Ön itt áll: A HivatalrólNemzetközi kapcsolatokKétoldalú kapcsolatokKétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) kapcsolatok
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) kapcsolatok
Kétoldalú kapcsolatok
2008. április 25.
Módosítás: 2018. június 02.
Olvasási idő: 3 perc

Magyarország 36 országgal írt alá kormányközi, és 10 országgal intézményközi tudományos és technológiai (TéT) együttműködési megállapodást, amelyek végrehajtásáért az NKFI Hivatal felel.

Kormányközi tudományos és technológiai (TéT) együttműködések

Az államközi tudományos és technológiai (TéT) együttműködések a kutatás-fejlesztés és innováció területén segítik elő a partnerországok közti kapcsolatok erősítését, ezen túlmenően a külpolitikai törekvések elérésének támogatásában is szerepet játszhatnak. A tudomány és kutatás legfontosabb eredményei egyre inkább nemzetközi kooperáció keretében születnek meg. Az államközi TéT együttműködési megállapodások az aláíró partnerországok kutatóinak, innovációs közösségeinek kapcsolatépítését, hálózatépítését, tapasztalatcseréjét és a közös projektekben megvalósuló tevékenységét támogatják. A TéT egyezmények nemzetközi szerződésnek minősülő kormányközi megállapodások formájában születnek, amelynek aláírói a résztvevő felek kormányának erre felhatalmazott képviselői, végrehajtásukról pedig az érintett országok kutatás-fejlesztési szakpolitikájáért felelős minisztériumai, kormányhivatalai gondoskodnak – Magyarország esetében ennek felelőse az NKFI Hivatal. A kormányközi TéT megállapodások mellett intézményközi megállapodások is segítik a partnerországok kutatás-fejlesztési és innovációs kapcsolatainak erősítését az érintett országok kutatási és innovációs ügynökségeinek együttműködésein keresztül.

A legtöbb kormányközi TéT egyezmény intézkedik ún. vegyes bizottságok felállításáról, amelyekbe a felek érintett intézményei tagokat delegálnak. Az együttműködés stratégiai irányait a rendszeresen, az érintett országokban felváltva tartott vegyes bizottsági ülések során jelölik ki, itt állapodnak meg azokról a több éves munkatervekről, amelyek az együttműködésben alkalmazni kívánt konkrét eszközöket (pl. kutatócsere támogatása közös pályázat révén, workshopok szervezése stb.), ezek időbeli kereteit és pénzügyi forrásait rögzítik. A kormányközi TéT megállapodások végrehajtásában és a kétoldalú kapcsolatok erősítésében fontos szerepet játszanak a tudományos és technológiai szakdiplomaták, akik a TéT együttműködések szempontjából legfontosabb partnerországokban működnek, és feladatuk a fogadó ország kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikájáról való információgyűjtés, a küldő ország tudományos és technológiai eredményeinek népszerűsítése, valamint a két ország kutatási és innovációs közösségei közti kapcsolatépítés segítése, az együttműködések elindításának támogatása. (link – TéT attasék leírásához)

A nemzetközi TéT együttműködések célja:

  • a magyar tudomány és technológia fejlődésének erősítése a nemzetközi tudományos és technológiai kapcsolatok révén;
  • a magyar tudományos élet nemzetközi pozícióinak erősítése;
  • a magyar gazdaság innovatív ágazatai versenyképességének fokozása;
  • a KFI tartalmú, nagy nemzetközi projektekben való magyar részvétel lehetőségeinek feltérképezése és kiaknázása;
  • a fiatal kutatók nemzetközi kapcsolatrendszerbe történő bevonása;
  • a nemzetközi kutatási kiválósági központokban/programokban való magyar részvétel erősítése.

Az együttműködések szakmai koordinálásáért az NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya felel.

Bővebb információk:

Utolsó módosítás: 2018. június 02.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?