Ön itt áll: A HivatalrólSajtószobaSajtóközlemények, sajtóanyagok
Ugrásszerűen nőtt idén a kutatási, fejlesztési és innovációs alapból a hazai kutatóhelyeknek és vállalkozásoknak kifizetett támogatás
Ugrásszerűen nőtt idén a kutatási, fejlesztési és innovációs alapból a hazai kutatóhelyeknek és vállalkozásoknak kifizetett támogatás
2016. december 29.
Módosítás: 2019. május 27.
Olvasási idő: 4 perc
2016-ban a korábbi évekhez képest jelentősen nagyobb, összesen 83 milliárd forint összegű támogatást kaptak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alaphoz (NKFI Alap) pályázó kutatóhelyek és vállalkozások.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) által kezelt, a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító pénzalapból történő kifizetések dinamikus növekedése elsősorban a 2015–16. évi versenypályázati portfólió felhívásaihoz kapcsolódik. 2017-ben a vállalatok innovációs tevékenységét és a felfedező kutatásokat ösztönző, folyamatosan megnyíló felhívások keretösszegének további növekedése várható.

Az NKFI Hivatal kezelésében az NKFI Alapból 2016-ban történt 83 milliárd forintos kifizetés több mint kétszerese a 2014. évi kifizetésnek (35 Mrd Ft), amely 2015-től dinamikusan nő, és kétszeresen meghaladja az ezt megelőző öt év mindegyikének kifizetési számait.

 

NKFIAKFI célú támogatások a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap és jogelődei kifizetéseiből-kfi-celu-tamogatasok
KFI célú támogatások a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap és jogelődei kifizetéseiből

 

Az idei kifizetési adatok azt mutatják, hogy a támogatások jelentős része innovatív vállalkozásokhoz jutott. Ezek mellett felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek részesültek kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásban. A 2016 végéig az NKFI Alapból történt kifizetések többsége a 2015–16-ban megújított pályázati portfólió felhívásai alapján teljesült. A vállalkozások és kutatóhelyek részéről innovációra és kutatás-fejlesztésre fordítható hazai források dinamikus bővüléséhez az is hozzájárult, hogy felgyorsultak az NKFI Alap korábbi felhívásainak kifizetései is.

A kifizetések és a felhívási keretösszegek adatainak összevetésekor figyelembe kell venni, hogy az adott évben meghirdetett programok keretösszegéből a kifizetések több év alatt is teljesülhetnek, ezért a 2016-ban teljesült kifizetések összege és a 2016-ban meghirdetett felhívások keretösszegei nem azonosak.

Az NKFI Alapot kezelő NKFI Hivatal úgy alakította ki átfogó versenypályázati portfólióját, hogy az Alapból meghirdetett felhívások a felfedező kutatások mellett a Közép-Magyarország régióban járuljanak hozzá az egyetemek és kutatóhelyek kutatási infrastruktúra-fejlesztéseihez és a vállalkozások innovációs programjaihoz. Ennek érdekében a felfedező kutatásokat ösztönző kutatási témapályázatok és posztdoktori programok mellett 2016-ban a kevésbé fejlett régiók számára uniós forrásból meghirdetett Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) felhívásainak célrendszerével összhangban, az NKFI Hivatal azok tükörpályázataként hirdette meg az NKFI Alap felhívásainak többségét a Közép-Magyarország régió pályázóinak támogatását célozva.

A 2016-ban meghirdetett felhívások a legnagyobb keretösszeggel, két konstrukció keretében mintegy 36 milliárd forinttal a vállalatok és a kutatóhelyek együttműködésében megvalósuló programokat, valamint mintegy 21 milliárd forinttal a vállalatok önálló kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységét támogatják.

2016-ban is folytatódott az NKFI Alapból felfedező kutatásra fordítható keretösszeg növekedése, mivel a 2015-ös évhez képest 15%-kal megnövelt keretösszeg, 7 milliárd forint volt pályázható a kutatói kezdeményezésű témapályázatra és 1,8 milliárd forint a posztdoktori ösztöndíjakra.

A Kormány által 2017-re elfogadott programstratégia szerint az alapkutatási célú kutatási témapályázatok keretösszege 14%-kal, 8 milliárd forintra nő. Az önálló vállalati innovációs programok megvalósítását célzó vissza nem térítendő forrás pedig 30 milliárd forint keretösszeggel lesz elérhető 2017-ben úgy, hogy emellett külön pályázat nyílik meg a hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatására 10 milliárd forint keretösszeggel. További 10 milliárd forint a Nemzeti Kiválósági Programok támogatására, 17 milliárd forint pedig a Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések támogatására szolgál majd, amely elsősorban a vállalati és az egyetemi-akadémiai együttműködésben végzett alkalmazott kutatásokat támogatja.

--------------------------------------------------------------------

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal:

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal – a hazai kutatásfejlesztési és innovációs források célszerű, hatékony és átlátható felhasználásáért felelős intézmény – 2015-ben egységes versenypályázati rendszert alakított ki a KFI célú uniós fejlesztési források és a hazai Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) forrásainak koordinált, célszerű és értékteremtő felhasználására. A pályázati portfólió összehangolt felhívásai a tudományos kutatásokat, a vállalati fejlesztéseket és az innovatív ötletek megvalósítását egyaránt ösztönzik. A Hivatal az EU-s forrásból finanszírozott kutatásfejlesztési és innovációs célú pályázatok – Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) – szakmai megalapozásának és a pályázati koncepciók előkészítésének szakpolitikai felelőse. A NKFI Hivatal közreműködésével meghirdetett felhívások keretében 2020-ig mintegy 1200 milliárd Ft áll rendelkezésre kutatásfejlesztési és innovációs célokra uniós és hazai forrásból.

Utolsó módosítás: 2019. május 27.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?