Ön itt áll: A HivatalrólA HivatalrólKiadványok, publikációkJogelőd szervezetek kiadványaiOTKA-kiadványok
Hogyan vásárolunk?
Hogyan vásárolunk?
2016. február 23.
Módosítás: 2017. december 29.
Olvasási idő: 4 perc
Neulinger Ágnes most lezárult posztdoktori munkájában a családforma (pl. gyerekes, gyerektelen, egy- és kétszülős) és a család fogyasztása közötti összefüggés feltárását tűzte ki célul. Ehhez a családi életciklus-szakaszok tanulmányozásából indult ki, tehát azt térképezte fel, milyen fogyasztási minta tartozik egy-egy ciklushoz.

A következő hét életciklus-szakaszt vizsgálta a fogyasztás szempontjából:

  1. Neulinger Ágnes
    Neulinger Ágnes
  2. fiatal, gyermek nélküli,
  3. tele fészek 1., azaz társsal és 6 év alatti gyermekkel élő,
  4. tele fészek 2., azaz társsal és 6 év feletti gyermekkel élő,
  5. egyedülálló szülő,
  6. középkorú (35 és 65 év közötti) gyermek nélkül élő,
  7. időskorú, társsal, de gyermek nélkül élő,
  8. időskorú, egyedül élő.

A vizsgálathoz többek között kvázikísérleti módszertant, úgynevezett „párosítási módszert” használt. Ezt a módszert az jellemzi, hogy egy tervezett kísérlethez hasonló helyzetet állít elő, azaz statisztikai módszerekkel minden „kezelt” személyhez egy vagy több „nem kezelt” személyt párosít. Ebben az esetben a „kezelést” az életciklus-szakaszhoz tartozás jelentette. Tehát egy adott életciklus-szakaszba tartozó egyént össze tudott hasonlítani egy olyan egyénnel, aki az összes vizsgált kérdésben hasonlított hozzá, de más életciklus-szakaszba tartozott. Ezzel a módszerrel sikerült a lehető legjobban megközelíteni az életciklus szerinti csoportba tartozás és a kiadási szerkezet közötti oksági viszonyt. Az eredményeket a következő táblázat összegzi.

Életciklus-szakasz
Átlag feletti költés
Átlag alatti költés
Fiatal, gyermek nélküli
Ruházkodás és lábbeli
Sport, wellness, masszázs, kozmetikumKultúra és szórakozás
Egészségügyi kiadások
OktatásHiteltörlesztés
Tele fészek 1.

Sport, wellness, masszázs, kozmetikumKultúra és szórakozás
Tele fészek 2.
Oktatás
Egyéb termékek és szolgáltatásokMegtakarítások
Egyedülálló szülő
Ruházkodás és lábbeliOktatás
Egészségügyi kiadások Megtakarítások
Középkorú, gyermek nélküli

Oktatás
Társsal élő, üres fészek
Egészségügyi kiadások
Kultúra és szórakozás
Egyedül élő, üres fészek
Egyéb termékek és szolgáltatások
KözlekedésOktatás

A lakossági átlag feletti és alatti költések az egyes életciklus-szakaszokban

A kutatás újdonsága az a megállapítás, hogy egyes kiadási csoportok (az élelmiszer- és háztartási cikkek, a lakásfenntartásra/lakberendezésre és a nyaralásra/utazásra fordított havi kiadási arányok) nem függnek a családi életciklus-szakasztól, azaz a teljes életút során ezek a kiadások – csak az életciklus hatását vizsgálva – hasonló arányt tesznek ki. (A jövedelem befolyása azonban meghatározó más befolyásoló változókkal együtt, amelynek a hatását az elemzés kontroll alatt tartotta.)

A várakozásnak megfelel, hogy a gyerekek születésének jelentős hatása van a háztartás kiadásaira. A „tele fészek” időszakban csak az iskoláskorú gyermekek esetében költenek az átlagosnál többet oktatásra; az egyszülős háztartások a ruházkodásra is többet költenek. (Az utóbbi családok életminősége általában elmarad az átlagétól, és valószínűleg ezért kell többet költeniük ruhára, míg orvosra, gyógyszerre kevesebb marad.) Számos tétel esetében a havi kiadások arányai a gyermek megszületése után visszaesnek (ilyen például a sportra, wellnessre fordított összeg), és kevesebbet tudnak félretenni. 

A kutatások felhívják a figyelmet az egyedül élő és a társukkal élő idősek fogyasztásának különbségeire. Az egyedül maradt idősek inkább élnek „társasági életet”, arányaiban többet költenek kultúrára/szórakozásra, de kevesebbet fordítanak egészségügyi kiadásokra, mint a társukkal élők. Az idősek háztartásaiban egyes kiadási tételek aránya – a várakozásokkal szemben – nem csökken a teljes lakossági átlag alá (például a sport/kényeztetés típusú költések). Ez arra utal, hogy a társadalomban megjelent a modern életstílusú idősek csoportja (és fizetőképes kereslete).

A témában végzett további elemzés szerint a vásárlási stílus is jellemző egy-egy életciklusra: a fiatal gyermektelen egyedülállók és párok gyakrabban vásárolnak ötletszerűen, mint a többiek. A gyerekesek, különösen a kisgyerekesek jobban megtervezik a vásárlásaikat. A gyereküket egyedül nevelő szülők, a vizsgálatok szerint, nem tervezik meg másoknál gondosabban a kiadásaikat. A gyerektelen és a gyerekes fiatal szülők gyakran tekintik szórakozásnak a bevásárlást. A középkorúak mérlegelve, az idősek inkább terv szerint vásárolnak.

A családi életciklus szakaszok és hatásuk a fogyasztói viselkedésre a családforma változásának tükrében (PD 83779)

2016. február

Utolsó módosítás: 2017. december 29.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?