Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólSzervezeti felépítés
Szervezeti felépítés
A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) alapján alakult meg azzal a céllal, hogy „létrehozza a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, amely végrehajtja a rendelkezésre álló források hatékony és átlátható felhasználását”.

Megbízatás

A Hivatal a Kormány részére előkészíti a tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiát, kezeli a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapot, nemzetközi és európai KFI szervezetekben képviseli Magyarország Kormányát és a magyar KFI közösséget.

Elnök

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) felelős vezetője az elnök, akit a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kinevezés időtartama 5 év, ugyanaz a személy legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Kutatás-fejlesztési és innovációs ügyekben az elnök képviseli a Hivatalt a Kormány és az Országgyűlés előtt, valamint ellátja a kutatás-fejlesztési és innovációs ügyek nemzetközi szervezetek előtti kormányzati képviseletét. Az elnök felelős az NKFI Alap éves programstratégiájának elkészítéséért és az abban meghatározott célok és feladatok magas színvonalú megvalósításáért.

Dr. Birkner Zoltan - elnök
A vezetők elérhetőségei
Az NKFI Hivatal elnökének, elnökhelyetteseinek, valamint a szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei
Integritás-tanácsadó
Az NKFI Hivatal működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében közreműködő, a kezelésükre szolgáló intézkedési terv végrehajtását végző tanácsadó
Adatvédelmi tisztviselő
Az adatvédelmi tisztviselő közreműködik az NKFI Hivatal mint adatkezelő, illetve adatfeldolgozó működésével kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi feladatok ellátásában.