A Hivatal
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Együttműködés az intézmények és a vállalkozások innováció- tudatosságának erősítéséért
A teljesebb körű kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) statisztikák, valamint az intézmények és vállalkozások innováció-tudatosságát ösztönző tájékoztatás erősítése is szerepelt Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) elnökének mai tárgyalásán.

Az NKFI Hivatal, mint a KFI szakpolitika koordinációjáért felelős kormányhivatal és a KSH mint a Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, népességének alakulására vonatkozó hivatalos adatok közzétételéért felelős kormányhivatal közötti együttműködés erősítésének célja, hogy tovább javuljon a KFI adatok előállításának módszertana, az adatok minősége, felhasználhatósága, valamint az adatszolgáltatás folyamata. A két intézmény további célja, hogy kampányokkal erősítsék a kutatói, fejlesztői közösség, kiemelten a vállalkozások innováció-tudatosságát az adatszolgáltatási folyamatban.

Kiemelt közös cél, hogy pontosabb adatok álljanak rendelkezésre a vállalkozások és egyéb intézmények, szervezetek kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységéről. Ehhez az is szükséges, hogy a vállalkozások, intézmények pontosabban határozzák meg a KFI tevékenységüket és ráfordításaikat, és ezekről a statisztikai adatgyűjtések során pontosabban számoljanak be. A két hivatal vezetői arról is egyeztettek, hogy a jövőben a KSH a kutatásfinanszírozás területéről rendelkezésre álló adatok szélesebb, teljesebb körét figyelembe veszik.

A KFI statisztikák számítása során a KSH szakértői az egyes kutatóhelyek illetve innovatív vállalkozások egyedi adatszolgáltatására támaszkodnak. Az adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozások, szervezetek saját maguk döntik el, hogy folytattak-e innovációs tevékenységet, illetve milyen K+F tevékenységet végeztek.

Az innovációtudatosság erősítése két irányból is pontosíthatja a statisztikai adatokat. Egyrészt a kitöltés szakmai támogatásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállalkozások az innováció jelentését, lehetséges megjelenési formáit pontosabban értelmezzék. Másrészt az innováció jelentésének és fontosságának a tudatosítása hozzájárul az innovációs kultúra erősítéséhez, a hitelesebb adatszolgáltatás ösztönzéséhez.

Budapest, 2017. október 5.

Utolsó módosítás: 2017. október 31.
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500