Ön itt áll: A HivatalrólSajtószobaSajtóközlemények, sajtóanyagok
NKTH - OM sajtótájékoztató - 2004. augusztus 17.
NKTH - OM sajtótájékoztató - 2004. augusztus 17.
2004. augusztus 17.
Utolsó módosítás: 2019. március 20.
Olvasási idő: 4 perc

Paradigmaváltás a kutatás-fejlesztés és az innováció területén.

 

Regionális Egyetemi Tudásközpontok

A hazai innováció-politika legfőbb célja a magyar gazdaság versenyképességének fokozása a kutatásra és a technológiafejlesztésre alapozva. További fontos cél a Nemzeti Fejlesztési Tervvel összhangban a kevésbé fejlett régiók gazdasági fejlődésének elősegítése a kutatás-fejlesztés és az innováció erősítésén keresztül.

E célok elérésének eszközei lehetnek a fejlett országokban már ismert tudásközpontok. Ezek tudományos ismereteket, szakmai tapasztalatokat, fejlett K+F infrastruktúrát, technológia-transzfert és innovációs képességeket, valamint ipari együttműködést és gazdasági kapcsolatokat integrálnak a nagyobb egyetemek körül.
A pozitív nemzetközi tapasztalatok nyomán a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) pályázatot dolgozott ki a ún. Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET) létrehozásának és működtetésének támogatására, amely a 2004/2005-ös tanév elején kerül meghirdetésre. Az NKTH törekvése, hogy azokra a helyekre és szakterületekre koncentrálja az anyagi erőforrásokat, ahol magas színvonalú tudományos kutatás folyik, és létezik a K+F eredményeket hasznosítani tudó ipari háttér, továbbá ahol az erőforrások koncentrációja várhatóan a legnagyobb hatást gyakorolja a technológiai és gazdasági fejlődésére. Az erőforrások koncentrálása, a támogatások mértéke, és a regionális innováció tekintetében az új pályázat paradigmaváltást jelent a magyar K+F támogatási rendszerben, amely - az NKTH reményei szerint - elősegíti az elmozdulást az üzletileg hasznos kutatások irányába.
A Regionális Egyetemi Tudásközpontok pályázat célja a világ élvonalába tartozó egyetemi tudásközpontok létrehozásának elősegítése annak érdekében, hogy olyan szakterületi és regionális vonzáscentrumok jöjjenek létre, amelyek kiemelkedő kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet folytatnak, intenzíven együttműködnek az iparral, ösztönzőleg hatnak a régiók technológiai és gazdasági fejlődésére, mindezen keresztül pedig javítják az ország versenyképességét.
Az NKTH elsősorban olyan szakterületeken kíván egyetemi tudásközpontokat felállítani, amelyek nemzetközi tapasztalatok alapján kulcstechnológiának tekinthetők, és a magyar gazdaság számára is kitörési irányokat jelenthetnek. Ezért pályázatot bármely témában be lehet majd nyújtani, előnyben részesülnek azonban azok a javaslatok, amelyek a következő szakterületeken tervezik egyetemi tudásközpontok létesítését: genomika, gyógyszeripar, járművezérlés, információs- és kommunikációs technológiák.
A tervezett pályázat futamideje 4 év, amely két fázisra (1+3 év) bomlik. Az első, felkészülési év célja a tudásközpontok magjának a kialakítása, a működési feltételek alapjainak a megteremtése.         
A támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. A teljes támogatási összeg 9 Mrd Ft, amelynek megoszlása a pályázat két fázisában: 1,5 Mrd Ft, ill. 7,5 Mrd Ft. Az első fázisban egy projekt támogatásának maximális mértéke: 300 MFt. A második fázisra vonatkozó támogatásról az első évet követő értékelés, továbbá a benyújtott oktatási és kutatási program, valamint üzleti és beruházási tervek alapján születik döntés. A 3 éves ciklusban egy tudásközpont maximális támogatásának mértéke: max. 500 MFt/év.
A tudásközpont a befogadó egyetem szervezeti egységeként, vagy elkülönítetten gazdálkodó virtuális szerveződésként működhet. A többi érdekelt kutatóhely, vállalkozás és egyéb szervezet konzorciumi szerződéssel csatlakozik a tudásközponthoz.
A pályázat sikeres megvalósítása esetén, Magyarországon létrejön több nemzetközileg is jelentős tudásközpont, ahol a vállalkozások aktívan együttműködnek a költségvetési kutatóhelyekkel. Érzékelhetően növekszik a tudásközpontot befogadó egyetem és az adott régió kutatási potenciálja, innovációs és tőkevonzó képessége, erősödik az egyetemek és a gazdaság közötti kapcsolat a régiókban, és gyorsul a K+F eredmények hasznosítása.

További információ:

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Kommunikációs Főosztály
Tel.: (06 1) 484 2595
E-mail: kommunikacio@nkth.gov.hu

Utolsó módosítás: 2019. március 20.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?