Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKözérdekű adatokNyilvántartások
Akkreditált kutatószervezetek és fogadási szerződések nyilvántartása
Akkreditált kutatószervezetek és fogadási szerződések nyilvántartása
2016. január 18.
Módosítás: 2019. április 25.
Olvasási idő: 2 perc
Nyilvántartás neve:
Akkreditált kutatószervezetek és
fogadási szerződések nyilvántartása
Formátuma:
papír alapú
Adatkezelés célja:
az akkreditációs eljárás lefolytatás, az akkreditált kutatószervezetek ellenőrzése
Adatkezelés jogalapja:
181/2007. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartási kötelezettségvalamint a 14. § (2) bekezdése szerinti megküldési kötelezettség
Adatkezelésre-adatfeldolgozásra jogosult személy:
NKFI Hivatal Jogi és Igazgatási Főosztály munkatársai
Adatok köre:
181/2007. Korm. rendelet 10. § (1) és 13. § (1) bekezdés meghatározott adatkör
Adatkezelés időtartama:
181/2007. Korm. rendelet 10. § (1) és (4) bekezdés alapján a tanúsítványok időbeli hatályához igazodik, dokumentáció 10 éves megőrzési idejével
Érintettek köre:
az akkreditált kutatószervezettel fogadási megállapodást kötött kutató
Adatok forrása:
181/2007. Korm. rendelet 4. § 5. pont szerinti kutatószervezetek, illetve 7. § szerinti szerv
Adatok megismerésére jogosultak köre:
181/2007. Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés alapján az akkreditált kutatószervezetek nyilvántartása nyilvános
Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Infotv. 14-21. §
Érintett jogorvoslati lehetőségei:
Az Infotv. 22-23. §, valamint az 52. §

A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet 10. § (1)-(4) bekezdései alapján a Hivatal az akkreditált kutatószervezetekről - akkreditációs tanúsítványuk időbeli hatálya alatt - nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az akkreditált kutatószervezet

 1. nevét (cégnevét),
 2. székhelyét,
 3. által fogadott kutatók számát,
 4. akkreditációs tanúsítványának sorszámát,
 5. akkreditációs tanúsítványának időbeli hatályát.

Az akkreditált kutatószervezet 15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak, ha az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adataiban változás következik be.

A Hivatal az akkreditált kutatószervezetek rendszeresen frissített nyilvántartását honlapján bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

A Hivatal 10 évig megőrzi az akkreditációs eljárással kapcsolatos valamennyi dokumentációt (akkreditációs kérelmet, a kérelemhez csatolt mellékleteket).

A fogadási megállapodás (13-14. §)

A fogadási megállapodásnak tartalmaznia kell

 1. a kutató és az akkreditált kutatószervezet jogait és kötelezettségeit,
 2. tájékoztatást a kutató által a mobilitás keretében egy vagy több tagállamba tervezett beutazásról, ha az a fogadási megállapodás megkötésének időpontjában ismert,
 3. a kutatás témáját, célját és ütemezését,
 4. a kutatás mellett végezhető oktatási tevékenység mértékét, amely nem haladhatja meg a kutató munkaidejének egyötödét,
 5. a fogadási megállapodás hatályának időtartamát,
 6. a fogadási megállapodás megszűnésének eseteit.

A fogadási megállapodás megkötéséről és megszűnéséről az akkreditált kutatószervezet haladéktalanul értesíti a Hivatalt és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, valamint ezzel egyidejűleg a fogadási megállapodást a Hivatal részére megküldi.

Utolsó módosítás: 2019. április 25.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?