Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokNemzetközi szervezetek
Magyarország együttműködése nemzetközi kutatási infrastruktúrákkal és szervezetekkel
2019. augusztus 29.
Módosítás: 2024. március 07.
Olvasási idő: 22 perc

A kutatási és innovációs ökoszisztéma középpontjában levő kutatási infrastruktúrák (KI-k), mint a társadalmi kihívásokra választ adó kutatások alappillérei, kulcsfontosságú szerepet játszanak a tudományos áttörések megvalósításában, valamint az innováció előmozdításában. A kutatási infrastruktúrák képezik a nemzeti és nemzetközi tudásközösségek gerincét, stratégiai eszközként szolgálva a kutatás és innováció fejlesztésében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) számos nemzetközi kutatási infrastruktúrának tagja, valamint több szakmai együttműködésben és szakpolitikát megalapozó szervezetben aktív résztvevő, ezzel is segítve a kutatás-fejlesztés és innováció területén dolgozó hazai szakemberek nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódását. Az európai kutatási infrastruktúra útiterv (ESFRI Roadmap) 2021-es aktualizálásával összefüggésben Magyarország újabb két, már működő kutatási infrastruktúrához csatlakozott, továbbá a Hivatal támogatásával 3 újonnan induló európai kutatási infrastruktúra kezdeményezés előkészítésébe kapcsolódhatnak be magyar kutatóközösségek.

Az NKFI Hivatal fejezeti kezelésű előirányzaton keresztül biztosítja a nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz és szervezetekhez való csatlakozást, valamint a részvételhez szükséges tagdíjak fedezését. A nemzetközi tagdíjak fizetése során cél, hogy a nemzetközi kutatási infrastruktúrában érintett kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények a központi források mellett minél nagyobb arányban tudjanak saját forrásból hozzájárulni a tagdíjak fizetéséhez. További cél, hogy az in-kind (természetbeni) hozzájárulás nyújtotta lehetőséget Magyarország minél nagyobb mértékben tudja kihasználni a nemzetközi tagdíjak fizetése során.

A kutatás-fejlesztési és innovációs célú nemzetközi szakmai szervezeti tagságok díja és a kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférés költsége összesen mintegy 13 milliárd forintot tesz ki éves szinten az NKFI Hivatal költségvetésében, amelyből az ELI ERIC, mint Magyarország számára kiemelt jelentőségű nemzetközi kutatási infrastruktúra, 7,2 milliárd Ft-tal részesül.

Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források felhasználása hatékony és célszerű legyen, az NKFI Hivatal kiemelt célja, hogy a szervezeti tagságokból származó előnyöket a tudományterületi és kutatás-fejlesztési eredményesség, illetve a ráfordítások tükrében folyamatosan nyomonkövesse, azt felülvizsgálja, és közhasznukat a kedvezményezetteken kívül a tágabb kutatói közösség, a társadalom és a tudományfinanszírozásért felelős döntéshozók számára is elérhetővé tegye.

Az NKFI Hivatal által finanszírozott nemzetközi KFI szervezeti tagságok az alábbi fő területeken valósulnak meg:

