Ön itt áll: A HivatalrólSajtószobaSajtóközlemények, sajtóanyagok
Egyhangú parlamenti igen az innovációs törvényre - Sajtóközlemény
Egyhangú parlamenti igen az innovációs törvényre - Sajtóközlemény
2004. december 21.
Utolsó módosítás: 2019. március 20.
Olvasási idő: 2 perc

Idei utolsó munkanapján, december 20-án 100 %-os támogatottsággal elfogadta az Országgyűlés a kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról szóló törvénytervezetet. A röviden innovációs törvénynek nevezett jogszabály célja az ország gazdasági versenyképességének növelése a kutatás-fejlesztés és az innováció ösztönzésével.

Az új kerettörvény átfogó szabályozással kívánja ösztönözni a kutatás-fejlesztést, továbbá az innovációs folyamatok egészét. Külön figyelmet fordít a kutatási eredmények piaci hasznosulására. Fő elemei: a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció finanszírozásának tartós biztosítása, a szellemi alkotások hasznosítása, az új innovatív termékek létrehozásának és vállalatok alapításának támogatása, valamint új kutatói munkahelyek kialakításának segítése.

Az innovációs törvény a terület első átfogó hazai jogszabálya, amit a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és jogelődje kétéves előkészítő munkával, széleskörű szakmai egyeztetés alapján dolgozott ki. A tervezetbe az előkészítés során számos, a kutatás-fejlesztés- és az innovációban érintett intézmény, szervezet, elméleti és gyakorlati szakember javaslata, véleménye épült be.

A törvény lehetővé teszi a költségvetési kutatóhelyek számára, hogy a támogatásokat a feladatokkal arányos ütemben használják fel. Kötelezi az érintetteket szellemitulajdon-hasznosítási szabályzatuk elkészítésére, amelyhez a kormányzattól szakmai segítséget kapnak. Megkönnyíti a szakemberáramlást a kutatóhelyek és az eredményeket megvalósító vállalkozások között. A kutató megállapodás alapján fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe abból a célból, hogy vállalkozásnál valósítsa meg kutatási eredményét, megtartva munkahelyét és előmenetelét. A törvény egyszerűsíti a költségvetési kutatóhelyek vállalkozásalapítását annak érdekében, hogy a kutatási eredmények közvetlenül hasznosuljanak. Megteremti a kutatómunkában résztvevők közvetlen érdekeltségét is azzal, hogy a közalkalmazotti státuszban dolgozó kutatók részt vehetnek a hasznosító (spin-off) vállalkozások munkájában.

A törvény lehetőséget teremt a kis- és középvállalkozások innovációját segítő garanciaintézmények alapítására, és kamattámogatást biztosít számukra az utófinanszírozott kutatás-fejlesztési projektek költségeihez. A vállalkozások számára országosan és regionális szinten nyújtott, támogatható innovációs szolgáltatások igen széles körét adja meg.

A törvénytervezet kiterjed az innováció emberi erőforrásainak fejlesztésére, ezen belül a hazai kutatói utánpótlás és a tudományos munkára fogékony középiskolai tanárok ösztönzésére, valamint a képzett külföldi munkavállalók beáramlásának megkönnyítésére. Foglalkozik a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció társadalmi elismertségének javításával is.

Az innovációs törvény letölthető:

További információ:

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Kommunikációs Főosztály
Tel.: (06 1) 484 2595
E-mail: kommunikacio@nkth.gov.hu

Utolsó módosítás: 2019. március 20.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?