Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKüldetés és közfeladatokKutatószervezet akkreditációja
Harmadik országbeli állampolgár kutató fogadása akkreditált kutatószervezetnél és a kutatószervezetek akkreditációja
Harmadik országbeli állampolgár kutató fogadása akkreditált kutatószervezetnél és a kutatószervezetek akkreditációja
2007. augusztus 13.
Utolsó módosítás: 2021. március 05.
Olvasási idő: 10 perc
2016. május 22-én lépett hatályba a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv*, az irányelv rendelkezéseit minden tagállamnak be kell építenie saját jogrendszerébe.

Kérelem benyújtása


Magyarországon a harmadik országbeli kutatót fogadó kutatószervezet akkreditációs eljárását hatósági tevékenységként a 181/2007. (VII.6.) Korm. rend. alapján az NKFI Hivatal folytatja le.

A kérelmet az NKFI Hivatal elnökének címezve kell benyújtani az alábbi postacímre:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal,
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

A kérelem benyújtható az e-Papír felületen is.

Az irányelv célja megkönnyíteni az Európai Unión kívüli, ún. harmadik országból származó állampolgárok kutatási tevékenység végzése céljából történő beutazását és tartózkodását, ezzel segítve elő az egyes szakterületeken hiányzó kutatók pótlását. A szabályozás növeli a képzés és a mobilitás lehetőségeit a kutatásban, megnyitja az EU és a tagállamok határát olyan harmadik országbeli állampolgárok előtt, akik számára engedélyezni lehet a kutatási célú beutazást és tartózkodást. Mindez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy vonzóbbá tegye Európát és azon belül Magyarországot a világ élvonalbeli kutatói számára.

Az irányelvnek megfelelően a harmadik országbeli állampolgár kutató foglalkoztatásához és Magyarországon való tartózkodásához nincs szükség külön engedélyezési eljárás lefolytatására, ha a kutató tevékenységét a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény felhatalmazása alapján akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás alapján végzi. Ez esetben elegendő, ha a fogadási megállapodás megkötéséről (és megszűnéséről) a kutatószervezet tájékoztatja a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt és az NKFI Hivatalt, valamint a megállapodást haladéktalanul megküldi az NKFI Hivatal részére. Így azok a kutatószervezetek – költségvetési szervek, közhasznú intézmények,  vállalkozások, gazdálkodó szervezetek –, amelyek az akkreditációs eljárás keretében erre jogot szereznek, gyorsabb és egyszerűbb módon alkalmazhatnak harmadik országbeli állampolgárokat.

A fogadási megállapodásnak tartalmaznia kell

 • a kutató és az akkreditált kutatószervezet jogait és kötelezettségeit,
 • tájékoztatást a kutató által a mobilitás keretében egy vagy több tagállamba tervezett beutazásról, ha az a fogadási megállapodás megkötésének időpontjában ismert,
 • a kutatás témáját, célját és ütemezését,
 • a kutatás mellett végezhető oktatási tevékenység mértékét, amely nem haladhatja meg a kutató munkaidejének egyötödét,
 • a fogadási megállapodás hatályának időtartamát,
 • a fogadási megállapodás megszűnésének eseteit.

Magyarországon a harmadik országbeli kutatót fogadó kutatószervezet akkreditációs eljárását hatósági tevékenységként a 181/2007. (VII.6.) Korm. rend. alapján az NKFI Hivatal folytatja le. A kérelmet az NKFI Hivatal elnökének címezve kell benyújtani az alábbi postacímre: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. A kérelem benyújtható az e-Papír felületen is.

Az akkreditációs kérelem formanyomtatványa letölthető: Formanyomtatvány az akkreditációs eljárás lefolytatásához DOCX (21 KB)

Jogszabálykereső

A Jogszabálykereső csak a hatályos magyar jogszabályokat tartalmazza. A Jogszabálykereső jognaptárjában kereshet egy konkrét napra vagy időszakra.
Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye

 • A TANÁCS 2005/71/EK IRÁNYELVE a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásáról;
 • 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról;
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről;
 • 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről;
 • 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól;
 • 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról;
 • 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról;
Akkreditált kutatószervezet neve, cégneve
Akkreditált kutatószervezet székhelye
Akkreditált kutatószervezet által fogadott kutatók száma

Akkreditációs tanúsítvány sorszáma
--------------------
Jogerős határozat
(Ket. 80/A. § (1) bek. a) pont)

Akkreditációs tanúsítvány érvényességi ideje

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
1098 Budapest,
Börzsöny u. 11.
0
A0116/2012
--------------------
154/2017
2017.11.14
2022.11.15
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
1116 Budapest,
Fehérvári út 130.
0
A0129/25014
--------------------
NIH 1150-6/2014
2019.09.17
BioTalentum Kft.
2100 Gödöllő,
Aulich Lajos u. 26.
0
161/2020
--------------------
NKFIH-26-3/2020
2025.12.17
Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest,
Fővám tér 8.
2
159/2018.
--------------------
NKFIH-3595-3/2018.
2018.11.15.
2023.11.14.
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
1148 Budapest,
Nagy Lajos király útja 1-9.
0
A0126/2014
2019.09.15
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
1
A0105/2012
--------------------
156/2017