  1. A legkorszerűbb nemzetközi kutatási infrastruktúrák olyan nagy költségű berendezések, létesítmények vagy adatbankok, amelyek fejlesztése és működtetése meghaladja egy-egy ország gazdasági teljesítőképességét, így azok nemzetközi együttműködésben valósulnak meg. A világszínvonalú kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférés alapvető fontosságú ahhoz, hogy kutatóink bekapcsolódhassanak az élvonalbeli nemzetközi kutatásokba, ezért az NKFI Hivatal számos nemzetközi infrastruktúrához csatlakozott. Az új kutatási eredményekből való részesedésen túl nemzetközi tagságaink elősegítik a hazai kutatócsoportok szorosabb együttműködését, ösztönzik a hazai innovációt és a vállalati szektorral való tudásmegosztást, valamint hozzásegítenek a társadalom széles rétegét érintő problémák megoldásához. A nagy nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való tagságunk révén kutatóink világszínvonalú kísérletekben vehetnek részt a fizikai és mérnöki tudományoktól a biológiai kutatásokon át a társadalmi innovációt érintő területekig.
  2. A szakmai együttműködési programok többnyire konkrét tudományterületekre, iparágakra fókuszálva adnak szervezett kutatási, továbbképzési lehetőséget a magyar kutatóknak (pl. VKI), vagy fejlesztési kereteket, támogatást biztosítanak egy-egy piacképes innovatív ötlet megvalósításához (EUREKA, COST). Az EUREKA és a EUROSTARS program az ipari és technológiai kutatási együttműködésekkel kiváló lehetőséget biztosít a vállalkozások K+F-be való bevonására valamennyi tudományterületen. A szakmai együttműködéseken alapuló tagdíjakra fordított éves összeg fejében, a pályázatok útján elnyert közvetlen finanszírozás sok esetben az adott tagdíj mértékén felül juttatja fejlesztési forráshoz a hazai résztvevőket.
  3. A harmadik csoportba tartozó szervezetek a KFI területtel kapcsolatos szakpolitika megalapozását és a stratégiai tervezést segítik adatokkal, átfogó statisztikai jelentésekkel, a hazánkat is érintő globális problémák és válaszlehetőségek elemzésével és a legjobb nemzetközi gyakorlatok megismertetésével. Jó példa erre az OECD információs bázisa és a szakbizottságokban folyó elemző-szintetizáló munka vagy a TAFTIE, amely szervezet az európai innovációs ügynökségek tapasztalatcseréje révén folyamatban lévő vagy még előkészítés alatt álló ügyekben teszi lehetővé a nemzeti érdekérvényesítést. Az itt megszerezhető háttértudás számos gyakorlati és informális előnnyel jár a KFI terület szakértői és az ország számára.

ÁTTEKINTÉS A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL ÁLTAL FINANSZÍROZOTT NEMZETKÖZI TAGDÍJAKRÓL ÉS A TAGSÁGBÓL SZÁRMAZÓ KÖZHASZONRÓL

1. NEMZETKÖZI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁK
Tagságok és együttműködések
2023. évi tagdíjak összesen: ~ 13,5 MRD forint

Szervezet, program Cél, jellegzetesség A tagságból származó előny, haszon
KÖRNYEZET
ICOS logo
ICOS ERIC
Integrated Carbon Observation System

(Integrált Szénmegfigyelő Rendszer)
A belépés éve: 2022
2023. évi tagdíj: 34 636,68 EUR (≈ 13 millió Ft)

Az ICOS ERIC az éghajlat- és légkörkutatás legfontosabb európai kutatási szervezete.
Bővebben
Hozzáférés a teljes európai mérési-kutatási infrastruktúrához.
Bővebben
EGÉSZSÉG- ÉS ÉLELMISZER-TUDOMÁNY
BBMRI-ERIC
BBMRI ERIC
Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure

(Biobankolási és Biomolekuláris Kutatási Infrastruktúra)
A belépés éve: 2021
2023. évi tagdíj: 44 312 EUR (≈ 16,7 millió Ft)

A BBMRI-ERIC célja, hogy a kutatók, ipari szereplők és a kezelésre szoruló betegek igényeit és lehetőségeit összehangolva a kapcsolódó orvosbiológiai kutatásokkal, támogassa új, hatékony terápiás kezelések kialakítását.
Bővebben
Az egyes biobankok tevékenységét egységesíti, ezáltal kutatási céllal óriási méretű adatbankot hozva létre.
Bővebben
ELIXIR
ELIXIR

European Life-sciences Infrastructure for Biological Information
(Európai Élettudományi Bioinformatikai Infrastruktúra)
A belépés éve: 2016
2023. évi tagdíj: 49 263 EUR (≈19,1 millió Ft)

Legfontosabb célkitűzése a meglévő (és jövőbeli) biológiai adatforrások létrehozása, fejlesztése és elérésének biztosítása.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
Közvetlen gazdasági haszon a gyógyszerek kutatás-fejlesztésében, az orvostudományban, a mezőgazdaságban, a biokémiai, a biofizikai és bioinformatikai kutatásokban.
Bővebben
EMBL
EMBL

