Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKüldetés és közfeladatokA Hivatal küldetése
A Hivatal küldetése
A Hivatal küldetése
2015. január 30.
Utolsó módosítás: 2018. november 14.
Olvasási idő: 2 perc

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) célja a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) alapján,  hogy kialakítsa a hazai kutatás-fejlesztés és innováció (KFI) kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, biztosítva a rendelkezésre álló források hatékony, átlátható és értékteremtő felhasználását.

Az NKFI Hivatal küldetése, hogy kialakítsa a kutatásfinanszírozás koordinált, kiszámítható és fenntartható ösztönzőrendszerét, amelyben a kiváló tudományos kutatások támogatásával és az innováció ösztönzésével Magyarország ne csak szabályszerűen, hanem célszerűen használja fel a KFI célú forrásokat, erősítse hazánk  globális versenyképességét,  és minél eredményesebb kapcsolódjon  be az Európai Kutatási Térségbe.

Az NKFI Hivatal célkitűzése a nemzeti innovációs rendszer megerősítése, a tudományos központok, vállalatok és vállalkozások dinamikus együttműködésének ösztönzése, a vonzó innovációs környezet kialakítása.

A Hivatal készíti elő hazánk tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiáját, kezeli a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásait, képviseli Magyarország Kormányát és a magyar KFI közösséget a nemzetközi és európai KFI szervezetekben.

Értékvállalásunk

  • átláthatóság
  • kiválóság
  • elfogulatlanság
  • bizalom

Feladataink

Az NKFI Hivatal 2015-ben egységes versenypályázati rendszert alakított ki a KFI célú uniós fejlesztési források és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap  forrásainak koordinált, célszerű és értékteremtő felhasználására. Összehangolt felhívásaival a versenypályázati portfólió a tudományos kutatásokat, a vállalati fejlesztéseket és az innovatív ötletek megvalósítását egyaránt ösztönzi.

 

Az NKFI Hivatal feladatai

 

Az NKFI Alap  forrásainak pályázati felhívásaira benyújtott kutatási-fejlesztési és innovációs pályázatok értékelése több lépcsőben, átlátható eljárásrend és a pályázati felhívásokban közzétett értékelési szempontrendszer alapján zajlik.

Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

Utolsó módosítás: 2018. november 14.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?