Ön itt áll: PályázóknakPályázatokÉrtékelési rendszerKFI szakpolitikai véleményezés
Tájékoztató versenypályázatok kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szempontú szakpolitikai véleményezéséről (2021-2027-es programozási időszak)
2021. július 26.
Módosítás: 2021. december 14.
Olvasási idő: 4 perc
A kutatási, fejlesztési és innovációs célú hazai és uniós források felhasználásának alapja a stratégiailag megalapozott, társadalompolitikai célokat szolgáló, értéket teremtő, a hosszú távú versenyképességet hatékonyan erősítő innovációs környezet kialakítása.

A fenti célok versenypályázati támogatási rendszerben való érvényesítésére, a KFI célú források nem csak szabályszerű, de célszerű, koordinált, átlátható felhasználásának ösztönzésére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) Irányító Hatóságával külön megállapodás alapján rögzített pályázati felhívások esetében 2021-2027 között a pályázatok beadásához az NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szempontú támogató szakpolitikai véleménye (a továbbiakban: szakpolitikai vélemény) szükséges az alábbiak szerint. A szakpolitikai vélemény szükségességéről az Irányító Hatóság által meghirdetett egyes pályázati felhívások rendelkeznek.

A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint a GINOP Plusz 2. prioritásai (kutatás, fejlesztés és innováció) tekintetében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

A VÉLEMÉNYKÉRÉS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázó a projekt kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szempontú szakpolitikai támogathatóságára vonatkozó véleményt kizárólag az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen keresztül kérhet (a továbbiakban: véleménykérés).

A felületen történő regisztrációt követően – a visszaigazoló e-mail üzenetben küldött link elfogadása után – válik elérhetővé a véleménykéréshez kitöltendő adatlap.

A véleménykérés adatlapjának egyes oldalai akkor véglegesíthetők, ha a pályázó minden kötelező mezőt hiánytalanul kitöltött, illetve csatolta a „Szakpolitikai Minősítési Feltételek” elnevezésű dokumentumban meghatározott szükséges mellékleteket.

Benyújtott véleménykérésnek az elektronikus felületen véglegesített adatlap minősül.

A véglegesített véleménykérés a beküldött adatok alapján kerül értékelésre, hiánypótlásra, a véleménykérés kiegészítésére nincs lehetőség.

A véleménykérés adatlapjának kitöltése előtt kérjük, vegye figyelembe és tanulmányozza át az adott GINOP Plusz felhívásokhoz készült Kérelem adatlap kitöltési útmutatóban foglaltakat. A kitöltési útmutatók a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon érhetők el a véleménykérők számára.

A VÉLEMÉNYKÉRÉS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

GINOP PLUSZ-2.1.1-21 - Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése című felhívásra a véleménykérések benyújthatóak:
A pályázati felhívás meghirdetését követő két hétig.

A benyújtott kérelmek értékelésének ütemezése:
Az NKFI Hivatal a szakpolitikai véleményezési beadási határidőt követő 2 hónapon belül dönt a kérelmek szakpolitikai szempontú támogathatósága tárgyában.

A SZAKPOLITIKAI VÉLEMÉNY KIADÁSA

A pályázati projektek szakmai véleményezése az NKFI Hivatal feladatkörében eljáró szakértők közreműködésével történik. A véleménykérés elektronikus benyújtását követően az NKFI Hivatal azokat szakmai értékelőkhöz rendeli.

A szakpolitikai vélemény kiadása eljárásrendjének részletes szabályait a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú véleménye kialakításának eljárásrendjéről szóló 6/2021. számú elnöki utasítás (a továbbiakban 6/2021. számú elnöki utasítás) tartalmazza.

A szakpolitikai vélemény kialakításának szempontjait az adott felhívás céljához igazodva, az ahhoz készült, „Szakpolitikai Minősítési Feltételek” elnevezésű dokumentum tartalmazza, melyet az NKFI Hivatal hivatalos honlapján a pályázati felhívás megjelenésekor közzétesz.

Módosításra került a „GINOP PLUSZ-2.1.1-21 - Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése c. felhívásra pályázóknak kiadandó KFI szakpolitikai vélemény kialakításához meghatározott „Szakpolitikai Minősítési Feltételek” elnevezésű dokumentum az alábbiak szerint: Támogató szakpolitikai vélemény kiadása ahhoz a kérelemhez adható, amelynek összesített pontszáma eléri vagy meghaladja a 60 pontot a maximálisan adható 100 pontból.
Szakpolitikai Minősítési Feltételek PDF (293 KB)

SZAKÉRTŐI CSOPORT

Az NKFI Hivatal eljárásában az NKFI Hivatal által felkért Szakértői Csoport a véleménykéréseket a kapcsolódó szakértői értékelő vélemények alapján megvizsgálja, és javaslatot tesz azok kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szempontú szakpolitikai támogathatósága tárgyában.

A Szakértői Csoport a véleménykéréseket az alábbi kategóriákba sorolja:

  • támogató szakpolitikai vélemény,
  • elutasító szakpolitikai vélemény.

Amennyiben az adott Felhíváshoz tartózó „Szakpolitikai Minősítési Feltételek” dokumentum rögzíti, tartaléklistáról támogató szakpolitikai vélemény is javasolható.

Az NKFI Hivatal által kiadott szakpolitikai vélemény vagy a hiányosan benyújtott véleménykérésről kiadott tájékoztatás ellen kifogás benyújtására nincs lehetőség, az adott projektjavaslat szakpolitikai véleményezésére azonban – az NKFI Hivatal által az elutasító véleményben vagy tájékoztatásban meghatározott szempontoknak megfelelően – korrigált véleménykérés a következő értékelési fordulóra újból benyújtható.

Az elutasító vélemény, illetve tájékoztatás kézhezvételétől számított 10 napon belül panasz nyújtható be az NKFI Hivatalnál abban az esetben, ha a szakpolitikai vélemény kiadására vonatkozó eljárás jogszabályban, a „Szakpolitikai Minősítési Feltételek” megnevezésű dokumentumban vagy a 6/2021. számú elnöki utasításban foglalt rendelkezésekbe ütközik.

Felhívjuk a véleménykérők figyelmét, hogy az NKFI Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szempontú szakpolitikai támogató véleményének megléte nem jelent automatikusan pozitív támogatói döntést.

Az érintett felhívások esetében a projektjavaslatnak az GINOP PLUSZ Irányító Hatósághoz való benyújtásához a pályázónak már rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szempontú szakpolitikai támogató véleményével, ugyanakkor javasoljuk, hogy a véleménykérésnek az NKFI Hivatalhoz történő benyújtásával párhuzamosan kezdjék meg a projektjavaslat adatainak kitöltését a kitöltő program használatával. A szakpolitikai vélemény hivatalos kézhezvételét követően az adatlap a kitöltő programban véglegesíthető, majd benyújtható a Pályázati Felhívásban meghatározott módon az Irányító Hatóság részére. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

GINOP PLUSZ Irányító Hatóság (Pénzügyminisztérium)

E-mail-ben: nkfihivatal@nkfih.gov.hu

Telefonon: NKFI Hivatal Ügyfélszolgálat: +36 (1) 795 9500

Utolsó módosítás: 2021. december 14.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?