European Molecular Biology Laboratory
(Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium)
A belépés éve: 2017
2023. évi tagdíj: 1 029 113 EUR (≈ 391,1 millió Ft)

Élettudományokkal (genetikával és molekuláris biológiával) foglalkozó európai államközi kutatási szervezet, amely vezető szerepet játszik az európai élettani kutatások integrálásában.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
Élvonalbeli élettani kutatások folytatására, valamint oktatási és képzési programokban való részvételre nyújt lehetőséget a hazai kutatók számára.
Bővebben
EuBI-ERIC
EuBI-ERIC

The European Research Infrastructure for Imaging
Technologies in Biological and Biomedical Sciences – Euro-BioImaging
(Biológiai és Orvosi Tudományok Képalkotó Technológiáinak Európai Kutatási Infrastruktúrája)
A belépés éve: 2016
2023. évi tagdíj: 52 866 EUR (≈ 19,9 millió Ft)

Széles körű, világszínvonalú biológiai és orvosbiológiai képalkotó technológiákhoz biztosít nyílt fizikai hozzáférést az élettudományokkal foglalkozó kutatók számára.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
Lehetővé teszi a hazai kutatói közösség számára a legmodernebb technikákkal felszerelt laboratóriumokba való eljutást, a kutatások pedig elősegítik a betegségek jobb megértését, a felismerésüktől a gyógyításig, javítva a népesség általános egészségi állapotát.
Bővebben
ICGEB
ICGEB

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
(Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ)
A belépés éve: 1987
2023. évi tagdíj: 40 300 USD (≈ 13,9 millió Ft)

Az autonóm kormányközi szervezet célja, hogy a biotechnológia legújabb eredményeinek alkalmazására az iparilag kevésbé fejlett országokat is felkészítse.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A hazai kutatók számára évente pályázható meg támogatás magas színvonalú biotechnológiai kutatásokra (Collaborative Research Programme, CRP), valamint PhD- és posztdoktori ösztöndíjakra (Fellowships).
Bővebben
FIZIKAI ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
ceric-eric
CERIC-ERIC
Central European Research Infrastructure Consortium

(Közép-európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium)
A belépés éve: 2016
2023. évi tagdíj: 0 EUR
A szervezet célja, hogy külső kutatók részére hozzáférést nyújtson szinkrotron- és neutronnyalábos, továbbá egyéb mikroszkopikus
szondákkal végezhető analitikai, szerkezeti és képalkotó vizsgálatokhoz, a szükséges anyagmódosítási eljárásokhoz, a nanotechnológia, a
környezet, az anyagtudomány, az élettudomány és a kulturális örökség területén.
Bővebben
A CERIC-ERIC hazai tudományos haszna elsősorban a közép-európai nagyműszeres analitikai kutatási vérkeringésbe való proaktív bekapcsolódásban/részvételben jelentkezik egy kiválóan szervezett multidiszciplináris szolgáltatói keretben.
Bővebben
CERN
CERN

European Organization for Nuclear Research
(Európai Nukleáris Kutatási Szervezet)
A belépés éve: 1992
2023. évi tagdíj: 8 825 750 CHF (≈ 3 409 millió Ft)

A világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, amely az univerzum építőköveit és működését vizsgálja részecskegyorsítók és detektorok segítségével. A Nagy Hadronütköztető (Large Hadron Collider, LHC) jelenleg a világ legnagyobb kapacitású részecskegyorsítója.
Bővebben
A hazai kutatók hozzáférése egy olyan új nemzetközileg egyedülálló nagyberendezéshez, amelyen a világ részecskefizikusainak fele dolgozik. A mérések új eredmények, felfedezések lehetőségét jelentik a fizikai alapkutatásban, amelyek későbbi fejlesztéseket alapozhatnak meg.
Bővebben
CERN LHC Alice
CERN LHC ALICE kísérlet
A Large Ion Collider Experiment

