Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKözérdekű adatokNyilvántartások
Szakértői adatbázis
Szakértői adatbázis
2016. január 18.
Módosítás: 2018. november 14.
Olvasási idő: 2 perc
Nyilvántartás neve:
Szakértői adatbázis
Formátuma:
elektronikus
Adatkezelés célja:
kutatás-fejlesztési és innovációs programok és pályázatok, valamint a támogatott projektek értékelése
Adatkezelés jogalapja:
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI tv.) 25. § (2) bekezdés, 29. §
Adatkezelésre-adatfeldolgozásra jogosult személy:
NKFI Hivatal Támogatás-kezelési és Innovációs Főosztály, valamint a Kutatás-fejlesztési Főosztály munkatársai
Adatok köre:
A szakértők tudományos pályájára és kapcsolattartásra vonatkozó adatai
Adatkezelés időtartama:
A regisztráció visszavonásáig
Érintettek köre:
NKFI Alapból közfinanszírozású támogatásban részesített projekteket értékelő szakértők
Adatok forrása:
önkéntes regisztráció
Adatok megismerésére jogosultak köre:
Az Infotv. 5. § rendelkezéseinek megfelelően
Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Infotv. 14-21. §
Érintett jogorvoslati lehetőségei:
Az Infotv. 22-23. §, valamint az 52. §
 
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 10. § (3) bekezdése szerint: Az NKFI Hivatal a kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitika érvényesülését elősegítő kormányzati információs tevékenysége keretében
  1. módszertani segítséget nyújt a kutatás-fejlesztési és innovációs statisztikai adatok gyűjtéséhez, értékelési mutatók kidolgozásához, részt vesz ezek feldolgozásában, elemzésében, hasznosításában, a hazai és nemzetközi intézmények számára nyújtott információszolgáltatásban,
  2. gondoskodik a feladatkörébe tartozó kutatás-fejlesztési és innovációs programok és pályázatok értékeléséből származó eredmények, valamint e programok és pályázatok nyerteseire vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint közérdekű adatnak minősülő adatok nyilvánosságáról,
  3. működteti a tevékenységéhez kapcsolódó adatbázist és nyilvántartási rendszert.
Utolsó módosítás: 2018. november 14.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?