Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKüldetés és közfeladatokSzakértői szerződések
Szakértői szerződések
2023. október 02.
Módosítás: 2024. január 03.
Olvasási idő: 2 perc
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 25. § (2) bekezdése, 29. § és 29/B. §-a alapján – amennyiben a pályázati kiírás másképp nem rendelkezik – az NKFI Alapból finanszírozott kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatokat formailag az NKFI Hivatal ellenőrzi, tartalmilag az NKFI Hivatal által felkért értékelő testületek – ideértve a 29/B. § (2) bekezdésében meghatározott programirányítási rendszer szerinti testületeket is – értékelik.

Az értékelő testület javaslata alapján a Megbízó által megbízott szakértői csoportok a pályázatokat a vonatkozó pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfelelőség szempontjából egyenként értékelik és rangsorolják. Az értékelő testületek tevékenységének támogatására – a testület javaslata alapján – az NKFI Hivatal által megbízott szakértői csoportok működhetnek közre. Az értékelésben – az NKFI Hivatal elnöke, az értékelő testület vagy a szakértői csoport felkérése alapján – közreműködhetnek továbbá a pályázók számára nem megismerhető személyazonosságú szakértők. A KFItv. 25. § (3) bekezdése alapján, egy adott pályázati felhívás rendelkezhet úgy, hogy a pályázatok az előzőektől eltérő rendben kerülnek értékelésre, ideértve azt az esetet is, hogy a pályázati felhívásra benyújtott pályázatok értékelésében közreműködő szakértők nevéről az NKFI Hivatal a pályázati döntést követően tájékoztatja a pályázókat, illetve kedvezményezetteket.

Az NKFI Hivatal a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés e) és f) pontja alapján ellátja továbbá az operatív programok innovációval összefüggő célkitűzéseit szolgáló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos, a szakpolitikai felelős hatáskörébe tartozó azon feladatokat, amelyeket a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter, mint szakpolitikai felelős ráruház.

Az NKFI Hivatal a KFItv. 36. § (1) bekezdése alapján ellátja a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos szakértői feladatokat, ennek keretében kérelemre minősíti a projektet abból a szempontból, hogy az annak tartalmát képező tevékenységek, illetve a projektcsoportot abból a szempontból, hogy a kérelmező által a projektcsoportba sorolt projektek a KFItv. 3. §-a szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e. A szakértői vélemény kialakításában, amennyiben a szakértői vélemény kialakításához különleges szakismeretre van szükség, az NKFI Hivatal jogosult a megfelelő szakértelemmel bíró szakértők közreműködését is igénybe venni.

A fenti feladatok ellátásában való közreműködésre az NKFI Hivatal megbízási keretszerződést köt az érintett szakértőkkel, testületi tagokkal. A megbízási szerződések keretrendszerét az alábbi dokumentumok adják:

Utolsó módosítás: 2024. január 03.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?