Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólSzervezeti felépítésTestületek, bizottságokNemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság
2016. május 24.
Utolsó módosítás: 2018. június 02.
Olvasási idő: 2 perc
Az NKFI Hivatalnak a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv) szerinti, a hazai kutatási infrastruktúra fenntartható fejlesztését és nemzetközi hálózatosodását célzó közfeladataiban a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság működik közre.

A testület tevékenysége kiterjed a hazai kutatási infrastruktúra számba vételére, a fejlesztési igények felmérésére, a külföldi kutatási infrastruktúrákkal való együttműködés tervezésére és az abból származó tudományterületi-kutatói eredményesség folyamatos monitorozására. Mindezek alapján – az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fórumának (ESFRI) útitervéhez illeszkedve – a Magyar Nemzeti Útiterv keretében tesz javaslatot a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztésére .

Az NKFI Hivatal ennek alapján a hazai tudományos közösség bevonásával ajánlást készít a nemzeti kutatási infrastruktúrával kapcsolatos stratégiára, hogy a rendelkezésre álló KFI források felhasználása a hazai infrastruktúra-fejlesztést és a nemzetközi infrastruktúra-tagságok várható eredményeit illetően a kutatói közösség és a társadalom számára egyaránt átlátható és célszerű legyen. (Bővebb információ a külföldi kutatási infrastruktúrákhoz való kapcsolódásról)

Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI)

Az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma az Európai Bizottság által 2002-ben alapított fórum, amely az európai tudományos integráció egyik fontos eszköze. A legutoljára 2016 márciusában frissített útiterve, az ESFRI Roadmap az összeurópai fontosságú kutatóintézmények fejlesztési kereteit jelöli ki a következő tíz évre. A dokumentum célként tűzte ki, hogy a projektek tíz éven belül megvalósuljanak, reálisan fenntarthatók legyenek, és biztosítsák a maximális megtérülést a tudomány, az innováció, az oktatás, a társadalmi-gazdasági előnyök és a versenyképesség szempontjából. Az ésszerű „újratervezés” mélységét mutatja, hogy a megelőző, 2010-es útiterv 38 infrastruktúrájából 15 szerepel továbbra is a listán, amely csupán 6 új projekttel egészült ki.

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság tagjai

Utolsó módosítás: 2018. június 02.
Elnök

a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság elnöke
fizikus, (nukleáris asztrofizika)
tudományos munkatárs, MTA Atommagkutató Intézet

Dr. Fülöp Zsolt