Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKözérdekű adatokNyilvántartások
Hazai közfinanszírozású támogatással megvalósuló kutatás-fejlesztési és innovációs projektek nyilvántartása (PKR-EPR adatbázis)
Hazai közfinanszírozású támogatással megvalósuló kutatás-fejlesztési és innovációs projektek nyilvántartása (PKR-EPR adatbázis)
2016. január 18.
Módosítás: 2018. november 14.
Olvasási idő: 4 perc
Nyilvántartás neve
Hazai közfinanszírozású támogatással megvalósuló kutatás-fejlesztési és innovációs projektek nyilvántartása
(PKR-EPR adatbázis)
Formátuma:
elektronikus
Adatkezelés célja:
kutatás-fejlesztési és innovációs programok és pályázatok értékelése
Adatkezelés jogalapja:
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI tv.) 10. § (3) bekezdés b) és c) pontja
Adatkezelésre-adatfeldolgozásra jogosult személy:
NKFI Hivatal Támogatás-kezelési és Innovációs Főosztály, valamint a Kutatás-fejlesztési Főosztály munkatársai
Adatok köre:
KFI tv. 1. sz. melléklet
Adatkezelés időtartama:
A nyilvánosan kezelt adatokat a projekt lezárását követő tíz évig kell megőrizni.
Érintettek köre:
NKFI Alap terhére közfinanszírozású támogatásban részesített projekt megvalósítója, és egyedi kutatás-fejlesztési támogatásban vagy ilyen megrendelésben részesülő, az ilyen forrásból támogatott kutatásokról a támogató szervezet
Adatok forrása:
KFI tv. 23. § (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás
Adatok megismerésére jogosultak köre:
KFI tv. 23. § (3) bekezdés alapján, továbbá az Infotv. 5. § rendelkezéseinek megfelelően
Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Infotv. 14-21. §
Érintett jogorvoslati lehetőségei:
Az Infotv. 22-23. §, valamint az 52. §

 

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 10. § (3) bekezdés b) és c) pontja alapján az NKFI Hivatal a kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitika érvényesülését elősegítő kormányzati információs tevékenysége keretében gondoskodik a feladatkörébe tartozó kutatás-fejlesztési és innovációs programok és pályázatok értékeléséből származó eredmények, valamint e programok és pályázatok nyerteseire vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint közérdekű adatnak minősülő adatok nyilvánosságáról, valamint működteti a tevékenységéhez kapcsolódó adatbázist és nyilvántartási rendszert.

A törvény 23. § szerint:

(1) Az NKFI Hivatal az általa kezelt hazai közfinanszírozású támogatással megvalósuló kutatás-fejlesztési és innovációs projektek nyilvántartása céljából informatikai nyilvántartási rendszert működtet, ennek hiányában köteles csatlakozni olyan informatikai rendszerhez, amely az 1. mellékletben meghatározott adatok fogadására, tárolására és kezelésére alkalmas.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer részére az NKFI Alap terhére közfinanszírozású támogatásban részesített projekt megvalósítója, és egyedi kutatás-fejlesztési támogatásban vagy ilyen megrendelésben részesülő, az ilyen forrásból támogatott kutatásokról a támogató szervezet az 1. mellékletben meghatározott adatokat köteles szolgáltatni. Az adatszolgáltató a melléklet 1-10. pontjában meghatározott adatokat a projekt megkezdésekor, ha azokban változás következett be, a változástól számított 30 napon belül szolgáltatja. Az 1. melléklet 11-15. pontjában meghatározott adatokat kizárólag a projekt befejezésekor kell szolgáltatni.

(3) A nyilvántartási rendszer adatbázisában szereplő adatok - ha az adat nyilvánosságát jogszabály vagy jogszabályban meghatározottak szerint az arra jogosult szerv vagy személy nem korlátozza - nyilvánosak. A nyilvánosan kezelt adatokat a projekt lezárását követő tíz évig kell megőrizni.

A hazai közfinanszírozású támogatással megvalósuló kutatás-fejlesztési és innovációs projektek nyilvántartásába szolgáltatandó adatok köre:

 1. a kutatás-fejlesztési projekt címe,
 2. a pályázati felhívás (kutatási főprogram) és a nyertes pályázat egyedi azonosítója,
 3. a projektről készült legfeljebb 8-10 soros olyan tartalmi összefoglaló, amely a témavezető nyilatkozata szerint nyilvánosságra hozható,
 4. a projekt azonosítására alkalmas (a témavezető által megadott) szabad kulcsszavak és kötött tárgyszavak,
 5. a projekt tudományági, társadalmi-gazdasági cél szerinti és gazdasági ág szerinti besorolása,
 6. a projektet megvalósító szervezet(ek), szervezeti egység(ek) neve, címe, telefonszáma, telefaxszáma, honlapcíme, adószáma,
 7. a projekt kezdési és befejezési időpontja,
 8. a projekt megvalósítása során kitűzött fontosabb feladatok, elérendő eredmények,
 9. a projekt megvalósításában foglalkoztatott kutató-fejlesztők száma teljesidő-egyenértékre (FTE) átszámolva,
 10. a projekt teljes költségvetése, ebből a pénzügyi támogatások összege és a támogatások források szerinti megoszlása,
 11. a projekt lezárásakor az elért eredményekről készült, legfeljebb 800 leütésből álló tartalmi összefoglaló, ami a témavezető véleménye szerint nyilvánosságra hozható,
 12. a projekt eredményeként létrejött kutatási jelentés, hazai és külföldi közlemények, valamint hazai és külföldi szabadalmi bejelentések és megadott szabadalmak száma és elektronikus elérési lehetőségei,
 13. a projekt eredményének hasznosításáról a témavezető által készített 8-10 soros leírás,
 14. ha a projekt lezárásának időpontja, a felhasznált hazai közfinanszírozású támogatás nagysága vagy forrása eltér a projekt indítását bejelentő adatlapon megadottaktól, a tervezettektől eltérő tényadatok,
 15. ha jogszabály vagy jogszabály felhatalmazása alapján jogosult döntése szerint a fenti adatok közül bármelyik nem hozható nyilvánosságra, akkor a korlátozó dokumentum azonosítója, a korlátozás jogcíme, a nyilvánosság korlátozásának időpontja, valamint a nyilvánosságra nem hozható adatok.
Utolsó módosítás: 2018. november 14.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?