Ön itt áll: A HivatalrólSzakpolitika és stratégiaKFI szakpolitikaAz NKFI Alap kezelése
A megújított és kibővített NKFI Alap
2018. május 20.
Módosítás: 2024. március 28.
Olvasási idő: 3 perc
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) egységes támogatási rendszert alakított ki a kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) célú uniós fejlesztési források és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) hazai forrásainak felhasználására.

Az NKFI Hivatal által kezelt NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását hazai forrásból biztosító, kizárólag ezt a célt szolgáló államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. A vállalkozások által befizetett innovációs járulék és annak költségvetési kiegészítése biztosítja az NKFI Alap forrásának jelentős részét.

A 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról (KFI törvény) alapján az NKFI Alap éves, részletes - ösztönző és támogató programokat együttesen tartalmazó - programstratégiáját a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács véleményezi, amelyet ezt követően a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter fogad el. A 2015-ben létrehozott NKFI Alap évről évre biztosítja a kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzésének kiszámítható finanszírozási hátterét.

Az NKFI Alap 2020-ban két alaprészre vált szét. A Kutatási Alaprész társadalmilag hasznos kutatási projekteket, felsőoktatási intézményi és kutatóintézeti, valamint egyéni kutatói kiválóságot támogató programokat finanszíroz. Az Innovációs Alaprész a vállalkozási innováció, illetve a piacorientált – részben az üzleti-tudományos együttműködésben megvalósított – kutatás-fejlesztési tevékenységeket támogat, olyan programok keretében, amelyekben érvényesül a befektetői szemlélet.

A 2022. évben a Nemzeti Laboratóriumok Alaprész is szerepelt a programstratégiában: az NKFI Hivatal az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium, jelenleg pedig a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakpolitikai támogatásával a nemzetgazdaság perspektivikus területein tudásközpontokat, Nemzeti Laboratóriumokat hozott létre.

Az NKFI Alapnak szerepe van az uniós források kiegészítésében és kiegyensúlyozásában a hazai KFI rendszer sajátosságai alapján, valamint forrásainak összehangolt és eredményes felhasználása nagymértékben járul hozzá Magyarország tudományos és gazdasági versenyképességéhez, továbbá a kutatói közösség Európai Kutatási Térbe való eredményes bekapcsolódásához.


A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kifizetései
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kifizetései

 

Az NKFI Alap felhívásaira pályázó kutatók, kutatóhelyek és vállalkozások 106 milliárd összegű támogatáshoz jutottak 2023-ban. Ez több mint két és félszerese a 2015-ben kifizetett összegnek, és jelentősen (36%-kal) meghaladja az elmúlt tíz év átlagát is.


Az NKFI Alap kedvezményezett célcsoportjai 2023-ban
Az NKFI Alap kedvezményezett célcsoportjai 2023-ban*
     * Az ábra nem tartalmazza Magyar Államkincstárnak befizetett összeget és az alapkezelői díjat (összesen: 17,7 Mrd Ft).


Több pályázat szakmai értékelésének egyik szempontja olyan projekttervek megléte, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3-ban) mint szakpolitikai eszközben meghatározott prioritásokhoz, továbbá a pályázó elkötelezettsége a projektek eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás gyakorlati (üzleti) hasznosíthatósága iránt.

Utolsó módosítás: 2024. március 28.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?