A belépés éve: 1989 és 2000
2023. évi tagdíj: 46 629 CHF (≈ 18 millió Ft)

Az ALICE nehézion-detektor az LHC egyik kísérlete, amelynek célja az extrém energiasűrűségen erősen kölcsönható anyag fizikájának tanulmányozása, ahol az anyag új fázisa, a kvark-gluon plazma (QGP) jelenik meg.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A hazai kutatók részesedése a kísérletek tudományos eredményeiből új távlatokat nyithat a nemzetközi együttműködésekben és kutatásokban.
Bővebben
CERN LHC CMS
CERN LHC CMS kísérlet
Compact Muon Solenoid

A belépés éve: 1990 és 2000
2023. évi tagdíj: 92 570 CHF (≈33,3 millió Ft)
(a CMS Detector Upgrade II összegével együtt)

A CMS az LHC általános célú detektora, amelynek széles fizikai programja a standard modell (benne a Higgs-bozon) tanulmányozásától a sötét anyagot feltehetőleg alkotó extra dimenziók és részecskék kutatásáig terjed.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A hazai kutatók részesedése a kísérletek tudományos eredményeiből új távlatokat nyithat a nemzetközi együttműködésekben és kutatásokban.
Bővebben
Extreme Light Infrastructure
ELI ERIC

Extreme Light Infrastructure
(Extrém Fényforrás/Szuperlézer Infrastruktúra)
A belépés éve: 2010
2023. évi tagdíj: 19 208 000 EUR (≈ 7 203 millió Ft)
Az ELI ERIC a fény és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatát minden eddiginél nagyobb intenzitások mellett egyre nagyobb időbeli feloldással teszi lehetővé.
Bővebben
Részvétel fogadó országként egy olyan pán-európai kutatási infrastruktúrában, amelynek kutatási eredményei jelentős hatással lehetnek az orvostudomány, a környezetvédelem, valamint a társadalmi szempontból fontos alkalmazások terén.
Bővebben
ESRF
ESRF
European Synchrotron Radiation Facility
(Európai Szinkrotronsugárzási Intézet)
A belépés éve: 2017
2023. évi tagdíj: 0 EUR

Speciális röntgensugárforrás, amely alapvető jelentőségű az anyagok atomi szerkezetének, elektronszerkezetének és mágneses tulajdonságainak meghatározásához, valamint méréstechnikai szolgáltatás biztosítása csaknem valamennyi tudományterületen.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A világ számos szinkrotronforrása közül az ESRF mind a próbanyaláb paramétereit illetően, mind a megtalálható mérési technikák számában, mind felszereltségében és a mérőcsatornák számában kiemelkedő lehetőséget nyújt a magyar kutatóknak, élvonalbeli kutatási projektekben való részvételre ad lehetőséget, elősegíti a multidiszciplináris kutatásokat és a különböző tudományterületek kutatóinak együttműködését.
Bővebben
ESS
ESS

European Spallation Source
(Európai Neutronkutató Központ)
A belépés éve: 2014
2023. évi tagdíj: 3 500 000 EUR (≈ 1 400 millió Ft)

Az egyik legnagyobb folyamatban lévő EU kutatási infrastruktúra-beruházás, amely a neutronkutatás területén tör világelsőségre. Nagy szerepet kap majd a biotechnológiai és energetikai kutatásokban, valamint az anyagtudományok és az IKT területén.
Bővebben
A hazai kutatók leendő hozzáférése egy nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez jelentős lehetőséget biztosít a hazai K+F szektornak, valamint egyedülálló konstrukcióként a tagdíj 70%-a megrendelések formájában hazai beszállítókhoz jut vissza.
Bővebben
European XFEL
European XFEL

European X-Ray Free-Electron Laser Facility
(Európai Röntgen-Szabadelektron Lézer Létesítmény)
A belépés éve: 2009
2023 évi tagdíj: 1 389 405 EUR (≈ 555,8 millió Ft)

