Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKüldetés és közfeladatokKutatószervezet akkreditációja
Tájékoztató a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról és a harmadik országbeli állampolgár kutatók fogadási megállapodásáról
Harmadik országbeli állampolgár kutató fogadása akkreditált kutatószervezetnél és a kutatószervezetek akkreditációja
2007. augusztus 13.
Módosítás: 2024. május 07.
Olvasási idő: 9 perc
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) akkreditációs hatóságként jár el a harmadik országbeli kutatót fogadni szándékozó kutatószervezetek akkreditációs eljárásának lefolytatása során.

Jogosultak köre

 • harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadni szándékozó kutatószervezetek
 • akkreditációs tanúsítvány megújítása, illetve fogadási megállapodás megküldése esetén az akkreditált kutatószervezetek

A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadni szándékozó kutatószervezeteknek – ide értve az akkreditáció megújítását kezdeményező kutatószervezetet is – meghatározott formanyomtatványon, kérelmet kell előterjeszteni az akkreditációs eljárás lefolytatása iránt az NKFI Hivatalnál. A feltételeknek megfelelő kutatószervezetet az NKFI Hivatal akkreditálja és részére akkreditációs tanúsítványt ad ki, amely öt évig hatályos, és alkalmanként öt évre megújítható.

Határidők

 • Az új akkreditáció iránti kérelem bármikor, a megújítás iránti kérelem a tanúsítvány érvényességének lejárta előtt 30 nappal nyújtható be.
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.
 • Az akkreditált kutatószervezet 15 napon belül köteles bejelenteni, ha a nevében, székhelyében, az általa fogadott kutatók számában változás következik be.
 • A Fogadási megállapodást a megkötést követően haladéktalanul meg kell küldeni a kutató nyilvántartásba vétele céljából.

Benyújtandó dokumentumok

A kérelem a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII.6.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be, amely letölthető az alábbi linkre kattintva:

A kérelemhez csatolni kell:

 • A kutatás-fejlesztési tevékenységet végző polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti gazdálkodó szervezet esetén az akkreditációs kérelem benyújtását megelőző 3 pénzügyi év valamelyikére vonatkozóan a kutatás-fejlesztési ráfordítás arányának vagy a teljes munkaidőben, a kutatás-fejlesztés tevékenységi körében foglalkoztatott alkalmazotti létszámnak az igazolását. Az igazolás történhet a szervezet vezetője által kiállított dokumentum alapján, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott általános tételű eljárási illeték megfizetését igazoló dokumentumot, vagy az 5. § (2) bekezdése szerinti illetékmentességre vonatkozó feltétel fennállása esetén az ügyfél erre vonatkozó nyilatkozatát.

A kérelem benyújtható:

 • postai úton az NKFI Hivatal elnökének címezve az alábbi postacímre: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
 • e-Papír felületen,
 • a magyarorszag.hu oldalon, a Közigazgatás, jog / Kérelem benyújtása menüpontból.

Fizetési kötelezettség:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott általános tételű eljárási illetéket kell az akkreditációt kérelmező kutatószervezetnek az eljárásért fizetni, melynek összege 3 000 Ft. Az illetékmentességre vonatkozóan az illetékekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni (teljes személyes illetékmentességben részesül – többek között – a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, az alapítvány – ideértve a közalapítványt is – a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet). Kérelemre indult eljárás esetén, az illetékekről szóló törvény 5. § (2) bekezdése szerinti illetékmentességre vonatkozó feltétel fennállásáról az ügyfélnek nyilatkoznia kell.

Az illetéket illetékbélyeggel vagy a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számla javára történő befizetéssel lehet leróni.

Segítségnyújtás

Az akkreditációs eljárással kapcsolatos kérdés esetén további segítséget az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálata nyújt.

Telefon: +36 (1) 795 9500
H-Cs 9:00–16:00; P: 9:00–12:00

Fogadási megállapodásra vonatkozó szabályok

A fogadási megállapodás megkötéséről és megszűnéséről az akkreditált kutatószervezetnek haladéktalanul értesítenie kell az NKFI Hivatalt, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot, a fogadási megállapodás megkötésére irányuló értesítés esetén a fogadási megállapodás egyidejű megküldésével.

A fogadási megállapodásnak tartalmaznia kell

 • a kutató és az akkreditált kutatószervezet jogait és kötelezettségeit,
 • tájékoztatást a kutató által a mobilitás keretében egy vagy több tagállamba tervezett beutazásról, ha az a fogadási megállapodás megkötésének időpontjában ismert,
 • a kutatás témáját, célját és ütemezését,
 • a kutatás mellett végezhető oktatási tevékenység mértékét, amely nem haladhatja meg a kutató munkaidejének egyötödét,
 • a fogadási megállapodás hatályának időtartamát,
 • a fogadási megállapodás megszűnésének eseteit.

Jogorvoslat

Az NKFI Hivatal döntése a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye. A határozat bírósági úton támadható meg.

