsó módosítás: 2019. május 27.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?