Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKüldetés és közfeladatok
Küldetés és közfeladatok
A Hivatal küldetése
A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) alapján alakult meg azzal a céllal, hogy „létrehozza a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, amely végrehajtja a rendelkezésre álló források hatékony és átlátható felhasználását”.
A KFI törvény (2014. évi LXXVI. tv.)
2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról
NKFI Hivatal jogállása, feladat- és hatásköre
A 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről.
Alapító okirat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal alapító okirata (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján). A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyeli, az Alapító Okirat módosítása a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet szerint folyamatban.
Szervezeti és Működési Szabályzat
2/2015. (I. 16.) MvM utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Kutatószervezet akkreditációja
A szabályozás elsődleges célja, hogy a harmadik országból három hónapnál hosszabb időre érkező magasan képzett kutatók kutatási programok végrehajtása érdekében történő beutazását megkönnyítse.
K+F minősítés
A K+F minősítési rendszer alapvető célja a kutatás-fejlesztési tevékenységgel összefüggő támogatások és adóösztönzők igénybevétele területén a jogbiztonság erősítése. Az NKFI Hivatal által kiállított szakértői vélemény megalapozhatja a K+F adóösztönzők kihasználását és a külföldi vállalatok magyarországi K+F beruházásainak támogatását, illetve szakmai garanciát jelenthet a hazai vagy az EU-s források kihelyezése és az állami támogatások K+F célú felhasználása során.
Szakértői szerződések
Az NKFI Hivatal a KFItv. 36. § (1) bekezdése alapján ellátja a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos szakértői feladatokat, ennek keretében kérelemre minősíti a projektet abból a szempontból, hogy az annak tartalmát képező tevékenységek, illetve a projektcsoportot abból a szempontból, hogy a kérelmező által a projektcsoportba sorolt projektek a KFItv. 3. §-a szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e. A szakértői vélemény kialakításában, amennyiben a szakértői vélemény kialakításához különleges szakismeretre van szükség, az NKFI Hivatal jogosult a megfelelő szakértelemmel bíró szakértők közreműködését is igénybe venni.
Tőkévé konvertálható kölcsön
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 9/A. § (7) bekezdése alapján a tőkévé konvertálható kölcsönt nyújtó hitelezőnek a tőkévé konvertálható kölcsön nyújtására irányuló szerződés megkötését követő 5 napon belül, valamint a konverzióról annak létesítő okiratban való átvezetésének megtörténtétől számított 5 napon belül bejelentést szükséges tennie.