Ön itt áll: A HivatalrólSajtószobaSajtóközlemények, sajtóanyagok
A Magyar Innovációs Törvény
A Magyar Innovációs Törvény
2004. július 06.
Utolsó módosítás: 2019. március 20.
Olvasási idő: 2 perc
Sajtóanyag

A fejlett országok többsége törvénnyel is támogatja a gazdasága versenyképességét előmozdító innovációt. Magyarországnak eddig nem volt ilyen átfogó törvénye, mert a nyolcvanas évek második felében a kizárólag a műszaki fejlesztésről alkotott rendelkezések lényegesen szűkebb kört határoltak le, ráadásul mára legtöbb elemük elavulttá is vált. A mostani bemutatás aktualitását az adja, hogy az őszi ülésszakban a Parlament elé kerül az Innovációs törvény előterjesztése. A demokrácia fontos követelménye, hogy a társadalom még idejekorán tájékoztatást kapjon róla. A törvényt alapos felkészülés előzte meg: kidolgozásában - az NKTH és elődje, a Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság vezetésével - nagyszámú szakértő, államigazgatási szakember vett részt. Az elfogadás után a végrehajtás következik; ennek fázisairól, az eredményekről folyamatos és rendszeres tájékoztatást ad majd az NKTH.

Az Innovációs törvény kidolgozásakor szem előtt tartott lényeges alapelvek közül kiemeljük, hogy az állami támogatásnak mindenképpen piac-konformnak kell lennie, vagyis nem szabad a verseny ellen hatnia. Másik fontos alapelv, hogy az eddigieknél erőteljesebben kell bevonni a vállalati forrásokat, egyúttal érdekeltté téve a versenyszférát az innovációs törekvésekben. Ennek egyik lényegi eszközeként fogalmazza meg a törvényjavaslat a kutatás és a vállalkozások közötti kooperáció elősegítését, a K+F-eredmények mielőbbi átvitelének és hasznosulásának támogatását a gazdaságban. Mindezt - egyebek között - nyílt, az érdekeltek által ellenőrizhető, rugalmas pályáztatás útján valósítja meg.

Milyen lehetőségeket hoz a törvény az innováció szereplőinek? A vállalkozásoknak a versenyképességük erősítéséhez különféle szolgáltatásokat (például: technológia-átadás, spin-off vállalatok alapítása, tudásközpontok, innovációs parkok, inkubátorházak létesítése, működtetése és fejlesztése, együttműködő hálózatok kialakítása). A kutatásnak, egyebek között, kedvezőbb finanszírozási megoldásokat, egyszerűbb pályázati eljárásokat, a mobilitás elősegítését, spin-off cégek alakításának lehetőségét teremti meg.

A régiók esetében a törvény tanácsadással, információs szolgáltatásokkal, intézmény-rendszerrel (például ügynökségek) segíti a fejlettek további izmosodását, és a leszakadtak felzárkózását. Az Innovációs törvény legfontosabb hatásaként megerősödő gazdasági versenyképesség kihat az egész társadalomra a nagyobb elosztható nemzeti termék megteremtésével, jobb infrastruktúrával, az élet minőségének javulásával.

A kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról szóló törvény tervezete megtalálható honlapunkon.

További információ:

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Kommunikációs Főosztály
Tel.: (06 1) 484 2595
E-mail: kommunikacio@nkth.gov.hu

Utolsó módosítás: 2019. március 20.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?