Ön itt áll: A HivatalrólSajtószobaSajtóközlemények, sajtóanyagok
NKFIH-KSH: Felhívás pontos statisztikai adatszolgáltatásra a kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordításokról
NKFIH-KSH: Felhívás pontos statisztikai adatszolgáltatásra a kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordításokról
2018. február 22.
Módosítás: 2020. január 21.
Olvasási idő: 3 perc
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke közös levélben ösztönzi szakszerű és hiteles statisztikai adatszolgáltatásra a kutatás-fejlesztési projekteket megvalósító intézményeket és vállalkozásokat.

Az NKFI Hivatal és a KSH elnökének közös levele itt tölthető le.

A KSH által gyűjtött kutatás-fejlesztési ráfordítási adatok összeállításához az intézményeknek és a vállalkozásoknak 2018. március 16-ig kell teljesíteniük adatszolgáltatási kötelezettségüket.

A magyarországi K+F ráfordítási adatok pontos és szakszerű előállításában kulcsszerepük van az adatszolgáltatásra kötelezett szervezeteknek is. A K+F ráfordítás a kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) célra rendelkezésre álló pénzügyi források tényleges felhasználását jelenti. A KSH a vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek és egyéb szervezetek által az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében kitöltött kérdőívek adatainak összesítésével állítja elő a nemzeti szintű kutatási-fejlesztési és innovációs adatokat. A KSH által gyűjtött K+F ráfordításra vonatkozó adatok megalapozottsága az érintett szervezetek adatszolgáltatásának minőségén múlik.  

A két szervezet szakszerű és hiteles adatszolgáltatásra hívja fel a vállalkozásokat és a közfinanszírozású támogatásból, valamint más egyéb forrásból kutatásfejlesztési és innovációs projekteket megvalósító szervezeteket. Az OSAP-adatlapok éves kitöltéséhez kapcsolódva azt kérik az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetektől, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az adatszolgáltatás előkészítésére és a kérdőívben megadott adatokra, hogy azok minél pontosabban tükrözzék a szervezetben ténylegesen megvalósult kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet.

A felelős adatszolgáltatást, az OSAP-adatlapok szakszerű kitöltését a kitöltési útmutatóhoz készített példatárral és módszertani ajánlásokkal kívánja elősegíteni az NKFI Hivatal és a KSH. Az adatlap kitöltése során felmerülő technikai jellegű kérdésekkel, problémákkal a KSH-Elektra-rendszer ügyfélszolgálatához fordulhatnak az érintettek (tel: 06 80 200-766 ingyenesen hívható zöld szám, hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.30 óra, pénteken 8.00 és 14.00 óra között).

A K+F ráfordítás adatainak jelentőségét mutatja, hogy annak 2020-ra vállalt célértéke az Európai Unió és Magyarország 2014–2020-as fejlesztési időszakra kötött partnerségi megállapodásában is nevesítve van. A 2021–2027-es uniós ciklus tervezési folyamatához – amely már 2018-ban elindul – ugyancsak szükséges, hogy a K+F ráfordításra vonatkozó adatok minél pontosabbak és megfelelően részletezettek legyenek

Az NKFI Hivatal – mint a KFI szakpolitika koordinációjáért felelős kormányhivatal – és a KSH – mint a Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, népességének alakulására vonatkozó hivatalos adatok közzétételéért felelős kormányhivatal – vezetői 2017 októberében döntöttek együttműködésük megerősítéséről azzal a céllal, hogy a KFI-adatok előállításának módszertana, az adatok minősége, felhasználhatósága, valamint az adatszolgáltatás folyamata tovább javuljon.

Az NKFI Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal együttműködési megállapodása PDF (305 KB)
Az NKFI Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal együttműködési megállapodás melléklete XLSX (182 KB)

Budapest, 2018. február 22.

Utolsó módosítás: 2020. január 21.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?