Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKüldetés és közfeladatok
Küldetés és közfeladatok
A Hivatal küldetése
A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) alapján alakult meg azzal a céllal, hogy „létrehozza a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, amely végrehajtja a rendelkezésre álló források hatékony és átlátható felhasználását”.
A KFI törvény (2014. évi LXXVI. tv.)
2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról
NKFI Hivatal jogállása, feladat- és hatásköre
A 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről.
Alapító okirat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal alapító okirata (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján). A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyeli, az Alapító Okirat módosítása a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet szerint folyamatban.
Szervezeti és Működési Szabályzat
2/2015. (I. 16.) MvM utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Kutatószervezet akkreditációja
A szabályozás elsődleges célja, hogy a harmadik országból három hónapnál hosszabb időre érkező magasan képzett kutatók kutatási programok végrehajtása érdekében történő beutazását megkönnyítse.