Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKözérdekű adatokNyilvántartások
TéT együttműködés, TéT szakdiplomaták; Nemzetközi Kapcsolattartó Pontok (NCP) és Programbizottsági tagok (PC) adatbázisa
TéT együttműködés, TéT szakdiplomaták; Nemzetközi Kapcsolattartó Pontok (NCP) és Programbizottsági tagok (PC) adatbázisa
2016. január 18.
Módosítás: 2018. november 14.
Olvasási idő: 3 perc
Nyilvántartás neve:
TéT együttműködés, TéT szakdiplomaták;
Nemzetközi Kapcsolattartó Pontok (NCP) és Programbizottsági tagok (PC) adatbázisa
Formátuma:
elektronikus
Adatkezelés célja:
a TéT-attaséi hálózat szakmai irányítása;EU keretprogramok egyes alprogramjaihoz rendelten működő programbizottsági tagok (PC-k) és szakértőik valamint az EU keretprogramok nemzeti kapcsolattartói (NCP) munkájának koordinálása, tevékenységük monitorozása, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja:
a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás 2. sz. függelék 4.1. pont ab)-ac) alpontja és bg)-bh) alpontja
Adatkezelésre-adatfeldolgozásra jogosult személy:
NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya munkatársai
Adatok köre:
kormány- és intézményközi TéT megállapodások; TéT szakdiplomaták, NCP-k: név, fénykép, munkahely címe, e-mail cím, telefonszám; PC-k: név, munkahely címe, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés időtartama:
megszüntetésig; kinevezés visszavonásáig
Érintettek köre:
szakdiplomaták, kormánytisztviselők, külső szakértők
Adatok forrása:
Külgazdasági és Külügyminisztérium; érintettek hozzájárulása
Adatok megismerésére jogosultak köre:
A fent megjelölt adatok köre nyilvános
Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Infotv. 14-21. §
Érintett jogorvoslati lehetőségei:
Az Infotv. 22-23. §, valamint az 52. §

 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás 2. sz. függelék 4.1. pont ab)-ac) alpontja és bg)-bh) alpontja alapján a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya az NKFI Hivatal európai uniós és nemzetközi vonatkozású feladataiért felelős szervezeti egység, amely a vonatkozó jogszabályokban az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó körben, szakterületén:

 • az európai uniós feladatai körében:
  • ellátja, illetve koordinálja az EU keretprogramok egyes alprogramjaihoz rendelten működő programbizottsági tagok (a továbbiakban: PC-k) és szakértőik munkáját; monitorozza a PC-k és a szakértőik tevékenységét, összehangolja munkájukat a keretprogram munkaprogramjainak tárgyalása során a koordinált magyar álláspont kialakítása érdekében,
  • ellátja, illetve - a tevékenység kihelyezése esetén - koordinálja az EU keretprogramok NCP feladatait; feltérképezi, megtervezi és monitorozza a nemzeti kapcsolattartói rendszer hazai működését, és továbbfejlesztésére javaslatokat dolgoz ki,
  • a PC és NCP feladatokat ellátó munkatársakkal együttműködve koordinálja a hazai keretprogram-tevékenységhez kapcsolódó szakértői hálózatokat, ideértve a PC szakértőket, kapcsolatot tart a tevékenységi köre szempontjából releváns nemzetközi és európai szervezetekkel és fórumokkal, az Európai Unió intézményeivel, különösen az Európai Bizottsággal; képviseli az NKFI Hivatalt ezek rendezvényein, és a hazai tevékenységeket a nemzetközi, európai trendekhez igazítva alakítja ki,
 • nemzetközi feladatok körében:
  • nyilvántartja a nemzetközi kutatási együttműködésekhez kapcsolódó bizottsági tagságokat, és tervezi a nemzetközi programokban, együttműködésekben való részvételhez kapcsolódó tagdíjakat,
  • a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve közreműködik a TéT-attaséi hálózat szakmai irányításában; a TéT-attaséi hálózaton keresztül figyelemmel kíséri az innováció, valamint a technológiapolitika és -stratégia nemzetközi trendjeit, ezek alapján javaslatot tesz és elemzéseket készít.
Utolsó módosítás: 2018. november 14.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?