Ön itt áll: A HivatalrólSajtószobaSajtóközlemények, sajtóanyagok
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) sikeres fejlesztést valósított meg Uniós támogatásból hatékony ügykezelésének megteremtése és szolgáltatásainak bővítése céljából - Sajtóközlemény
A NIH sikeres fejlesztést valósított meg Uniós támogatásból
2014. június 02.
Módosítás: 2017. december 04.
Olvasási idő: 4 perc
A NIH az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében megvalósuló „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására” című pályázaton elnyert 238 millió forintos támogatásból megújította belső folyamatait, egyszerűsítette ügymenetét, és bővítette a Hivatal által nyújtott szolgáltatások körét.

A NIH a kutatás-fejlesztés és az innováció területén olyan államigazgatási együttműködési struktúrákat, kooperációs hálózatokat és innovációs elemző, szolgáltató kapacitásokat épít ki és működtet, amelyek Magyarország és az EU gazdaságstratégiai céljainak megvalósítása érdekében elősegítik a nemzeti innovációs rendszer szereplőinek munkáját és a hazai, illetve nemzetközi együttműködések kialakítását.

Az elnyert támogatásból a NIH informatikai eszközparkja teljes körűen megújult. A projekt során lezajlott fejlesztésekkel bevezetésre került az elektronikus dokumentumkezelés, lehetővé teszi a papírmentes ügymenetet, egyben jó gyakorlatként szolgálhat az államigazgatási intézmények számára.

Az EKOP projekt keretében - a NIH által már korábban kifejlesztett és működtetett Kaleidoszkóp* (www.kaleidoszkop.nih.gov.hu) információs rendszer - működése is új elemekkel bővült. A rendszer belső működésének hatékonyabbá tétele mellett a már meglévő K+F projekt, kutatási infrastruktúra, KFI szolgáltató és vállalati KFI regiszter adatbázisok további adatforrásokkal egészültek ki. Ezek közül a legfontosabb a NEKIFUT Regiszter új pályázati rendszerének kialakítása, mely lehetővé teszi a hazai kutatási infrastruktúrák egységes adatbázisának folyamatos frissülését. Emellett sor került a Hivatal ügyfélkezelő folyamatainak modernizálására egy támogató rendszer bevezetésével.

A projekt megvalósításával a Hivatal jelentős lépést tett egyrészt a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program célkitűzésében foglaltak, másrészt a nemzeti innovációs ökoszisztéma szereplőinek hatékony támogatása felé.

A Nemzeti Innovációs Hivatalról és a fejlesztésekről bővebb információ: www.nih.gov.hu 

-----------------------------------------------------

A projekt jogszabályi háttere

Az új iratkezelő rendszer bevezetésével egy olyan, XXI. századi informatikai fejlesztés valósult meg, amelynek köszönhetően a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet valamint a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet által meghatározott funkciók és elvárások jelentős része úgy biztosítható, hogy a Hivatalnál ezzel párhuzamosan lehetőség van a papír alapú dokumentumkezelés csökkentésére. Az elektronikus iratkezelő rendszer bevezetése összhangban van a piaci és a nem piaci szereplők adminisztratív terheinek csökkentésére, valamint az eljárások egyszerűsítésére és gyorsítására irányuló kormányzati programról szóló 1058/2008. (IX. 9.) Korm. határozat, a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX.2.) Korm. határozat, valamint az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program céljaival.

A dokumentumkezelő (dokNET) rendszer támogatja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal teljes működését, a dokNET rendszer működése megfelel A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: KFItv.)foglalt működés támogatásának valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasításnak is.

A rendszer teljes körűen nyomonkövethetővé teszi az ügyiratok mozgását, egyértelműen leköveti a hivatali döntési mechanizmusokat és hierarchiát, lehetőséget ad a határidők automatikus figyelésére így fentieken túl alkalmas a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásának is támogatására is.

A kutatási infrastruktúra regiszter a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény mentén született meg, a jogszabály hatályon kívül helyezését követően a KFItv. rendelkezéseivel is összhangban van és biztosítja az abban előírt feladatokat.

-----------------------------------------------------

*A Kaleidoszkóp a NIH információs rendszere, melyet a Hivatal 2012 óta sikeresen működtet és mely rendszer lehetővé teszi a KFI szektor adatainak egy helyen való összegyűjtését és az erre épülő elemzések elkészítését. A Kaleidoszkóp jelenleg a KFI pályázatok, vállalatok és kutatási infrastruktúrák adatait kereshetően tartalmazza, továbbá lehetőséget nyújt a NIH által nyújtott innovációs szolgáltatások igénybevételére.

Európai Unió
Magyary Program
Új Széchenyi Terv
NFÜ
Magyarország megújul
MAG Zrt

 

Utolsó módosítás: 2017. december 04.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?