Ön itt áll: A HivatalrólSzakpolitika és stratégiaStratégia-alkotásNemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3)
Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3)
2016. június 16.
Utolsó módosítás: 2018. június 01.
Olvasási idő: 4 perc
Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (Smart Specialization Strategy: S3) elfogadása

Magyarország Kormánya 2014 novemberében döntött a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (Smart Specialization Strategy: S3) elfogadásáról (1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozat). Az intelligens szakosodási stratégia elkészítése ex ante feltétele volt a 2014-2020-as időszakra a kutatásra, fejlesztésre és innovációra fordítható, 693 milliárd forint európai uniós forrás lehívásának, és egyben szakpolitikai eszköz, amely a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozattal elfogadott Befektetés a jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2013-2020 végrehajtásához kíván támpontot nyújtani úgy, hogy országos képet ad a területek (megyék) adottságairól, ágazatai és technológiai prioritásairól. Ily módon, - bár stratégiának nevezzük -, az S3 dokumentum a KFI stratégiával együtt értelmezendő és megvalósítandó, azt kiegészítő dokumentum.

 

RIS3 metodika és EU szakértők
1. ábra A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) beavatkozási logikájának felépítése

   Forrás: Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia, 2014

 

Az S3 egy új típusú, a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok és a területiség elvének hatékonyabb támogatását lehetővé tevő monitoring eszköz a megyék és a szakpolitika számára: a szakpolitikai gyakorlatba ültetve láthatóbbá teszi a KFI területén érdekelt szereplők számára, hogy az adott régióban, illetve megyében mely területek rajzolódnak ki erősségként. Az S3 módszertanban kiemelt hangsúlyt kap a térségi megvalósulás, illetve a gazdaság és társadalom változásainak folyamatos értékelése, elemzése és visszacsatolása az érintettek széles körének aktív részvételével.

A 2014-ben elfogadott S3 hármas felosztás alapján a következő fő szakosodási irányokat különbözteti meg:

  1. Nemzeti Specializáció és Régiótípusok: 3 nemzeti specializáció, illetve 3 régiótípus
  2. Nemzeti (Ágazati) Prioritások: 6 ágazati prioritás, és 2 horizontális prioritás
  3. Intelligens technológiák: 13 intelligens technológia

A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia letölthető:

Jelentés a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) KFI tematikus célkitűzéseinek 2015-2016 közötti időszakban való teljesüléséről


Az S3 számára fontos a beavatkozások relevanciájának, hatékonyságának, hatásosságának és fenntarthatóságának rendszeres elemzése és újragondolása a kitűzött célokhoz képest. A módszertanilag megalapozott és elemzésre elegendő adatmennyiség 2017-ben állt rendelkezésre, mert a kapcsolódó GINOP, VEKOP és NKFI Alap pályázati felhívásaira beérkező támogatási kérelmekre vonatkozó támogatói döntések ekkorra álltak rendelkezésre.

Az NKFI Hivatal 2018. márciusára készítette el a Jelentés a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) KFI tematikus célkitűzéseinek 2015-2016 közötti időszakban való teljesüléséről című dokumentumot, amelynek célja, hogy megyei szinten tegye láthatóvá a 2014-2020-as időszakban a GINOP, VEKOP KFI prioritása és az NKFI Alap pályázataiban megjelent fejlesztési igények ágazati, technológiai, tudományterületi irányultságait, a pályázati felhívásokra projektjavaslatot benyújtott és állami támogatásban részesült szereplők KFI profilját, megalapozva ezzel az S3 irányok 2014-ben történt felmérésének kiegészítését.

A Jelentés hármas szakpolitikai célt szolgál:

  • az Európai Unió intelligens szakosodás szakpolitikája hazai adaptációjának bemutatása a problématerületen tett, illetve teendő beavatkozások szükségességének és helyességének, valamint a szakpolitika által kitűzött távlati célok irányába tett előrehaladásnak az elemzésével.
  • visszajelzés elsősorban a megyei szereplők számára az eredetileg megfogalmazott intelligens szakosodási elképzelések megvalósításáról, lehetővé téve az elképzelések újragondolását a tapasztalatok tükrében.
  • módszertani és szakpolitikai visszajelzés az intelligens szakosodás további, 2020-as tervezéséhez. 2020-tól várhatóan módosított módszertannal folytatódik az intelligens szakosodás, mint eszköz használata ( Communication of the European Commission “Strengthening Innovation in Europe's Regions: Strategies for resilient, inclusive and sustainable growth”(COM (2017) 376), amelynek hazai adaptációja során a Jelentés eredményei értékes támpontot nyújthatnak.

A Jelentés következtetéseiről az NKFIH a közigazgatási egyeztetést követően egyeztet a szakpolitikai szereplőkkel.

Utolsó módosítás: 2018. június 01.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?