A nemzetközi kutatási infrastruktúra teljes beüzemelését követően Európa első és a világ legnagyobb keményröntgen-szabadelektron lézere lesz.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez való hozzáférés új eredmények lehetőségét jelenti a hazai kutatók számára többek között a molekuláris biológia, a genomika, az orvosdiagnosztika és terápiás alkalmazások, valamint a nanotechnológia és a kapcsolódó anyagtudományok területén.
Bővebben
ITER
ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor
(Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor)
A belépés éve: 2007
2023. évi tagdíj: 92 900 EUR (≈ 35,2 millió Ft)

Magyarország EU/EURATOM-tagsága révén részese a nagy léptékű kutatási infrastruktúra- együttműködésnek, amely a kereskedelmi hasznosítású fúziós energia-kísérleteket célozza.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A hazai kutatók hozzáférése a nemzetközileg versenyképes, költséges kutatási nagyberendezéshez új eredmények lehetőségét jelenti az atomfizika elméletének és alkalmazásának területén, amelyet kutatási ösztöndíjak és ipari beszállítási lehetőségek egészítenek ki.
Bővebben
TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS INNOVÁCIÓ
CESSDA ERIC
CESSDA ERIC

Consortium of European Social Science Data Archives
(Európai Társadalomtudományi Adatarchívum Konzorcium)
A belépés éve: 2017
2023. évi tagdíj: 15 000 EUR (≈ 5,8 millió Ft)

A társadalomtudományi adatbázisok gyűjtésével, archiválásával, terjesztésével és kereshetőségével foglalkozó virtuális kutatási infrastruktúra.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A szociológiai adatbázisok hozzáférése, összekapcsolása és egységesítése, valamint az adatminőség javítása mellett a magyar kutatók és adatarchiválók részt vehetnek professzionális képzéseken is.
Bővebben
Clarin Eric
CLARIN ERIC

Common Language Resources and Technologies Infrastructure
(Közös Nyelvtechnológiai Infrastruktúra)
A belépés éve: 2016
2023. évi tagdíj: 14 672 EUR (≈ 5,7 millió Ft)

Az infrastruktúra korszerű nyelvtechnológiai támogatást nyújt elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományok számára.
Bemutató videó megtekintése
Bővebben
A tagság révén a magyar kutatók hozzáférnek a legkorszerűbb nyelvtechnológiai adatbázisokhoz, továbbá a digitális nyelvi adatbázisok összekapcsolása a nyelvtudományok, a bölcsészet- és társadalomtudományok kutatói számára elektronikus hozzáférést jelent távoli archívumokhoz.
Bővebben
European Social Survey
ESS ERIC

European Social Survey
(Európai Társadalmi Felmérés)
A belépés éve: 2016
2023. évi tagdíj: 25 000 EUR (≈ 9,4 millió Ft)

A szervezet kétévente nemzetközi összehasonlító adatokat gyűjt az európai társadalmak demográfiai, társadalmi állapotáról, a lakosság politikai és közéleti preferenciáinak alakulásáról és a társadalmi attitűdök, illetve a cselekvéseket befolyásoló értékek változásairól.
Bemutató videó megtekintése (1)
Bemutató videó metekintése (2)
Bővebben
Az alkalmazott módszertan mintaként is szolgál a hazai kérdőíves kutatások számára, valamint az ESS által lefedett témákban nincsen szükség új, primer kutatások lefolytatására.
Bővebben
Európai Örökségtudományi Kutatási Infrastruktúra (E-RIHS)
E-RIHS

European Research Infrastructure for Heritage Science
(Európai Örökségtudományi Kutatási Infrastruktúra)
A belépés éve: 2021
2023. évi tagdíj: 0 EUR

Az E-RIHS a kulturális örökség megőrzésére, feldolgozására, dokumentálására és menedzsmentjére irányuló kutatási tevékenységeket koordinálja és támogatja
Bővebben
Részvételünkkel a magyar kutatói közösség számára state-of-the-art eszközök és szolgáltatások igénybevétele válik lehetővé a kulturális örökség globális szintű megértése és megőrzése érdekében.
Bővebben
SHARE ERIC
SHARE ERIC