Vonatkozó jogszabályok

 • a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII.6.) Korm. rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

2024. május 7-i állapot

Akkreditált kutatószervezet neve, cégneve
Akkreditált kutatószervezet székhelye
Akkreditált kutatószervezet által fogadott kutatók száma

Akkreditációs tanúsítvány sorszáma

Akkreditációs tanúsítvány érvényességi ideje

Agrártudományi Kutatóközpont 2462 Martonvásár,
Brunszvik u. 2.
2 149/2017. 2027.08.01
Állatorvostudományi Egyetem 1078 Budapest,
István utca 2.
0
173/2023. 2028.05.24
Állatorvostudományi Kutatóintézet 1143 Budapest,
Hungária körút 21.
1
169/2021
2026.11.15
Atommagkutató Intézet 4026 Debrecen,
Bem tér 18/C.
0 148/2017. 2027.08.01
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 8237 Tihany,
Klebelsberg Kuno utca 3.
2
170/2022. 2027.01.18.
Biotalentum Tudásfejlesztő Kft. 2100 Gödöllő,
Aulich Lajos utca 26.
0 161/2020. 2025.01.05
Bölcsészettudományi Kutatóközpont 1097 Budapest,
Tóth Kálmán u. 9.
0 146/2017. 2027.08.01
Budapest Corvinus Egyetem 1093 Budapest,
Fővám tér 8.
1 159/2018. 2028.10.18
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest,
Műegyetem rakpart 3.
1
175/2023. 2028.08.10
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 9400 Sopron,
Csatkai Endre u. 6-8.
2 147/2017. 2027.08.01
Debreceni Egyetem 4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
18 151/2017. 2027.10.01
ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nkft. 6728 Szeged,
Wolfgang Saudner utca 3.
26 162/2020. 2025.05.04
ELKH Támogatott Kutatócsoportok Irodája 1051 Budapest,
Nádor u. 7.
9
140/2017. 2027.08.01
Energiatudományi Kutatóközpont 1021 Budapest,
Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
3 145/2017. 2027.08.01
Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest,
Egyetem tér 1-3.
1
150/2017. 2027.10.27
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 9730 Kőszeg,
Chernel utca 14.
0
163/2021. 2026.02.15
Földfizikai és Űrtudmányi Kutatóintézet 9400 Sopron,
Csatkai Endre u. 6-8.
0 165/2021. 2026.06.22
Furukawa Electric Technológiai Intézet Kft. 1158 Budapest,
Késmárk utca 28/A.
0
176/2023. 2028.08.29
Holografika Hologramelőállító Fejlesztő és Forgalmazó Kft. 1192 Budapest,
Ady Endre út 3/A.
0 166/2021. 2026.07.04
HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont 6726 Szeged,
Temesvári krt. 62.
2
177/2024 2029.02.05
Kína-KKE Intézet Nkft. 1052 Budapest,
Petőfi Sándor utca 11. 1. 1.
0 164/2021. 2026.04.25
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 1083 Budapest,
Szigony u. 43.
6 144/2017. 2027.08.01
Közép-Európai Egyetem
1051 Budapest, Nádor utca 9.
1
171/2023.
2028.05.01
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 7621 Pécs,
Papnövelde u. 22.
0 143/2017. 2027.08.01
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 1061 Budapest,
Liszt Ferenc tér 8.
0 157/2017. 2027.11.10
Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft. 1093 Budapest,
Czuczor u. 2-10.
0
172/2023. 2028.05.01
Nyelvtudományi Kutatóközpont 1068 Budapest,
Benczúr u. 33.
0 142/2017. 2027.08.01
Ökológiai Kutatóközpont 1113 Budapest,
Karolina út 29
1
141/2017. 2027.08.01
Pannon Egyetem 8200 Veszprém,
Egyetem u. 10.
0
167/2021 2026.09.15
Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs,
Vasvári Pál utca 4.
0
160/2019. 2024.06.24
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 1053 Budapest,
Reáltanoda u. 13-05.
9
134/2017. 2027.08.01
Semmelweis Egyetem 1085 Budapest,
Üllői út 26.
0
174/2023. 2028.05.24
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 1111 Budapest,
Kende u. 13-17.
2 135/2017. 2027.08.01
Széchenyi István Egyetem 9026 Győr,
Egyetem tér 1.
0
168/2021 2026.09.14
Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged,
Dugonics tér 13.
22
152/2017. 2027.10.11
Tan Kapuja Buddhista Főiskola 1098 Budapest,
Börzsönyi utca 11.
0 154/2017. 2027.11.15
Társadalomtudományi Kutatóközpont 1097 Budapest,
Tóth Kálmán utca 4.
0
137/2017. 2027.08.01
Természettudományi Kutatóközpont 1117 Budapest,
Magyar Tudósok körútja 2.
0
138/2017. 2027.08.01
Wiegner Fizikai Kutatóközpont 1021 Budapest,
Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
4 139/2017. 2027.08.01

Utolsó módosítás: 2024. május 07.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?