Ön itt áll: A HivatalrólSajtószobaSajtóközlemények, sajtóanyagok
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
2004. június 11.
Utolsó módosítás: 2019. március 20.
Olvasási idő: 3 perc

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal küldetése, hogy a technológiai fejlesztés és az innováció ösztönzésével hozzájáruljon a magyar gazdaság, a hazai termékek és szolgáltatások versenyképességének erősítéséhez és a lakosság életminőségének javításához. A Hivatal felelős a Kormány tudomány-, technológia- és innovációpolitikája alakításáért.

A Hivatal működésének célja az új tudás és az új technológiai ismeretek létrehozásának és hasznosításának előmozdítása a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható fejlődés érdekében. Ennek keretében:

 • ösztönzi a kutatás-fejlesztést, valamint az eredmények hasznosítására irányuló tevékenységet,
 • elősegíti a nemzeti innovációs rendszer szereplői közötti párbeszédet, együttműködést és hálózatok kialakítását,
 • az innovációs projektek megvalósítása érdekében közreműködik a tőkepiac aktív szerepvállalását ösztönző kormányzati tevékenységben.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal feladatai: 

 • Elemző, javaslattevő, döntés-előkészítő és koordináló feladatkört lát el a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kormányzati feladatai tekintetében.
 • Javaslatot dolgoz ki a kutatási, fejlesztési és technológiai innovációs tevékenységek támogatási rendszerére, továbbá közreműködik a hazai és külföldi források felhasználásában, illetve ennek koordinálásában és nyilvántartásában.
 • Működteti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot.
 • Felügyeli a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodát.
 • Javaslatot dolgoz ki a kutatási-fejlesztési és technológiai innovációs koncepciók, stratégiák, célkitűzések, feladatok meghatározására, azok irányítási, intézményi és nemzetközi együttműködési rendszerének kialakítására, és közreműködik azok végrehajtásában.
 • A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs tevékenységek támogatási eszközeit értékelő rendszert működtet, a nemzetközi szakmai normák alapján, szükség esetén külföldi szakértők bevonásával.
 • Figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési és technológiai innovációs folyamatok fő irányait, technológiai hatásvizsgálatokat, az innovációs stratégia megalapozásához közép- és hosszú távú elemzéseket készít és készíttet, technológiai előretekintéseket végez.
 • Részt vesz az Átfogó Fejlesztési Terv kidolgozásában.
 • Kezdeményezi a kutatással és az innovációval összefüggő érdekek határozott megjelenítését kormányzati szinten a jogalkotásban, a gazdaságirányító tevékenységben, a pénzügyi szabályozásban, a költségvetési tervezésben.
 • Javaslatot tesz a K+F és innovációs eszköz- és intézményrendszer koncepciójának, konstrukciójának kialakítására, a K+F és innovációs intézményi rendszer kialakítására és felügyeletére.
 • A nemzetközi és az európai uniós kutatás-fejlesztési és innovációs témakörökben ellátja a kormányzati képviseletet. Szakmailag irányítja a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységet.
 • Koordinálja az Európai Unió Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjaiban és az Európai Kutatási Térség fejlesztésében végzett magyar kormányzati tevékenységet.
 • Kidolgozza és működteti a nemzetközi és európai uniós tudomány-, technológia- és innovációpolitika területén folyó együttműködések hazai támogatási rendszerét.
 • Tevékenységi körén belül kapcsolatot tart az államigazgatási, társadalmi, szakmai és érdekképviseleti szervekkel országos és regionális szinten, erősíti a kutatás-fejlesztés és az innováció társadalmi ismertségét és elismertségét.
 • Részt vesz országos és regionális fejlesztési programok kidolgozásában és megvalósításában.
 • Elősegíti a korszerű műszaki megoldások megismerését, elterjesztését, hasznosítását.
 • Közreműködik a kutatás-fejlesztés és az innováció információs rendszerének fejlesztésében.

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda:

Az Iroda fő feladata a kutatás-fejlesztési pályázatok kezelése, emellett fokozatosan új, a K+F és különösen a technológiai innovációval összefüggő szolgáltatásokat nyújt (innovációs tanácsadás, információszolgáltatás).

Az Iroda a Kormány 1218/2002. (XII. 29.) határozatának megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programján belül a Kutatás, Fejlesztés és Innováció (KFI) prioritás területén működő intézkedések közreműködő szervezete és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelője.

További információ:

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Kommunikációs Főosztály
Tel.: (06 1) 484 2595
E-mail: kommunikacio@nkth.gov.hu

Utolsó módosítás: 2019. március 20.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?