Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólSzervezeti felépítésTestületek, bizottságokNemzeti Tudománypolitikai Tanács
Nemzeti Tudománypolitikai Tanács (NTT)
2023. május 26.
Módosítás: 2023. június 23.
Olvasási idő: 1 perc
A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács a Kormány kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét véleményező testületként jött létre 2020. január 1-jén. Az NTT az NKFI Alap működésének szakmai felügyeletében közreműködő, valamint a Kormány kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét támogató véleményező testület. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 6/A. és 6/B. bekezdései határozzák meg a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács jogállását, feladatait, valamint a működését.

Az NTT véleményt nyilvánít az NKFI Alap felhasználásainak elveiről, módjáról, valamint a Kormány által jóváhagyott szakpolitikai stratégiákkal összhangban javaslatot tesz a támogatandó kutatási főirányokra, tématerületekre.

Véleményezi az NKFI Alap éves programstratégiáját, versenypályázati felhívásait és éves szakmai beszámolóját, figyelemmel kíséri az NKFI Alap felhasználását, ajánlásokat fogalmaz meg és állást foglal a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval összefüggő, stratégiai jelentőségű kérdésekről.

Véleményezi a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval összefüggő jogszabályok, intézkedések tervezetét, a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter útján javaslatot tesz a Kormány részére a kutatás-fejlesztés és az innováció jogszabályi környezetének kialakítására és módosítására.

A 12 tagú tanács a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterből, valamint 11 tagból áll. A tagokat a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki. A testület tagjai a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer meghatározó szereplői közül kerülnek felkérésre, a testület munkájában a tudomány, a gazdaság és az állam képviselői vesznek részt.

Az NTT titkársági feladatait a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal látja el.

Utolsó módosítás: 2023. június 23.
Elnök

a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács elnöke
miniszter, Kulturális és Innovációs Minisztérium

Csák János