Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólSzervezeti felépítésTudományos és Nemzetközi Elnökhelyettes
Dr. Szabó István
2018. október 11.
Módosítás: 2022. január 11.
Olvasási idő: 4 perc
Tudományos és nemzetközi elnökhelyettes

Dr. Szabó István, innovációs és általános elnökhelyettesAz elnökhelyettesek az elnök munkáját segítik, tevékenységüket az elnök irányításával végzik. Az elnökhelyetteseket az elnök javaslatára a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter nevezi ki. A kinevezés időtartama 5 év, ugyanaz a személy legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Az elnökhelyettesek irányítják a felügyeletük alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét, beszámoltatják az irányításuk alatt álló szervezeti egységek vezetőit a vezetésük alá tartozó szervezeti egységek munkájáról. Az NKFI Hivatalban az elnök munkáját két elnökhelyettes segíti: a tudományos és nemzetközi elnökhelyettes, valamint a vállalati innovációs elnökhelyettes.


Tudományos és nemzetközi elnökhelyettes

Koordinálja a tudományos kutatások hazai finanszírozási rendszerét: e körben felel az intézményi (tématerületi, felsőoktatási) kiválósági programok, az egyéni kutatók és kutatócsoportok alapkutatási projektjeit támogató pályázatok, valamint a tudományos utánpótlást segítő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) és az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) szervezéséért. Felelős továbbá az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó, aktív nemzetközi kapcsolatokat építő tudománydiplomáciai tevékenységért, az uniós kutatási és innovációs keretprogramokkal (Horizont 2020, Horizont Európa) kapcsolatos feladatok szervezéséért, szakmai háttérrel és finanszírozással támogatja a hazai KFI szereplők tudományos és technológiai (TéT) együttműködéseit és közös nemzetközi kezdeményezésekben való sikeres részvételüket. Koordinálja Magyarország részvételét a nagy nemzetközi kutatási infrastruktúrákban és szakmai szervezetekben, valamint irányítja a hazai kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos szervezési feladatokat. Közreműködik a Nemzeti KFI Stratégia, valamint a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia megalkotásával kapcsolatos feladatokban, valamint szakmai adatokkal és elemzésekkel segíti a tényalapú szakpolitikai döntéshozatalt és beavatkozásokat.

Felsőfokú tanulmányok

 • 2018: PhD, közgazdaságtudomány, Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskola, Miskolci Egyetem
 • 2002: okleveles közgazdász, szervezési és vezetési szakirány, Miskolci Egyetem

Szakmai életút

 • 2018. október 1-től: innovációs és általános elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
 • 2017-2018: főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztály
  • a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program kidolgozása, Új Nemzeti Kiválósági Program koordinálása
  • EFOP konstrukciók tervezése és szakmai nyomon követése
  • a felsőfokú duális képzésekhez kapcsolódó szakpolitikai intézkedések, ágazati stratégiák kidolgozása és implementálása
  • Országos Tudományos Diákköri Konferencia Titkársága
 • 2011-2016: főosztályvezető, Nemzeti Innovációs Hivatal, majd jogutódlással Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Elemzési és Információs Főosztály
  • a hazai kutatás-fejlesztéshez és innovációhoz kapcsolódó elemzések készítése, a kapcsolódó adatbázisok kiépítése
  • részvétel a KFI Stratégia valamint a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) kialakításában
  • a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv projekt vezetője
  • a „Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről” szóló a nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozások menetét megalapozó S3 dokumentum elkészítése
  • 2015-2016 között nemzeti képviselő az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fórumán (ESFRI), illetve számos nemzetközi kutatási infrastruktúrában (CERN CMS, European Social Survey, European Spallation Source, stb.)
  • Magyarország csatlakozásának koordinálása a nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz – ennek eredményeként az addigi három tagsághoz képest Magyarország 11 nemzetközi kutatási infrastruktúrához csatlakozott
 • 2008-2011: projektvezető, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • 2005-2008: vezetői tanácsadó, Catro Vezetői Tanácsadó Kft.
 • 2003-2005: pályázati referens, Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága

Díjak, kitüntetések

 • 2021: címzetes egyetemi docens, MATE Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 • 2020: A Magyar Prosperitásért Érdemérem
 • 2019: Országos Tudományos Diákköri Tanács Arany Kitűző
 • 2001: OTDK első helyezés a „Szervezés-vezetés, általános és stratégiai menedzsment” szekcióban

Nyelvtudás

 • angol – B2 önálló nyelvhasználó
 • német – B2 önálló nyelvhasználó

Tudományos publikációk, kutatások

 • Deák Csaba, Szabó István
  Assessing Cooperation between Industry and Research Infrastructure in Hungary
  Technology Innovation Management Review, 2016. 6 (7). pp. 13-20. ISSN 1927-0321
 • Szabó István, Deák Csaba
  We have research infrastructure - can we cooperate?
  XXVI ISPIM Conference: Porto, Portugal (2016)
  Blending Tomorrow’s Innovation Vintage - ISBN 978-952-265-929-3 
 • Szabó István, Deák Csaba
  The Importance of Research Infrastructures for Industry: A national survey
  ISPIM Innovation Forum: Boston, USA (2016)
  Charting The Future Of Innovation Management - ISBN 978-952-265-927-9 
 • Szabó István, Lévai Péter
  Európa tízéves tudományos útiterve
  MAGYAR TUDOMÁNY 2016:(5) pp. 563-572. (2016) 
 • Szabó István
  Technology transfer and governmental measures
  In: Keresztes Gábor (szerk.) Tavaszi Szél 2015 / Spring Wind 2015 Konferenciakötet: II. kötet. 659 p. EKF Líceum Kiadó, 2015. pp. 559-569. (ISBN:978-615-5250-11-8) 
 • Szabó István, Mészáros Ádám
  A sokféleség rendszertana
  KÜLGAZDASÁG 1:(1) pp. 96-103. (2014) 
 • Szabó István, Csőke Attila, Mészáros Ádám, Ifju-Keresztes Dominika, Rapkay Bence, Imre Beáta Orsolya
  KFI Tükör: 2. Nők a KFI területén 
  Nemzeti Innovációs Hivatal, 2013 
 • Szabó István, Csőke Attila, Eglesz Gabriella, Imre Beáta Orsolya, Flamich Tibor, Kovács Eszter, Mészáros Ádám, Rapkay Bence
  KFI Tükör: 3. A KFI területi jellegzetességei Magyarországon
  Nemzeti Innovációs Hivatal, 2013 
 • Szabó István, Csőke Attila, Flamich Tibor, Ifju-Keresztes Julianna, Mészáros Ádám, Rapkay Bence
  KFI Tükör: 1. Az IKT szektor helyzete
  Nemzeti Innovációs Hivatal, 2012

Személyes adatok

 • születési idő: 1978 február 18.
 • családi állapot: nős, két gyermek édesapja
Utolsó módosítás: 2022. január 11.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?