Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólSzervezeti felépítés
Szervezeti felépítés
A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) alapján alakult meg azzal a céllal, hogy „létrehozza a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, amely végrehajtja a rendelkezésre álló források hatékony és átlátható felhasználását”.

Megbízatás

A Hivatal a Kormány részére előkészíti a tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiát, kezeli a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapot, nemzetközi és európai KFI szervezetekben képviseli Magyarország Kormányát és a magyar KFI közösséget.

Elnök

Elnök

Kiss Ádám - az NKFI Hivatal elnöke
A vezetők elérhetőségei
Az NKFI Hivatal elnökének, elnökhelyetteseinek, valamint a szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei
Integritás-tanácsadó
Az NKFI Hivatal működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében közreműködő, a kezelésükre szolgáló intézkedési terv végrehajtását végző tanácsadó
Adatvédelmi tisztviselő
Az adatvédelmi tisztviselő közreműködik az NKFI Hivatal mint adatkezelő, illetve adatfeldolgozó működésével kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi feladatok ellátásában.