Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKözérdekű adatokNyilvántartások
Kutatási Infrastruktúrák adatbázisa
Kutatási Infrastruktúrák adatbázisa
2016. január 18.
Módosítás: 2018. november 14.
Olvasási idő: 3 perc
Nyilvántartás neve:
Kutatási Infrastruktúrák adatbázisa
Formátuma:
elektronikus
Adatkezelés célja:
A kutatási infrastruktúrák kihasználtságának növelése, a kutatási infrastruktúrák hálózatosodásának elősegítése, teljesítményük értékelése a külföldi infrastruktúra részvételek valamint a pályázatok jobb megítélésének érdekében
Adatkezelés jogalapja:
a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII.04.) számú Kormányhatározat, önkéntes regisztráció
Adatkezelésre-adatfeldolgozásra jogosult személy:
NKFI Hivatal Stratégiai és Innovációpolitikai Főosztály, Elemzési és Programmonitoring Osztályának munkatársai
Adatok köre:
Kutatási infrastruktúrák tudományági, elérhetőségi, működési és pénzügyi adatai
Adatkezelés időtartama:
A regisztráció visszavonásáig
Érintettek köre:
Kutatási infrastruktúrát üzemeltető szervezetek
Adatok forrása:
az NKFI Hivatal által üzemeltetett https://kiregiszter.nkfih.gov.hu-n történő önkéntes regisztrálás alapján.
Adatok megismerésére jogosultak köre:
Infotv. 5. § rendelkezéseinek megfelelően
Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Infotv. 14-21. §
Érintett jogorvoslati lehetőségei:
Az Infotv. 22-23. §, valamint az 52. §

 

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény

13. § (2) Az NKFI Alap terhére közfinanszírozású támogatás nyújtásáról kérelem alapján - a jogszabályból és nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettségeken, támogatásokon, fejlesztési célú beruházásokon, továbbá a Kormány egyedi döntésével támogatott kiemelt kutatás-fejlesztési és innovációs programokon kívül - az NKFI Hivatal elnöke saját hatáskörben dönthet az NKFI Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 3%-át meg nem haladó mértékben. E mértéken felül az NKFI Alap terhére biztosítható továbbá a Kormány által jóváhagyott programstratégiában foglaltak szerint
a) a Kormány kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó intézkedéseinek - ideértve nagy kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúrák fejlesztését célzó beruházásokat - finanszírozása,
b) unikális hazai - a Kormány által jóváhagyott - kutatás-fejlesztési és innovációs infrastrukturális fejlesztések támogatása,
c) európai uniós együttműködés keretében megvalósuló - a Kormány által jóváhagyott - kutatás-fejlesztési és innovációs infrastrukturális beruházások támogatása.

24. § (1) Az NKFI Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési pályázatokhoz a következő célokra nyújtható támogatás:
f) a kutatás-fejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítására és a meglévő infrastruktúra fejlesztésére, a tudományos kutatáshoz - témapályázat, infrastrukturális fejlesztés keretében - szükséges műszerek, berendezések és más eszközök beszerzésére, bérlésére, hozzáférési díj biztosítására, személyi kiadások és járulékaik, valamint dologi és felhalmozási kiadások finanszírozására.

Utolsó módosítás: 2018. november 14.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?