2017.10.08
2022.10.09
Debreceni Egyetem
4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
36
A0100/2012
--------------------
151/2017
2017.09.30
2022.10.01
ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit kft.
6720 Szeged,
Dugonics tér 13.
0
131/2015
2020.05.04.
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
1053 Budapest,
Egyetem tér 1-3.
0
A0118/2012
--------------------
150/2017
2017.11.26
2022.11.27
Furukawa Elctric Technológiai Intézet Kft.
1158 Budapest,
Késmárk utca 28/A.
0
A0128/2014
2019.08.28
Haszonállat-génmegőrzési Központ
2100 Gödöllő,
Isaszegi út 200.
1
A0123/2014
--------------------
NIH 904-81/2014
2019.07.28
Holografika Hologramelőállító, Fejlesztő és Forgalmazó kft.
1192 Budapest,
Ady E. út 3/a.
0
132/2015
--------------------
NKFIH-3453-2/2015
2020.11.03.
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
1061 Budapest,
Liszt Ferenc tér 8.
0
A0110/2012
--------------------
157/2017
2017.10.10
Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
1121 Budapest,
Budakeszi út 38.
0
130/2015
--------------------
NKFIH 1212-2/2015
2020.03.31.
Agrártudományi Kutatóközpont
2462 Martonvásár,
Brunszvik u 2.
1
A0085/2012
--------------------
149/2017
2017.08.31
2022.08.01
Atommagkutató Intézete
4026 Debrecen,
Bem tér 18/C.
4
A0094/2012
--------------------
148/2017
2017.07.31
2022.08.01
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
1014 Budapest,
Országház u. 30.
0
A0086/2012
--------------------
146/2017
2017.07.31
2022.08.01
Csillagászati és Földtudományi Központ
9400 Sopron,
Csatkai Endre u. 6-8.
5
A0087/2012
--------------------
147/2017
2017.07.31
2022.08.01
Energiatudományi Kutatóközpont
1121 Budapest,
Konkoly Thege M. út 29-33.
2
A0084/2012
--------------------
145/2017
2017.07.31
2022.08.01
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest,
Szigony u. 43.
0
A0095/2012
--------------------
144/2017
2017.07.31
2022.08.01
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
7621 Pécs,
Papnövelde u. 22.
1
A0088/2012
--------------------
143/2017
2017.07.31
2022.08.01
Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest,
Benczúr u. 33.
0
A0096/2012
--------------------
142/2017
2017.07.31
2022.08.01
Ökológiai Kutatóközpont
8237 Tihany,
Klebelsberg Kuno u. 3.
0
A0099/2012
--------------------
141/2017
2017.07.31
2022.08.01
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest,
Reáltanoda u. 13-15.
10
A0097/2012
--------------------
134/2017
2017.07.31
2022.08.01
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1111 Budapest,
Kende u. 13-17.
4
A0098/2012
--------------------
135/2017
2017.07.31
2022.08.01
Szegedi Biológiai Kutatóközpont
6726 Szeged,
Temesvári krt. 62.
3
A0089/2012
--------------------
136/2017
2017.07.31
2022.08.01
Támogatott Kutatócsoportok Irodája
1067 Budapest,
Teréz krt. 13.
20
A0092/2012
--------------------
140/2017
2017.07.31
2022.08.01
Társadalomtudományi Kutatóközpont
1014. Budapest,
Országház u. 30.
0
A0090/2012
--------------------
137/2017
2017.07.31
2022.08.01
Természettudományi Kutatóközpont
1025 Budapest,
Pusztaszeri út 59-67.
0
A0091/2012
--------------------
138/2017
2017.07.31
2022.08.01
Wigner Fizikai Kutatóközpont
1121 Budapest,
Konkoly Thege M. út 13-17.
4
A0093/2012
--------------------
139/2017
2017.07.31
2022.08.01
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
2100 Gödöllő,
Szent-Györgyi Albert u. 4.
0
A0121/2014
--------------------
NIH 1018-2/2014
2019.07.28
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1083 Budapest,
Ludovika tér 2.
0
A0127/2014
--------------------
NIH 1198-2/2014
2019.08.26
Nyugat-magyarországi Egyetem
9400 Sopron,
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
0
A0122/2014
--------------------
NIH 1020-2/2014
2019.07.28
Pannon Egyetem
8200 Veszprém,
Egyetem utca 10.
0
133/2016
--------------------
NKFIH-5307-2/2016
2021.09.15.
Pécsi Tudományegyetem
7622 Pécs,
Vasvári Pál utca 4.
2
A160/2019
--------------------
NKFIH-1560-2/2019
2024.06.24.
Semmelweis Egyetem
1085 Budapest,
Üllői út 26.
0
A0112/2012
--------------------
153/2017
2017.10.10
2022.10.11
Szegedi Tudományegyetem
6722 Szeged,
Dugonics tér 13.
0
A0108/2012
--------------------
152/2017
2017.10.09
2022.10.10
Szent István Egyetem
2103 Gödöllő,
Páter Károly u. 1.
0
A0106/2012
--------------------
155/2017
2017.10.08
2022.10.09
Színház- és Filmművészeti Egyetem
1088 Budapest,
Vas u. 2/C.
0
A0103/2012
2017.10.07
Syreon Kutatóintézet Kft.
1142 Budapest,
Mexikói út 65/A.
0
158/2017
2022.11.25
VERITAS Történetkutató Intézet
1055 Budapest,
Kossuth L tér 1-3
0
A0124/2014
--------------------
NIH 1044-3/2014
2019.07.23

* Korábban hatályos szabályozás: a Tanács 2005/71/EK irányleve a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról

Utolsó módosítás: 2021. március 05.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?