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
(Egészség, öregedés és nyugdíjazás felmérése Európában)
A belépés éve: 2017
2023. évi tagdíj: 121 475 EUR (≈ 46,4 millió Ft)

A multidiszciplináris, több országot felölelő kutatói hálózat az öregedés egészségügyi és társadalmi következményeinek, valamint az ezekre adható közpolitikai válaszok lehetőségeinek a kutatását végzi európai összehasonlításban.
Bemutató video megtekintése
Bővebben
A projekt tudományos erőssége a lefedett információk gazdagsága mellett a paneljellegben rejlik, amely az öregedést mint folyamatot és annak szerteágazó következményeit ragadja meg, továbbá egyedülálló lehetőséget biztosít a társadalom-egészségügy területén dolgozó hazai kutatók nemzetközi kutatásba integrálására.
Bővebben

2. SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, PROGRAMOK
2020. évi tagdíjak összesen: kb. 22,3 millió forint

Szervezet, program Cél, jellegzetesség

A tagságból származó előny, haszon

EUREKA
EUREKA
European market oriented R&D cooperation

(Európai piacorientált K+F együttműködés)
A belépés éve: 1992
2020. évi tagdíj: 30 834 EUR (≈ 10,2 millió Ft)

A vállalatok, profitorientált intézmények, kkv-k és kutatóhelyek együttműködésében végzett ipari, technológiai kutatások koordinálása révén hozzájárul Európa globális versenyképességének növeléséhez. A támogatott projektek a piacra lépéshez közeli K+F szakaszra irányulnak, és minden technológiai terület felé nyitottak. Az együttműködés keretében működő EUROSTARS program kifejezetten a kutató-fejlesztő kkv-kat támogatja.
Bővebben
A K+F együttműködés témamegkötés nélkül nyújt lehetőséget a kkv-knak nemzetközi konzorciumokban megvalósuló innovatív projektek elindítására, továbbá belépési lehetőséget biztosít az élvonalbeli kutatócsoportok, meghatározó európai nagyvállalatok által vezetett konzorciumokhoz való csatlakozásra.
Bővebben
AAL
AAL
Active and Assisted Living Programme
(Tevékeny és Önálló Életvitel Program)
A belépés éve: 2008
2020. évi tagdíj: 10 000 EUR (≈ 3,5 millió Ft)

A kezdeményezés célja az idősek életvitelének segítése nemzetközi konzorciumokban zajló, piacképes infokommunikációs eszközök és szolgáltatások kifejlesztésével.
Bővebben
A program keretében létrejövő eredmények, a létrehozott termékek és szolgáltatások minden idősödő társadalomnak, így Magyarországnak is társadalmi hasznot jelentenek.
Bővebben
VKI
VKI
The von Karman Institute for Fluid Dynamics

(Von Karman Folyadékdinamikai Intézet)
A belépés éve: 2001
2020. évi tagdíj: 23 948 EUR (≈ 8,6 millió Ft)

Nonprofit nemzetközi oktatási és tudományos szervezet, amely posztgraduális képzést kínál a folyadékdinamika területén, továbbá kiterjedt kutatásokat koordinál a gáz- és folyadékáramlási kutatásokban.
Bővebben
Évente több kutató nyer el kutatási és képzési támogatásokat az aeronautika és a légi közlekedés, a környezetvédelem és az alkalmazott folyadékdinamika területén.
Bővebben
COST
COST
European Cooperation in Science and Technology
(Európai Tudományos és Technológiai Együttműködés)
A belépés éve: 1991
2020. évi hozzájárulás: 0 EUR

Az együttműködés célja, hogy európai szinten összhangba hozza a nemzeti forrásokból támogatott műszaki és tudományos alapkutatásokat a kutatók által alulról kezdeményezett tematikus akciók keretében, a tudományos kiválóság kritériuma mentén.
Bővebben
Az együttműködés jó lehetőséget biztosít fiatal kutatók számára a nemzetközi tudományos vérkeringésbe való bekapcsolódásra és a legfrissebb kutatási eredményekhez való hozzáférésre.
Bővebben

