Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokHorizont Európa
Az EU Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramja
Az EU Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramja
2021. június 03.
Módosítás: 2022. február 01.
Olvasási idő: 4 perc
A Horizont Európa, az Európai Unió 2021 és 2027 közötti hétéves kutatási és innovációs keretprogramja 95,5 milliárd eurós keretösszeggel 2021. júniusában indult. Az Európai Unió új, eddigi legambiciózusabb keretprogramja az előző, Horizont 2020 keretprogramhoz képest 30%-kal több forrást biztosít az európai kutatási kiválóság és az áttörést hozó innovációk támogatására, valamint a legfontosabb társadalmi kihívások kezelésére.

A Horizont Európa szerves folytatása az előző hétéves ciklus Horizont 2020 keretprogramjának, mégis számos új elemmel bővül:

  • szektorokon és technológiákon átívelő együttműködéseket ösztönző, hatásorientált klaszterprogramok;
  • a legfontosabb társadalmi kihívások kezelését célzó missziók;
  • az uniós, tagállami és ipari társfinanszírozással megvalósuló stratégiai kezdeményezések, az európai partnerségek.

Előtérbe kerül az elnyert támogatások közvetlenül érzékelhető társadalmi vagy gazdasági hasznosságának követelménye, továbbá a zöld és digitális átmenet előmozdítása. A keretprogram költségvetésének 35%-át a klímaváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez kapcsolódva kell felhasználni.

A keretprogram szerkezetét az alábbi ábra foglalja össze:

Horizont Európa keretprogram szerkezete


A Kiváló tudomány pillér célja az EU globális tudományos versenyképességének növelése. Az Európai Kutatási Tanács programjai révén támogatja a határon átnyúló kutatási projekteket, amelyeket a legkiválóbb kutatók pályáznak meg és hajtanak végre, a Marie Skłodowska-Curie Akciók révén ösztöndíjakat finanszíroz tapasztalt kutatók számára, doktori képzési hálózatokat, kutatói csereprogramokat és a fiatal kutatók karrierépítését segíti, továbbá világszínvonalú kutatási infrastruktúrákba fektet be.

A Globális kihívások és európai ipari versenyképesség pillér támogatja a társadalmi kihívásokkal kapcsolatos kutatást, és a klasztereken keresztül erősíti a technológiai és ipari kapacitásokat. Az EU missziói ambiciózus célok elérését tűzték ki a legnagyobb társadalmi kihívások (pl. klímaváltozás, rákkutatás, talajegészség) megoldása érdekében. A pillér magában foglalja a Közös Kutatóközpont tevékenységét is, amely tudományos elemzésekkel és technikai támogatással segíti az európai uniós és a nemzeti döntéshozókat.

Az Innovatív Európa pillér célja, hogy az Európai Innovációs Tanács programjai révén javítsa Európa helyzetét a piacteremtő innovációk támogatásában. A pillér az európai innovációs környezet fejlődését is segíti az európai innovációs ökoszisztémák fejlesztésével és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet révén, amely elősegíti az oktatás, a kutatás és az innováció tudásháromszögének integrációját.

A részvétel szélesítése és az Európai Kutatási Térség megerősítése programrész támogatja az uniós tagállamok azon erőfeszítéseit, amelyek célja a nemzeti kutatási és innovációs potenciál maximális kihasználása, a gyengébb kutatási és innovációs teljesítményű országok (ún. widening-országok) kapacitásainak erősítése, valamint egy olyan Európai Kutatási Térség kialakítása, amelyben a kutatók, a tudományos ismeretek és a technológia szabadon áramolhatnak. A keretprogram előkészítése során folytatott politikai viták eredményeként a Widening akciókra fordítandó források a Horizont Európa költségvetésének 3,3%-ára emelkedtek.

A Horizont Európa program új eszközeként bevezetett missziók célja, hogy adott időkereteken belül látványos eredményeket érjenek el a legnagyobb társadalmi kihívások kezelésében az uniós, tagállami, regionális források és programok, valamint az ágazati szakpolitikák koordinációjával. Hangsúlyos elemként jelenik meg, hogy a missziók kialakításába és megvalósításába az érintettek minél szélesebb körét bevonják. A tervezett missziók az alábbi társadalmi kihívások köré csoportosulnak:


Horizont Európa missziók


A Horizont Európa program költségvetése (milliárd euróban)


I. pillér – „Kiváló tudomány”: 25  milliárd EUR

Európai Kutatási Tanács (European Research Council - ERC) 16 Mrd EUR
Marie Skłodowska-Curie Akciók 6,6 Mrd EUR
Kutatási infrastruktúrák 2,4 Mrd EUR

II. pillér – „Globális kihívások és európai ipari versenyképesség”: 53,5 milliárd EUR, amelyből:

1. „Egészségügy” klaszter 8,2 Mrd EUR
2. „Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom” klaszter 2,3 Mrd EUR
3. „Polgári biztonság a társadalomért” klaszter 1,6 Mrd EUR
4. „Digitalizáció, ipar és világűr” klaszter 15,35 Mrd EUR
5. „Klíma, energia és mobilitás” klaszter 15,35 Mrd EUR
6. „Élelmiszer, biomassza alapú gazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság és környezet” klaszter 15,1 Mrd EUR
Közös Kutatóközpont (Joint Research Centre - JRC) 1,97 Mrd EUR

III. pillér – „Innovatív Európa”: 13,6 mrd EUR

Európai Innovációs Tanács (European Innovation Council - EIC) 10,1 Mrd EUR
Európai innovációs ökoszisztémák 0,5 Mrd EUR
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 3 Mrd EUR

„A részvétel szélesítése és az Európai Kutatási Térség megerősítése” rész: 3,4 milliárd EUR

A részvétel szélesítése és a kiválóság terjesztése 2,96 Mrd EUR
Az európai kutatási és innovációs rendszer megreformálása és fejlesztése 0,44 Mrd EUR
Utolsó módosítás: 2022. február 01.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?