Ön itt áll: A HivatalrólSzakpolitika és stratégiaKFI szakpolitikaKFI szakpolitikai koordinációVersenypályázati tervezés
Versenypályázati tervezés
2018. május 21.
Módosítás: 2018. június 27.
Olvasási idő: 2 perc
Az NKFI Hivatal kiemelt feladata, hogy a rendelkezésre álló források hatékony és átlátható felhasználásának érdekében kialakítsa a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati koordinációjának, kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi hátterét. Az új rendszer kiküszöböli a korábban több intézmény között megosztott feladat- és felelősségi körökből adódó átfedéseket és nem kellően lefedett területeket. Jelenleg egyetlen hatékony és átlátható szervezet hangolja össze a hazai KFI minden részterületét, a szakpolitika alakításától kezdve a finanszírozási források felhasználásának koordinációján és az innovációs szolgáltató szerepen át egészen a nemzetközi kapcsolatok szervezéséig.

Az NKFI Hivatal egységes versenypályázati rendszert alakított ki Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) uniós fejlesztési forrásainak, valamint az NKFI Alap hazai forrásainak koordinált, célszerű és értékteremtő felhasználására. A KFI célú forrásokból kizárólag a stratégiai szempontok alapján kialakított versenypályázati portfólió felhívásain keresztül, szigorú értékelési kritériumok alapján nyerhetők el támogatások. Ezek a felhívások a felfedező kutatásokat, a házon belül vagy kutatói-ipari együttműködésben megvalósuló célzott fejlesztéseket és az innovatív ötletek felszínre kerülését egyaránt ösztönzik.

A különböző forrásból finanszírozott pályázati koncepciók elkészítése szakpolitikai felelősként 2018 júniusáig az NKFI Hivatal feladata: ez biztosította a célok és az eszközök egységes, összehangolt, rendszerszemléletű kezelését. Az NKFI Hivatal versenypályázati portfóliójának elemei igazodnak az Európai Unió 2014-2020-as tervezési ciklusának követelményeihez, emellett olyan tudatos és korszerű finanszírozási megoldásokkal szolgálnak, amelyekbe beépültek a korábbi, kevésbé sikeres támogatási eszközök és konstrukciók tanulságai is. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

A szakpolitikai tervezés során kiemelt szempontként szerepelt a Kormány által 2014-ben elfogadott Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (Nemzeti S3) célkitűzéseinek érvényesítése. Ez a dokumentum széleskörű társadalmi konzultáció eredményeként határozza meg a regionális adottságok mentén kijelölt specializációs irányokat, ágazati és horizontális prioritásokat. A Nemzeti S3 összetevői: 

  • Regionális tipizálás adottságok szerint: Tudásrégiók; Ipari termelési zónák; Alacsony tudás- és technológia-intenzitású régiók
  • Nemzeti specializációs irányok: Rendszerszemléletű kutatás; Intelligens gyártás; Fenntartható társadalom
  • Ágazati prioritások: Egészség-jólét; Jármű- és gépipar; Megújuló energiák; Fenntartható környezet; Élelmiszeripar; Agrár-innováció
  • Horizontális prioritások: Infokommunikációs technológiák; Fenntartható társadalom, élhető környezet   

A Nemzeti S3 elfogadása és következetes szem előtt tartása – többek közt a KFI célú pályázati portfólió kialakításában – nem csak adottságaink és lehetőségeink hatékonyabb kiaknázását teszi lehetővé, de az uniós források lehívásának is előfeltétele volt.

Utolsó módosítás: 2018. június 27.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?