3. SZAKPOLITIKA MEGALAPOZÁSÁT ÉS STRATÉGIAI TERVEZÉST SEGÍTŐ SZERVEZETEK
2020. évi tagdíjak összesen: kb. 4,3 millió forint

Szervezet, program Cél, jellegzetesség

A tagságból származó előny, haszon

OECD logo
OECD
A belépés éve:
1996
2020. évi tagdíj: 1 806 EUR (≈ 0,6 millió Ft)

Az OECD célja: segíteni a tagállamokat a lehető legjobb gazdasági és szociális szakpolitikák kialakításában. Fórumain, munkaszervezeteiben gazdaságpolitikai és társadalomtudományi elemző és kutatómunka folyik.
Bővebben
Hozzáférés a nemzeti szakpolitikák és stratégiák tervezése során nélkülözhetetlen információs adatbázisokhoz (statisztikák, elemzések), továbbá részvétel szakosodott bizottságokban (tudományos, technológiai és innovációs szakpolitikákhoz köthető nemzetközi trendek, legjobb gyakorlatok és a jövőre vonatkozó tervek kutatása, elemzése).
Bővebben
GSF
Global Science Forum

(Nemzetközi Tudományos Fórum)
A GSF fókusza a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködés. A vezető tudománypolitikai tisztviselők tanácskozási fóruma intézkedési tervjavaslatokat készít kiemelt tudománypolitikai kérdésekben, valamint közreműködik jelentős tudományos együttműködési lehetőségek azonosításában.
NESTI
Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators
(Tudományos és Technológiai Indikátorok Nemzeti Szakértői Csoportja)
A NESTI feladata a tudományos, technológiai és innovációs statisztikai munka nyomon követése, felügyelete és koordinálása, ami hozzájárul a tudományos és technológiapolitikai bizottság követelményeihez és prioritásaihoz szükséges mutatók kidolgozásához.
TIP
Working Party on Innovation and Technology Policy

(Innovációs és Technológiapolitikai Munkacsoport)
A TIP bizonyítékokon alapuló tanácsadást nyújt az országoknak a termelékenység növelését, valamint a fenntartható és inkluzív, tudásalapú gazdasági növekedést előmozdító politikák kialakítására, az állami kutatóintézetek megerősítésére és a tudásintenzív technológiai vállalatok létrehozásának ösztönzésére.
TAFTIE
TAFTIE
The European Network of Innovation Agencies
(Innovációs Ügynökségek Európai Hálózata)
A belépés éve: 2009
2020. évi tagdíj: 10 000 EUR (≈ 3,5 millió Ft)

A nemzeti KFI technológiai programokat menedzselő európai intézmények együttműködése lehetőséget biztosít a tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok kialakítására és az innovációs szolgáltatások továbbfejlesztésére.
Bővebben
Tagságunk lehetőséget nyújt az európai szintű KFI folyamatokba és készülő stratégiai munkákba való bekapcsolódásra, érdekérvényesítésre, valamint az aktuális ügyek, tendenciák megismerésére és a hazai felkészülés elősegítésére.
Bővebben
euroCRIS logo
euroCRIS
The International Organisation for Research Information
(Nemzetközi Szervezet a Kutatási Információkért)
Belépés éve: 2012
2020. évi tagdíj: 300 EUR (≈ 0,2 millió Ft)

A minőségi KFI információs rendszerek fejlesztésének céljából létrehozott nonprofit szervezet legfontosabb terméke a CERIF (Common European Research Information Format) adatmodell, amely az Európai Unió támogatásával készült, és kvázi szabványnak minősül. Használata a tagállamok számára uniós ajánlás, amely lehetővé teszi a KFI területen működő informatikai rendszerek kialakítását és együttműködését.
Bővebben
Az NKFI Hivatal tagja az euroCRIS szervezetnek, amelynek segítségével egy európai egységes kutatás-nyilvántartási adatbázis modell kialakítása, gondozása és terjesztése a cél.
Bővebben
Utolsó módosítás: 2024. március 07.